Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Kompostárna v roce 2012

Bioodpady se budou nově zpracovávat v režimu tzv. komunitního kompostování. Kompostárna na Malém Rohozci bude pro občany otevřena od 13.4. 2012, a to vždy v pátek a sobotu, přepokládané datum prvního letošního svozu nádob na bioodpad je čtvrtek 12.4.2012.

Ke konci roku 2011 oznámil provozovatel kompostárny, Ing. Jan Švejkovský, zástupcům města Turnova svůj záměr ukončit provozování kompostárny.  V souvislosti s tím bylo nutné zajistit pokračování provozu kompostárny jiným způsobem.

Bylo by velkou chybou s kompostováním přestat, neboť během tří let, kdy v Turnově oddělené nakládání s bioodpady probíhalo, se podařilo tento systém dobře rozvíjet a zájem mezi občany jak o biopopelnice (nádoby na bioodpad), tak i o vlastní odvoz biomateriálu na kompostárnu byl velký. Množství sebraných bioodpadů se stále meziročně zvyšovalo. Navíc se koncem loňského roku podařilo Technickým službám Turnov, s.r.o. uspět v Operačním programu Životní prostředí se žádostí o dotaci na nákup dalších nádob na bioodpad a nového svozového auta. Je proto zřejmé, že v nejbližším období dojde opět k nárůstu množství bioodpadů v Turnově a není možné, aby chybělo jejich následné zpracování.

Vzhledem ke stávajícím technickým a jiným podmínkám je výhodnější zpracovávat bioodpady v režimu tzv. komunitního kompostování dle § 10 a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. V tomto případě se zařízení („komunitní kompostárna“) nezřizuje podle zákona o odpadech a povinnosti vyplývající z tohoto zákona se na toto zařízení nevztahují.

Komunitní kompostování je systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území města, jejich úprava a následné zpracování na „zelený kompost“, který se využije zejména při údržbě a obnově veřejné zeleně na území města.

Se vzniklou situací byla seznámena Rada města Turnova, která na svém zasedání dne 16. 1. 2012 uložila odboru životního prostředí připravit ve spolupráci s právníkem dohodu o ukončení provozu kompostárny s dosavadním provozovatelem a vypsat výběrové řízení na provozovatele nového.

Z následného výběrového řízení nevzešel vítězný uchazeč, protože nebyla předložena žádná vhodná nabídka. A tak Rada města Turnova ve funkci valné hromady Technických služeb Turnov, s.r.o., uložila na svém zasedání dne 12. 3. 2012 Technickým službám Turnov, s.r.o., zabezpečit od 1. 4. 2012 provoz komunitní kompostárny. Současně Rada města Turnova schválila, že komunitní kompostárna bude pro občany otevřena vždy v pátek a v sobotu.

V nejbližší době tedy dojde k protokolárnímu  předání areálu kompostárny na Malém Rohozci Technickým službám Turnov, s.r.o., které musí v krátké době dovybavit areál tak, aby mohlo co nejdříve dojít k otevření komunitní kompostárny. S jejím provozováním pak úzce souvisí i svoz nádob na bioodpad, který nemůže být zahájen dříve, než bude komunitní kompostárna připravena k provozu.

Předpokládané datum prvního letošního svozu nádob na biodpad je stanoveno na čtvrtek 12. 4. 2012 a otevření komunitní kompostárny na pátek 13. 4. 2012.

O dalších podrobnostech týkajících se provozu komunitní kompostárny a o harmonogramu svozu nádob na bioodpad Vás budeme co nejdříve informovat.

Ing. Miloslava Šípošová, vedoucí OŽP
m.siposova@mu.turnov.cz

Vytvořeno 16.3.2012 | přečteno 1740x | Richard Mochal
load