Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Poplatek za komunální odpad v roce 2013

Turnov - pohled z Výšinky, autor: Kateřina Doubravová

Finanční odbor Městského úřadu v Turnově upozorňuje občany, že od 2. ledna 2013 činí poplatek za svoz komunálního odpadu 660,-Kč/osobu/rok.
 

Zastupitelé města reagovali novou vyhláškou o odpadech na novelu zákona o místních poplatcích, která mj. rozšířila okruh poplatníků a zvýšila horní hranici sazby poplatku za odvoz odpadu na dvojnásobek (tato částka je ze zákona složena ze dvou částí – paušální poplatek za tříděný odpad v maximální výši 250,- Kč, skutečné náklady na svoz a sběr netříděného odpadu v maximální výši 750,- Kč). To znamená, že celková částka poplatku může od ledna 2013 činit až 1000,- Kč/osobu/rok).
V této souvislosti a s ohledem na skutečné náklady na svoz a sběr odpadu v předchozím roce (11.984.000,- Kč, tj. 840,- Kč/1 osobu) schválili zastupitelé na svém listopadovém jednání navýšení poplatku za komunální odpad o 160,- Kč.

Poplatek můžete uhradit:

1/na Městském úřadě v Turnově, ul. Antonína Dvořáka 335, finanční odbor, a to ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, dále v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00 hodin:
• 1. poschodí, kancelář č. 210, kde je možno navíc uplatnit a předložit doklady, týkající se úlev a vyřešit případné nedoplatky,
• 2. poschodí, kancelář č. 310.

2/ na Regionálním turistickém informačním středisku v Turnově, nám. Českého ráje, ve dnech pondělí až pátek od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. Zde pouze v období do 31. 3. 2013!

3/ Bezhotovostní platbou na účet Města Turnova č.: 50032-1263075359/0800.
Pro správné zařazení úhrady poplatku je nezbytné uvedení variabilního symbolu, který občané získají od správce poplatku na e-mailu: d.frendlovska@mu.turnov.cz nebo na telefonním čísle 481 366 214. Tento VS zůstává stejný i pro platby v dalších letech.

Nárok na úlevu ve výši 330,- Kč mají poplatníci:
a) kteří v příslušném roce dovrší 75 a více let věku,
b) kteří v příslušném roce dovrší nejvýše 3 let věku,
c) osoby s průkazem ZTP/P - pouze na základě předložení průkazu,
d) studenti do 26 let, kteří jsou ubytováni během studia mimo své trvalé bydliště (doložením potvrzení ze školy, příp. i dokladu o ubytování).

Splatnost poplatku:
U jednorázové platby je splatnost poplatku do 31. 3. 2013. V případě rozdělení do dvou splátek je splatnost 1. části poplatku do 31. 3. 2013 a 2. části poplatku do 30. 9. 2013. V případě neuhrazení poplatku nebo jeho části do konce příslušného kalendářního roku může správce poplatku zvýšit poplatek až na jeho trojnásobek.

Městský úřad Turnov, finanční odbor

Vytvořeno 17.12.2012 10:45:35 | přečteno 3684x | Kateřina Doubravová
load