Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Stavební úřad

Odbor sídlí v budově radnice, Antonína Dvořáka 335

Formuláře odboru, ikona souboruZásady přidělování čísel popisných

Stavební úřad vykonává v přenesené působnosti na svěřených úsecích státní správu v rozsahu daném příslušnými právními předpisy.

Územní řízení a stavební řád 

 • plní funkci obecného stavebního úřadu (§ 13 zákona 183/2006 Sb.v platném znění) a funkci speciálního stavebního úřadu u staveb silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (§ 15 zákona 183/2006 Sb.v platném znění)

Územní řízení (§ 76-96 zákona č. 183/2006 Sb.) 

 • rozhoduje o umístění staveb 
 • rozhoduje o změně využití území 
 • rozhoduje o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území 
 • rozhoduje o dělení a scelování pozemků 
 • rozhoduje o ochranném pásmu

Územní působnost pro obce Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Ktová, Lažany, Loučky, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice, Přepeře, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Rovensko pod Troskami, Sychrov, Tatobity, Troskovice, Turnov, Všeň, Vyskeř, Žďárek, Žernov.

Stavební řád (§103- 157 zák.č.183/2006 Sb.) 

 • povoluje stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce 
 • povoluje změny staveb před dokončením 
 • povoluje užívání a změny užívání dokončených staveb 
 • povoluje a nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení 
 • provádí kontrolní prohlídky staveb 
 • nařizuje neodkladné odstranění staveb 
 • nařizuje nutné zabezpečovací práce na stavbě 
 • nařizuje nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku 
 • nařizuje provedení udržovacích prací 
 • nařizuje vyklizení stavby 
 • ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě 
 • eviduje a ukládá rozhodnutí a dokumentaci 
 • projednává správní delikty, vybírá a vymáhá pokuty na úseku územního řízení a stavebního řádu 
 • posuzuje oprávnění k provádění a projektování staveb
 • uděluje souhlasy k vydávání stavebních povolení speciálními stavebními úřady

Územní působnost pro obce Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Ktová, Lažany, Loučky, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice, Přepeře, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Rovensko pod Troskami, Sychrov, Tatobity, Troskovice, Turnov, Všeň, Vyskeř, Žďárek, Žernov.

Pozemní komunikace

 • vykonává funkci speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III.třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ( § 40 zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích) 
 • rozhoduje ve stavebním řízení o povolení, změnách užívání stavby a jejím odstranění (§ 16 zák.č. 13/1997 Sb.)
 • zřizuje na návrh vlastníka stavby věcné břemeno, které je nezbytné pro výkon vlastnického práva ke stavbě, jestliže byla zřízena stavba dálnice, silnice nebo místní komunikace na cizím pozemku a vlastníku této stavby se prokazatelně nepodařilo dosáhnout majetkoprávního vypořádání s vlastníkem pozemku (§ 17, odst.2 zák.č. 13/1997 Sb.)

Územní působnost pro obce Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Kobyly, Ktová, Lažany, Loučky, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice,Pěnčín, Příšovice, Přepeře, Radostná pod Kozákovem, Radimovice, Rakousy, Rovensko pod Troskami, Sychrov, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Tatobity, Troskovice, Turnov, Vlastibořice, Všeň, Vyskeř, Žďárek, Žernov.

Vyvlastňovací úřad

vykonává funkci vyvlastňovacího úřadu (zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění))

Územní působnost pro obce Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Kobyly, Ktová, Lažany, Loučky, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice,Pěnčín, Příšovice, Přepeře, Radostná pod Kozákovem, Radimovice, Rakousy, Rovensko pod Troskami, Sychrov, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Tatobity, Troskovice, Turnov, Vlastibořice, Všeň, Vyskeř, Žďárek, Žernov.

Další 

 • vydává koordinované stanovisko pro územní plánování ( zák.č.183/2006 Sb.) 
 • vyřizuje v první instanci žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 • přiděluje čísla popisná a evidenční a stanovuje adresy v městě Turnov 
 • poskytuje sdělení a vyjádření pro dotčené orgány státní správy, policii, soud 
 • poskytuje údaje pro Český statistický úřad

Stavební úřad nezajišťuje správu územně plánovací dokumentace a ani nepřipravuje stavební a rozvojové aktivity. Tato činnost přísluší odboru rozvoje města.

Územně plánovací dokumentace a vymezení zastavěného území obcí jsou na stavebním úřadě k dispozici. 

Městský architekt

Městský architekt Ing. arch Vladimír Kučera má konzultační dny v kanceláři 303 (vedoucí stavebního úřadu) vždy první a třetí pondělí v měsíci od 14 do 16 hod. 


Vytvořeno 11.6.2012 11:05:17 | přečteno 53722x | Richard Mochal
load