Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch

Město Turnov vypisuje výběrové řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch.

Požadavky: 

 • ukončené VŠ vzdělání ekonomického nebo humanitního směru
 • znalost legislativy oblasti kultury a památkové péče
 • zkušenost s řízením týmu lidí
 • schopnost týmové práce a spolupráce s dalšími organizacemi
 • Aj nebo Nj - aktivní znalost
 • časová flexibilita
 • výborné organizační a komunikační schopnosti
 • velmi dobrá znalost práce na PC
 • řidičský průkaz - aktivní řidič

Nabízíme:

 • možnost podílet se na turistické nabídce města Turnova a na rozvoji regionu Český ráj
 • různorodou a motivující práci
 • odpovídající platové ohodnocení a další benefity

Nástup: dohodou

Platová třída: 12 plat. třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce přiloží k přihlášce:

 • strukturovaný životopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ověřená kopie platného lustračního osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. v pl. znění (lustrační osvědčení lze při podání přihlášky nahradit prohlášením, že uchazeč o lustrační osvědčení požádal a doloží jej hned po jeho obdržení) – nevztahuje se na uchazeče narozené po 01.12.1971

Jako součást přihlášky uchazeč dále přiloží:

 • motivační dopis
 • koncepci rozvoje organizace pro Turnov a spádovou oblast Turnovska (max. 4 strany formátu A4

Lhůta pro podání přihlášky do 25.10.2022 do 12:00 h.

Místo a způsob podání přihlášky:

 • poštou na níže uvedenou adresu  (obálku označit nápisem „NEOTVÍRAT“)

 • osobně doručit do podatelny MěÚ Turnov (obálku označit nápisem „NEOTVÍRAT“)

 • datovou schránkou

Adresa, na kterou se přihláška odesílá: Městský úřad Turnov, Jana Chlupová, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Pohovor se bude konat na začátku měsíce listopadu, konkrétní termín bude upřesněn v pozvánce v dostatečném předstihu. Vše bude upřesněno v pozvánce.

Bližší informace: Mgr. Martina Marková, tel: 481366757, e-mail: m.markova@mu.turnov.cz


Turnov dne 15.09.2022

  Ing. Tomáš Hocke v. r.

   starosta


Vytvořeno 16.9.2022 10:27:08 | přečteno 354x | Richard Mochal
load