Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

referent stavebního úřadu

na Městský úřad Turnov

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

dle § 7 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


Název územního samosprávného celku: město Turnov

Druh a místo výkonu práce: referent stavebního úřadu

Místo výkonu práce: Turnov

Platová třída odpovídající druhu práce: 10. pl. třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.ve znění pozdějších předpisů, (základní plat podle započitatelné praxe v rozpětí tarifu od 23.390 Kč do 34.370 Kč + osobní příplatek po zkušební době dle zapracování)


Lhůta pro podání přihlášky: do 09.12.2022 do 12:00 hod.

Zájemce musí splňovat předpoklady podle § 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů[1].

 

Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
 • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

 

Úředník splňující uvedené požadavky, ale nesplňující požadavky podle zvláštního právního předpisu[2], může vykonávat činnost na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, pokud je zajištěno, že bude do doby splnění uvedených požadavků vykonávat tuto činnost pod odborným vedením úředníka splňujícího kvalifikační požadavky podle tohoto zákona a požadavky podle zvláštního právního předpisu, maximálně však po dobu 18 měsíců.

 

Další požadavky:

 • dobré organizační a komunikační schopnosti
 • dobrá znalost práce s výpočetní technikou
 • flexibilita a schopnost rychle se učit
 • řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič

 

Výhodou:

 • zkoušky ZOZ,
 • znalost legislativy (státní správa a samospráva)

 

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

 

Výčet dokladů, které zájemce přiloží k přihlášce:

 • strukturovaný životopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Nabízíme:

 • možnost získání mimořádné odměny  
 • 5 týdnů dovolené
 • stravenky, možnost čerpání sociálního fondu
 • pružná pracovní doba
 • výhodný mobilní tarif

Pracovní poměr: na dobu určitou se zkušební dobou 3 měsíce

Nástup: 01.01.2023 nebo dohodou


Pohovor proběhne dne: 14.12.2022, čas a místo bude upřesněno v pozvánce


Místo a způsob podání přihlášky (včetně povinných příloh): Poštou nebo e-mailem na níže uvedenou adresu, do datové schránky nebo osobně do podatelny městského úřadu.

Adresa, na kterou se přihláška odesílá: Městský úřad Turnov, Ing. Jana Chlupová, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, e-mail: j.chlupova@mu.turnov.cz ID datové schránky: vehbxe9

Bližší informace poskytne: Ing. Eva Zakouřilová, vedoucí stavebního úřadu, tel: 481 366 303, mobil: 737 204 272, e-mail: e.zakourilova@mu.turnov.cz


V Turnově dne 21.11.2022


Mgr. Eva Honzáková

tajemnice Městského úřadu Turnov

(vedoucí úřadu)[1]Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.“.

[2]  § 21 až 26 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zvláštní odborná způsobilost)


 


Vytvořeno 22.11.2022 10:27:27 | přečteno 783x | Ing. Jana Chlupová
load