Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

V Turnově proběhl Den s lesníky a myslivci

Den s lesníky a myslivci (2)

Městský úřad Turnov, odbor životního spolu s Lesy České republiky a myslivci uspořádali v květnu roku 2012 druhý ročník přednáškové akce „Den s lesníky a myslivci“ pro vyšší ročníky 1. stupně turnovských základních škol. Fotografie...

Městský úřad Turnov, odbor životního spolu s Lesy České republiky a myslivci uspořádali v květnu roku 2012 druhý ročník přednáškové akce „Den s lesníky a myslivci“ pro vyšší ročníky 1. stupně turnovských základních škol.

Přednáškovou akci vedli osvědčení přednášející: za Lesy ČR, Lesní správu Hořice - revírník lesního revíru Hrubá Skála pan Ing. Jan Drahotský a revírník lesního revíru Střeleč pan Lukáš Wezdenko, DiS a za myslivce myslivecký hospodář Mysliveckého sdružení Radeč pan Jaroslav Hejral.

Uvedená přednášková akce nabídla školám dílčí naplnění jednoho z průřezových témat rámcových vzdělávacích programů, a to zajistit žákům environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

Účelem tohoto lesního a mysliveckého vzdělávání je, aby posluchači jednoduchou nenásilnou a zábavnou formou začali vnímat v co nejvíce aspektech les a myslivost.

Cílem bylo především:

 • přiblížit prostředí lesa se všemi jeho funkcemi
 • objasnit a pochopit práci lesníků a význam hospodaření v lese
 • prohloubit zájem o dřevo jako trvale obnovitelnou přírodní surovinu včetně uvědomění, že stavební a nábytkové dřevo se musí získat pokácením zdravých a silných stromů
 • uvědomit si hospodářský a existenční význam lesa pro člověka a tím prohloubit zájem o trvale udržitelné hospodaření v lesích a o ochranu lesa
 • získání a upevnění zásad správného chování v přírodě a vytváření náhledu na vztahy mezi člověkem a přírodou
 • získání nových poznatků o lese a krajině v návaznosti na vědomosti již nabyté
 • dostat prostor pro vlastní vyjádření svého vztahu k lesu a myslivosti
 • objasnit, že myslivostí je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti přírodního systému
 • vysvětlit, že myslivost je i spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví
 • objasnit, že myslivecky obhospodařovatelná zvěř je obnovitelné přírodní bohatství
 • přiblížit a vysvětlit význam a důležitost lovu
 • pochopení smyslu a potřeby mysliveckého hospodaření
 • ukázka mysliveckých tradic v podobě lovecké hudby
Při akci byli posluchači seznámeni i s některými zajímavostmi o našich lesích, jako například:
 • Plocha lesů v České republice na rozdíl od jiných zemí každoročně roste, v posledních letech o více než 2000 hektarů ročně
 • Lesy se v celé České republice rozkládají na ploše téměř 2 miliony 660 tisíc hektarů, což je 33,7 % území ČR, v roce 1930 přitom činila celková plocha lesů na našem území jen 2 miliony 354 tisíc hektarů
 • Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Přitom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí
 • Ročně se v lesích České republiky vytěží okolo 16 milionů m³ dřeva, přičemž 18 milionů m³ dřeva v lesích každoročně přiroste, proto zásoba dřeva v našich lesích neustále přibývá
 • V lesích na našem území se neustále zvyšuje podíl listnatých dřevin a jedle: mezi lety 1950 až 2009 tento podíl stoupl o plných 100 %, podíl listnatých dřevin dnes činí 24,5 % celkové plochy lesů
Ing. Jan Čihák, j.cihak@mu.turnov.cz, tel.: 481 366 158.

Den s lesníky a myslivci

Den s lesníky a myslivci (1)

Den s lesníky a myslivci (1)

 
Den s lesníky a myslivci (3)

Den s lesníky a myslivci (3)

 
Den s lesníky a myslivci (5)

Den s lesníky a myslivci (5)

 
Den s lesníky a myslivci (7)

Den s lesníky a myslivci (7)

 
Den s lesníky a myslivci (2)

Den s lesníky a myslivci (2)

 
Den s lesníky a myslivci (6)

Den s lesníky a myslivci (6)

 
Den s lesníky a myslivci (4)

Den s lesníky a myslivci (4)

 
 
Vytvořeno 30.5.2012 | přečteno 2191x | Richard Mochal
load