Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbor rozvoje města

Odbor sídlí v budově radnice, Antonína Dvořáka 335

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor rozvoje města

RNDr. Miroslav Vargavedoucí odboru rozvoje města+420 481 366 408m.varga@mu.turnov.cz
Ing. Kateřina Čihákováreferentka ORM - územní plánování+420 481 366 210k.cihakova@mu.turnov.cz
Jana Ládováreferentka ORM - územní plánování+420 481 366 401j.ladova@mu.turnov.cz
Ing. Radka Lánskáreferentka ORM - územní plánování+420 481 366 403r.lanska@mu.turnov.cz
Ing. Ilona Kuderová, DiS.referentka ORM - koordinovaná stanoviska+420 481 366 211i.kuderova@mu.turnov.cz
Ing. Eva Krskováreferentka ORM - dotace+420 481 366 323e.krskova@mu.turnov.cz
Ing. Lucie Kavanováreferentka ORM - GIS+420 481 366 328l.kavanova@mu.turnov.cz

Formuláře odboru, Životní situace odboru

Územní plánování, Územní plánování obcíStrategické plánování, Územně analytické podklady

Náplň odboru zahrnuje tyto základní oblasti

 • plní úkoly orgánu územního plánování jako pořizovatel územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů v plném rozsahu podle platného stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, pro celé správní území města Turnov
 • pořizuje územní plán a regulační plány pro území města, pořizuje územně plánovací podklady
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu
 • pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních a regulačních plánů, zajišťuje tvorbu zákonem předepsaných územně analytických podkladů pro území ostatních obcí ve správním obvodu města Turnov včetně jejich průběžné aktualizace a komplexního ověření
 • pro řízení podle stavebního zákona vykonává činnosti úřadu územního plánování
 • pro ostatní obce ve správním obvodu města Turnov vykonává na žádost i další činnosti úřadu územního plánování
 • poskytuje předběžné územně plánovací informace pro území celého správního obvodu města Turnov
 • ve styku s veřejností přijímá žádosti o změnu územního plánu
 • poskytuje na požádání stavebního úřadu vyjádření k souladu návrhu účastníka územního řízení s územně plánovací dokumentací města
 • za městský úřad Turnov vydává koordinovaná stanoviska zahrnující požadavky na ochranu veřejných zájmů, které městský úřad jako orgán veřejné správy hájí prostřednictvím svých jednotlivých oddělení
 • připravuje a předkládá materiály, spojené s pořizováním územně plánovací dokumentace pro území města k projednání v orgánech města
 • ve spolupráci s odborem správy majetku vyhledává a zajišťuje možnosti získání finančních prostředků z investiční dotace ze státního rozpočtu, z vyhlášených programů evropských fondů a z regionálních zdrojů
 • ve svém správním obvodu zajišťuje dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje
 • v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území
 • spolupracuje s Krajským úřadem na pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Vytvořeno 11.6.2012 11:04:23 | přečteno 21302x | Richard Mochal
load