Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vedení města

V čele městského úřadu je starosta. Zastupuje město navenek, má právo při významných událostech a občanských obřadech užívat závěsného odznaku se státním znakem České republiky.

 • Připravuje, svolává a řídí schůze rady města a zastupitelstva města a společně s členem rady města nebo zastupitelstva podepisuje přijatá usnesení jednotlivých orgánů.
 • Starosta spolu s místostarostou podepisuje obecně závazné vyhlášky a nařízení.
 • Starosta je odpovědný ze své činnosti zastupitelstvu města.
 • Plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele vůči uvolněným členům ZM a tajemníkovi - § 103 odst. 4 písm.i) zákona 128/2000 o obcích.
 • Jmenuje a odvolává tajemníka - § 103 odst. 3 zákona 128/2000 Sb. o obcích.
 • Kompetence starosty jsou dány zákonem 128/2000 Sb. zejména § 103 až 108.  foto 2

Ing. Tomáš Hocke

starosta Města Turnova

kancelář č. 223, tel. č. +420 481 366 223
t.hocke@mu.turnov.cz

Funkční přiřazení činností zejména:
 • koordinace činnosti vedení města
 • komunikace s veřejností
 • správa majetku, investice, rozvoj města, územní plán
 • rozpočet města
 • krizové řízení
 • památková péče
 • Krajská nemocnice Liberec, a. s.
 • sport
 • MST, s. r. o.

Místostarostové mají své vlastní kompetence a plní úkoly stanovené radou města a zastupitelstvem města. Jsou voleni podobně jako starosta na dobu 4 let a za své činnosti se zodpovídají městskému zastupitelstvu. Zastupují starostu v době jeho nepřítomnosti.

Mgr. Petra Houšková houskova

místostarostka Města Turnova
kancelář č. 224, tel. č. +420 481 366 224
p.houskova@mu.turnov.cz

Místostarostka zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti dle § 104 odst.1 zák. 128/2000 o obcích. Ze své činnosti je odpovědná starostovi, v době zastupování starosty zastupitelstvu města. Dále podepisuje společně se starostou obecně závazné vyhlášky a nařízení města, koordinuje a kontroluje činnost příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí, zřízených městem (Zdravotně sociální služby Turnov, Dětské centrum).

Funkční přiřazení činností zejména:
 • školství
 • sociální věci, ZSST, DC,
 • Rodinná politika a Zdravé město
 • MŠ, ZŠ, ZUŠ, Žlutá ponorka, knihovna
 • Mikroregion Jizera
 • Sbor hasičů Turnova, SDH
 • Městská policie
 • cestovní ruch
 • Turnovské památky a cestovní ruch
 • Sdružení Český ráj
 • Geopark Český ráj

Jan Lochman
lochman

místostarosta Města Turnova
kancelář č. 225, tel. č. +420 481 366 225
j.lochman@mu.turnov.cz

Místostarosta podepisuje společně se starostou obecně závazné vyhlášky a nařízení města, v době nepřítomnosti starosty a místostarostky zastupuje starostu dle § 104 odst. 1 zák.128/2000 o obcích.

Funkční přiřazení činností zejména: 

 • životní prostředí, vodohospodářství a energetika
 • doprava, Greenway
 • zahraniční spolupráce
 • kultura
 • KCT, s.r.o.
 • TST, s.r.o.
 • TOS, s.r.o.
 • MTT, s.r.o.
 • Mikroregion Český ráj
 • MAS Český ráj
 • Euroregion Nisa

load