Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Elektronická podatelna

Pro příjem elektronických podání opatřených zaručeným elektronickým podpisem slouží e-mailová adresa elektronické podatelny: podatelna@mu.turnov.cz.

Elektronická podatelna slouží zejména k přijímání a vyřizování zpráv podepsaných zaručeným el. podpisem a doručovaných úřadu dle vyhlášky č. 496/2004 Sb. , o elektronických podatelnách a dle dalších zvláštních zákonů.
Zprávy charakteru komerčních nabídek a obdobné doručené na adresu epodatelny nejsou dále vyřizovány.

Doručení elektronického podání je odesilateli automaticky potvrzeno pokud obsahuje zaručený elektronický podpis od tuzemské certifikační autority (viz. Vzor protokolu přijetí elektronického podání). 

Oprávněnými pracovníky kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát je Richard Mochal.
Elektronické podání je možné doručit také prostřednictvím datové schránky (ISDS) - viz kontakty

Osobní a poštovní doručení
Doručení elektronických dokumentů na technických nosičích je možné a to osobně nebo poštou na adrese:

Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Osobní doručení je možné na podatelnu Městského úřadu Turnov v pracovní době podatelny viz kontakty.

Technické parametry přijímaných datových zpráv 

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, html, pdf, txt, rtf, jpg a png.
Datové zprávy jsou přijímány na CD a DVD discích a USB flash discích.
Velikost jedné zprávy s elektronickým podáním zaslané na e-mailovou adresu je 10MB.

V případě zjištění výskytu počítačového programu nebo chybného formátu zprávy, který by mohl způsobit škodu na informačním systému, či nevyžádaného obchodního sdělení (SPAM) není elektronické podání zpracováno.

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny adresujte na e-mail podatelna@mu.turnov.cz případně na poštovní adresu.

Vzor zprávy o přijetí elektronického podání 

Potvrzení doručení a přijetí datové zprávy 
Datová zpráva byla přijata elektronickou podatelnou Městského úřadu Turnov (podatelna@mu.turnov.cz) 
DD.MM.RRRR v HH:MM:SS hod. 
Zpráva byla předána na pozici: xxx 
Pod evidenčním číslem: XXX/rok
Zpracoval: jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
+ zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance

Seznam právních předpisů

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

  • podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím
Vytvořeno 8.6.2012 18:07:05 | přečteno 8670x | Richard Mochal
load