Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Provoz komunitní kompostárny v Turnově

kompostér

Od počátku dubna je v provozu kompostárna na Malém Rohozci.

PROVOZNÍ DOBA:

duben - říjen pátek 13:00 - 18:00 a sobota  09:00 - 15:00

listopad pátek 13:00 - 16:00 a sobota  09:00 - 12:00

Kontakt: tel. 731 677 507

Komunitní kompostárna slouží výhradně pro potřeby města a jeho občanů, ne však občanů sousedních obcí a ne pro potřeby firem a za úplatu.

Odkládání rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad (dále jen „rostlinné zbytky“) na komunitní kompostárnu bude pro občany s trvalým pobytem v Turnově a pro osoby vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území města Turnova zdarma, kromě pařezů. Pařezy budou zpoplatněny cenou 1600,- Kč /t. Jejich likvidace kompostováním není možná a lze ji řešit pouze odvozem na skládku.

Podmínky pro bezplatné ukládání rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na komunitní kompostárnu:

· Prokázání trvalého pobytu předložením platného občanského průkazu s vyznačením trvalého bydliště v Turnově.

· Občan ukládající rostlinné zbytky musí být osobně přítomen.

·  Předložení dokladu o zaplacení poplatku za odpady v daném kalendářním roce a platného občanského průkazu v případě osob vlastnících stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.

· Rostlinné zbytky budou přijímány pouze separované, tzn. tráva, listí apod.

· Materiál musí být navážen odděleně od větví stromů a keřů.

· Rostlinné zbytky nesmí obsahovat žádné další odpady (např. PET lahve, sklenice, igelitové obaly, květináče, dráty, kameny apod.).

· V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nebudou rostlinné zbytky na komunitní kompostárnu přijaty.

· Doprava rostlinných zbytků občany na komunitní kompostárnu je povolena pouze motorovými vozidly o hmotnosti do 3,5 t (s přívěsnými vozíky).

· Občané přivážející rostlinné zbytky jsou povinni řídit se pokyny obsluhy zejména z hlediska
dodržování zásad bezpečnosti práce a organizace ukládání rostlinných zbytků

Vytvořeno 30.4.2013 11:52:59 | přečteno 5618x | Bc. Radek Drašnar