Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Provoz komunitní kompostárny Turnov v roce 2014

kompost, autor: ilustrační foto

Provoz komunitní kompostárny na Malém Rohozci v roce 2014 bude zahájen v pátek 11. 4. 2014.

 


V době, kdy je ještě kompostárna na Malém Rohozci uzavřena (tj. do 10. 4. 2014), lze bioodpad odkládat zdarma na sběrném dvoře Vesecko – pouze v provozních hodinách sběrného dvora. Odpady je nutné přivést roztříděné na větve a dřevní hmotu a zvlášť ostatní bioodpady (např. listí, trávu, zbytky květin apod.). Na sběrném dvoře jsou občané povinni řídit se pokyny obsluhy.

Provoz kompostárny zajišťují Technické služby Turnov, s.r.o. Komunitní kompostárna může sloužit výhradně pro potřeby města a jeho občanů, ne však pro potřeby občanů sousedních obcí a ne pro potřeby firem.

Odkládání rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad (dále jen „rostlinné zbytky“) na komunitní kompostárnu je pro občany s trvalým pobytem v Turnově a pro osoby vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území města Turnova zdarma, kromě pařezů. Pařezy jsou zpoplatněny cenou 1600,- Kč za tunu. Jejich likvidace kompostováním není možná a lze ji řešit pouze odvozem na skládku.

Podmínky pro bezplatné ukládání rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na komunitní kompostárnu:

  • Prokázání trvalého pobytu předložením platného občanského průkazu s vyznačením trvalého bydliště v Turnově. Občan ukládající rostlinné zbytky musí být osobně přítomen.
  • Předložení dokladu o zaplacení poplatku za odpady v daném kalendářním roce a platného občanského průkazu v případě osob vlastnících stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.
  • Rostlinné zbytky budou přijímány pouze separované, tzn. tráva, listí apod. Materiál musí být navážen odděleně od větví stromů a keřů. Rostlinné zbytky nesmí obsahovat žádné další odpady (např. PET lahve, sklenice, igelitové obaly, květináče, dráty, kameny apod.). V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nebudou rostlinné zbytky na komunitní kompostárnu přijaty.
  • Doprava rostlinných zbytků občany na komunitní kompostárnu je povolena pouze motorovými vozidly o hmotnosti do 3,5 t (s přívěsnými vozíky).
  • Občané přivážející rostlinné zbytky jsou povinni řídit se pokyny obsluhy zejména z hlediska dodržování zásad bezpečnosti práce a organizace ukládání rostlinných zbytků.

Provozní doba komunitní kompostárny Malý Rohozec, kontakt: tel. 731 677 507:

duben (11. 4.) – říjen pátek 13:00-18:00 a sobota 9:00-15:00

listopad pátek 13:00-16:00 a sobota 9:00-12:00

Další aktuální informace týkající se bioodpadů naleznete na webových stránkách města Turnov (www.turnov.cz/cs/zivotni-prostredi/odpady/) nebo můžete kontaktovat odbor životního prostředí – 481 366 160 - ing. Sedláková, pí. Košková.

 


Vytvořeno 7.3.2014 10:01:56 | přečteno 1682x | Bc. Radek Drašnar