Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Občané Turnova pomáhají chránit životní prostředí

kontejner ASEKOL

V roce 2012 bylo občany Turnova předáno k recyklaci 428 televizorů, 1047 monitorů a 4969 kg drobného elektrozařízení a tím výrazně přispěli k ochraně životního prostředí.

V Turnově je možné již několik let ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr a následnou recyklaci zajišťuje společnost ASEKOL, která může poskytnout přesné informace o tom, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak životnímu prostředí. Dále lze z těchto údajů spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Tzv. LCA analýza vychází z dat o sesbíraném množství televizorů, monitorů a drobného elektrozařízení.

Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné výrazně přispět k řešení problémů se zásobami přírodních zdrojů jako je například voda nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace 100 ks mobilních telefonů uspoří elektrickou energii za více než 2 200 korun nebo ropu pro ujetí 417 km osobním automobilem. Získávání druhotných surovin recyklací je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější než těžba primárních surovin přímo ze Země.

„Z certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Turnova v loňském roce vytřídili 428 ks televizorů, 1047 monitorů a 4969 kg drobných spotřebičů, tedy celkem 34 819 kg elektroodpadu. Tím uspořili 344,04 MWh elektřiny, 12 890,44 litrů ropy, 16,94 tun primárních surovin a  1615,51 m3 vody. Tak došlo ke snížení emise skleníkových plynů o 82,02 tun CO2ekv. a produkce nebezpečných odpadů o 314,18 tun,“ popsala konkrétní přínos pro životní prostředí Ing. Zuzana Sedláková z odboru životního prostředí.

Důkladná analýza společnosti ASEKOL posuzovala systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a drobných spotřebičů, např. mobilů, notebooků, tiskáren. Společnost hodnotila, jaké byly dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace na životní prostředí. Následné výsledky byly prezentovány formou  spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.

Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impozantní. Díky sběru a recyklaci elektra se společnosti ASEKOL jen v loňském roce podařilo v České republice ušetřit více než 9 mil. litrů ropy v hodnotě přes 123 mil. korun a téměř 198 tisíc MWh elektřiny. To je spotřeba celé České republiky za více než jeden den. Ušetřená ropa by pro změnu vystačila na 3 225 cest kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou. A na tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit naše životní prostředí. Děkujeme.

Vytvořeno 17.6.2013 8:52:12 | přečteno 1103x | Bc. Radek Drašnar