Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

úředník na Odbor rozvoje a správy majetku MěÚ Semily

2 pracovní místa

Vyhlášení výběrového řízení

na obsazení 2 pracovních míst 

úředník Odboru rozvoje a správy majetku MěÚ Semily

 

Plat na základě nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění - 10. platová třída

Možný termín nástupu: ihned (nebo dle dohody)

Místo výkonu práce je město Semily

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem).

 

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání - stavebního, popř. jiného technického směru

Další předpoklady:

 • praxe v oboru vítána

 • dobrá znalost práce na PC (MS OFFICE - Word, Excel, Internet)

 • schopnost analyticky myslet a přesně vyhodnocovat situace

 • ochota dále se vzdělávat, aktivní přístup

 • výborné komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi, samostatnost, dobrý písemný projev

 • znalost regionu

 • řidičský průkaz skupiny B

 

Pracovní náplň – pracovní pozice č. 1:

 • správa bytového a nebytového fondu města –zajišťování investičních akcí (projekty, inženýrská činnost, technické dozory, realizace), opravy majetku

 

Pracovní náplň – pracovní pozice č. 2:

 • zajišťování investičních akcí (projekty, inženýrská činnost, technické dozory, realizace), opravy majetku

 

Nabízíme:

 • možnost získání služebního bytu

 • práci v dobrém kolektivu

 • 5 týdnů dovolené + 2 dny sociálního volna

 • zaměstnanecké benefity: příspěvek na stravné, penzijní připojištění, sportovní aktivity, dovolenou

 

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonní kontaktní údaje, e-mail, datum a podpis uchazeče

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

 • podepsaný strukturovaný životopis (zachycující dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti se vztahem k činnosti úředníka)

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

 • motivační dopis (max. 1 str. A4)

 

 

Podání přihlášek do výběrového řízení:

 • Lhůta pro podání přihlášek končí 30.08.2022 do 12:00 h.

 • Termín konání výběrového řízení je 06.09.2022, upřesnění bude zasláno e-mailem.

 • Přihlášky mohou být podány osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to písemně v uzavřených obálkách s označením „VŘ – odbor RSM – Neotvírat!“ na adresu Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily.

 • Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit. Za okamžik předání nabídky v případě doručení je považován okamžik převzetí zásilky adresátem.

 • Místem pro osobní podání přihlášky je podatelna Městského úřadu Semily, Riegrovo nám. 63. Přihlášku je možno podat v pracovních dnech – pondělí, středa 8:00 – 17:00 h, v ostatních prac. dnech 8:00 – 14.00 h.

 

Město Semily si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a nepřijmout nabídku žádného uchazeče, a to i bez udání důvodu.

 

Bližší informace Vám podá tajemník úřadu Mgr. Radim Šimůnek, tel. 481 629 220, 721 346 114, simunek@mu.semily.cz nebovedoucí odboru rozvoje a správy majetku Ing. Vladimír Bělonohý, tel.: 481 629 235, 737 212 708, belonohy@mu.semily.cz.

  

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.

 

V Semilech 25. července 2022

 

 

Mgr. Radim Šimůnek v. r.

tajemník MěÚ Semily 
Vytvořeno 3.8.2022 11:48:30 | přečteno 290x | Ing. Jana Chlupová
load