Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zastupitelstvo Města

V Turnově má zastupitelstvo města 27 členů, kteří byli řádně zvoleni v komunálních volbách.

Zastupitelstvu města je vyhrazeno zejména:

Část svých pravomocí může zastupitelstvo přenést na radu města. 

Zasedání ZM jsou ze zákona veřejná a řídí je zpravidla starosta. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů, v případě Turnova tedy 14. K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina všech zastupitelů, tedy rovněž 14. O zasedání je pořizován zápis. Zasedání ZM se řídí platným jednacím řádem.

Zasedá ZM se konají zpravidla poslední čtvrtek v měsíci od 17.00 hodin ve velkém sále Střelnice v Markově ulici.

Termíny zasedání ZM pro rok 2021: 28.1., 25.2., 25.3., 29.4., 27.5., 24.6., 19.8., 30.9., 21.10., 25.11., 16.12. 

Priority města