Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Obecní živnostenský úřad

Odbor sídlí v budově Nové radnice, Skálova 466

JménoFunkceKontaktE-mail

Obecní živnostenský úřad

Ing. Hana Toboříkovávedoucí obecního živnostenského úřadu+420 481 366 702h.toborikova@mu.turnov.cz
Ivana Mizerová, DiS.referentka živnostenského úřadu a pracovnice CRM+420 481 366 701i.mizerova@mu.turnov.cz
Bc. Martina Pajkrtováreferentka živnostenského úřadu a pracovnice CRM+420 481 366 703m.pajkrtova@mu.turnov.cz
Miroslava Halamovákontrolorka živnostenského úřadu+420 481 366 704m.halamova@mu.turnov.cz
Ing. Jana Šírovákontrolorka živnostenského úřadu+420 481 366 705j.sirova@mu.turnov.cz

Formuláře odboru, Životní situace odboru

Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo (CRM) přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení určené finančnímu úřadu, oznámení a hlášení určené správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění. Obecní živnostenský úřad je provozovatelem živnostenského rejstříku.
Na základě pověření obce zajišťuje výkon státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností v rozsahu činností stanovených zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, týkající se evidence zemědělského podnikatele (přijímá žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádosti o provedení změny v této evidenci nebo o vyřazení z této evidence).

Úsek registrace

  • přijímá ohlášení živností a žádosti o vydání koncese fyzických a právnických osob, prověřuje splnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti, vydává rozhodnutí o udělení koncese a výpisy ze živnostenského rejstříku,
  • na základě oznámení změn provádí zápisy změn v živnostenském rejstříku,
  • rozhoduje o pozastavení provozování živnosti nebo o jeho zrušení,
  • vede živnostenský rejstřík a poskytuje z něj informace v rozsahu a za podmínek stanovených živnostenským zákonem,
  • plní funkci tzv. „Centrálního registračního místa“ (CRM).
Elektronicky je možno objednat termín návštěvy zde.

Úsek kontroly

  • v rámci své působnosti provádí živnostenskou kontrolu fyzických a právnických osob, při které sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a živnostenského zákona a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese,
  • při kontrole postupuje podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
  • kontroluje dodržování zvláštních právních předpisů vztahujících se na podnikání na základě oprávnění daných zvláštními právními předpisy, popř. pověření obce,
  • při zjištění porušení právních povinností v rámci své pravomoci rozhoduje o správním trestání a ukládá tresty,
  • vyřizuje a přešetřuje stížnosti či podněty občanů týkající se podnikání.

Zajímavé odkazy

Legislativa

Vytvořeno 11.6.2012 11:02:04 | přečteno 25574x | Richard Mochal
load