Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbor správy majetku

Odbor sídlí v budově radnice, Antonína Dvořáka 335

Formuláře odboru, Životní situace odboru

Plán zimní údržby - ikona souboru2016/2017, ikona souboru2017/2018, ikona souboru2018/2019, ikona souboru2019/2020, ikona souboru2020/2021, ikona souboru2021/2022, ikona souboru2022/2023
Řád veřejného pohřebiště - ikona souboru2020
ikona souboruManuál pro utváření veřejného prostoru v Turnově

Majetek města se skládá z více než 90 budov a staveb a také několik desítek hektarů pozemků. Součástí těchto staveb je 150 bytů a 230 bytů zvláštního určení, které spravuje náš odbor. Ve vlastnictví města jsou dále městské komunikace a chodníky v celkové délce cca 90 km. Pro hospodaření s tímto množstvím majetku a jeho správu je odbor rozčleněn do několika částí, a to na:

Správa bytů

 • zajišťuje opravy a investice od dodavatelů prací na úseku bytového fondu města
 • připravuje smlouvy a objednávky na tyto práce
 • přebírá a kontroluje opravy a investice od dodavatelů prací a uplatňuje odstraňování záručních vad
 • kontroluje technický stav objektů domů a bytů
 • zajišťuje projektové dokumentace a příslušná povolení k provádění staveb
 • zajišťuje revizní zprávy a kontroly včetně odstraňování zjištěných závad
 • vystavuje nájemní smlouvy a kontroluje jejich dodržování
 • provádí výpočet nájemného a vystavuje evidenční listy
 • provádí odečty vody a dalších energií
 • provádí rozúčtování služeb souvisejících s užíváním bytu

Správa nebytových prostorů

 • zajišťuje opravy a investice od dodavatelů prací na úseku nebytových prostorů
 • připravuje smlouvy a objednávky na tyto práce
 • přebírá a kontroluje opravy a investice od dodavatelů prací a uplatňuje odstraňování záručních vad
 • kontroluje technický stav objektů domů a bytů
 • zajišťuje projektové dokumentace a příslušná povolení k provádění staveb
 • zajišťuje revizní zprávy a kontroly včetně odstraňování zjištěných závad
 • vystavuje nájemní smlouvy a kontroluje jejich dodržování
 • provádí výpočet nájemného
 • provádí odečty vody a dalších energií
 • provádí rozúčtování služeb souvisejících s užíváním nebytových prostorů

Správa městských komunikací

 • vede evidenci místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
 • zajišťuje opravy, rekonstrukce a výstavbu komunikací v majetku města
 • zajišťuje opravy, rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení
 • zajišťuje a realizuje užití dopravního značení na místních a účelových komunikacích včetně označení ulic
 • spolupracuje se správcem místních komunikací Technickými službami Turnov s.r.o.
 • zajišťuje projektové dokumentace a příslušná povolení k provádění staveb

Správa pozemků

 • řeší majetkoprávní změny, nákup a prodej nemovitého majetku, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene
 • vyjadřuje se za město ve správních řízeních ve věcech správy majetku
 • zajišťuje zápis nemovitého majetku do katastru nemovitostí
 • zajišťuje doklady z katastru nemovitostí pro potřeby města
 • zajišťuje pronájem pozemků včetně přípravy smluv na pronájem a pachtovné

Ostatní činnosti

 • sleduje a vyhledává dotační tituly o možnosti získání finančních prostředků
 • připravuje a podává žádosti o finanční prostředky na projekty města
 • zajišťuje řízení a vyúčtování projektů
 • zajišťuje veškeré úkony související se zadáváním veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách a směrnicí města Turnova Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov
 • zpoplatňuje zábor veřejného prostranství pozemků
 • zajišťuje vidimaci a legalizaci pro potřeby města
 • vydává výpisy z katastru nemovitostí a snímky z katastru nemovitostí prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • vyjadřuje se za město ve správních řízeních ve věcech správy majetku
 • zajišťuje pojištění majetku města
 • hlásí pojišťovně škodní události a spolupracuje při jejich likvidaci
 • zajišťuje nákup a vydávání kancelářského materiálu
 • podílí se na inventarizaci majetku města
Vytvořeno 11.6.2012 11:04:42 - aktualizováno 16.11.2021 13:25:12 | přečteno 25348x | Richard Mochal
load