Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Provoz kompostárny, svoz bioodpadu v letech 2008 - 2011

Stále více občanů Turnova třídí bioodpad. Od listopadu roku 2008 do konce roku 2011 bylo na kompostárně uloženo celkem 4 083,13 tun bioodpadu. Pravidelný svoz bioodpadu byl zahájen v dubnu roku 2009. K tomuto datu bylo občanům zapůjčeno 140 specializovaných nádob na bioodpad a zájem o zapůjčení kompostérů stoupá.

Provoz kompostárny v letech 2008 - 2011

Od 1. listopadu 2008 měli občané Turnova možnost odvážet svůj bioodpad na městskou kompostárnu na Malém Rohozci. Provozovatel kompostárny, ing. Jan Švejkovský –  JENA, vzešel z výběrového řízení, které proběhlo na jaře roku 2008. 
Kompostárna byla provozována na základě souhlasu uděleného  Krajským úřadem Libereckého kraje jako zařízení k využívání odpadů.

Od listopadu roku 2008 do konce roku 2011 bylo na kompostárně uloženo celkem 4 083,13 tun bioodpadu. Nejmenší množství 34,9 tun v roce 2008, což bylo dáno tím, že kompostárna byla v provozu pouze jeden měsíc. Největší množství pak v posledním  roce provozu, a to již 1 444,87 tun.

Zájem o služby kompostárny ze strany občanů, firem i okolních obcí neustále stoupal. Od počátku provozu, kdy tuto službu využilo pouze 237 občanů Turnova, došlo k nárůstu subjektů využívajících služby kompostárny na 5 090.

Kalendářní rok 2008 2009 2010 2011 Celkem
Množství uloženého bioodpadu v tunách 34,9 1291,28 1312,08 1444,87 4083,13
Počet uživatelů kompostárny 237 4232 4345 5090 13904

Likvidace bioodpadu prostřednictvím nádob na bioodpad v letech 2008 - 2011

V rámci podpory třídění bioodpadu pořídilo Město Turnov v roce 2008 za finanční prostředky získané z grantového fondu Libereckého kraje a za finanční prostředky získané od společnosti EKO-KOM a.s. 266 kusů specializovaných nádob na bioodpad. Nádoby byly na základě smlouvy o výpůjčce předány občanům města, kteří na základě dotazníkového průzkumu projevili zájem o tuto službu. Pravidelný svoz bioodpadu byl zahájen v dubnu roku 2009.  K tomuto datu bylo občanům zapůjčeno 140 specializovaných nádob na bioodpad. 

Po provedení prvních svozů bioodpadu se podstatně zvýšil zájem občanů a během velmi krátkého období byly zapůjčeny i zbývající nádoby. Z toho důvodu zakoupilo Město Turnov v roce 2011 za finanční prostředky získané od společnosti  EKO-KOM a.s. dalších 100 ks specializovaných a zapůjčilo je dalším zájemcům.

V současné době odbor životního prostředí eviduje dalších 147 žádostí. Těmto zájemcům však nelze zatím vyhovět, protože nejsou další nádoby k dispozici. Všech 147 občanů, kteří jsou na odboru životního prostředí v evidenci, má jistotu, že jejich požadavku bude vyhověno v roce 2013, protože Technické služby Turnov, s.r.o., uspěly se svojí žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na zakoupení 200 ks specializovaných nádob na bioodpad a nového specializovaného automobilu na jejich svoz. 

Likvidace bioodpadu  prostřednictvím kompostérů v letech 2010 - 2011

Další způsob podpory třídění bioodpadu ve městě byl zahájen v roce 2010, kdy Město Turnov za finanční prostředky získané z grantového fondu Libereckého kraje a za finanční prostředky získané od společnosti  EKO-KOM a. s. zakoupilo 185 kusů kompostérů na bioodpad o objemu 390 litrů a 114 kompostérů o objemu 900 litrů.

Město Turnov dalo možnost vlastníkům rodinných domů zapůjčit si na základě smlouvy o výpůjčce kompostér a kompostovat tak bioodpady na svém vlastním pozemku.
Bioodpad je totiž jediným druhem odpadu, který lze snadno a plně recyklovat i v domácích podmínkách a rázem tak přeměnit na vysoce kvalitní produkt – kompost.

Podmínkou zapůjčení kompostéru je, že občané mají trvalý pobyt v Turnově a současně nesmí mít uzavřenou smlouvu o výpůjčce na specializovanou nádobu na bioodpad. Kompostéry jsou zapůjčeny pouze majitelům rodinných domů, nikoliv k bytovým domům a do zahrádkářských kolonií.

V současné době je zapůjčeno 114 kompostérů o objemu 900 litrů a 181 kompostérů o objemu 390 litrů.

Je potěšitelné, že se do kompostování bioodpadu zapojila i Základní škola ve Skálově ulici a Středisko pro volný čas dětí a mládeže v Husově ulici.

Vzhledem k tomu, že ze strany občanů je stále větší zájem o zapůjčení kompostérů o objemu 900 litrů, je pravděpodobné, že v letošním roce dojde k zakoupení dalších kusů těchto kompostérů. 

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že systém odděleného sběru biodpadů v Turnově je funkční a je o něj ze strany občanů zájem. 

Všem, kdo odděleně separují bioodpad a tím umožňují jeho smysluplné využití, děkujeme.

Ing. Miloslava Šípošová, vedoucí OŽP, m.siposova@mu.turnov.cz

Vytvořeno 16.3.2012 | přečteno 2156x | Richard Mochal
load