Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Všeň

Obec má platný územní plán schválený před 01.01.2007, jehož platnost končí podle stavebního zákona 31.12.2028.

Územní plán sídelního útvaru (ÚPSÚ) Všeň - schválilo zastupitelstvo obce Všeň 19.09.2005. Pořizovatelem byla obec Všeň.

Změny ÚPSÚ Všeň

Územní studie Všeň - Mokrý U Zelené cesty - schválena 25.10.2017, zapsaná do evidence územně plánovací činnosti 03.11.2017

Pro území ORP Turnov je veřejně přístupný geoportál - GIS
Zveřejněny jsou hlavní výkresy územních plánů vč. základních regulativů, hlavní výkresy územních studií, územně analytické podklady a další informace o území. Pro optimální chod aplikace doporučujeme používat prohlížeč Firefox. Geoportál města Turnov má pouze informativní charakter.

AKTUALITY:

Probíhá pořizování nového územního plánu. O pořízení rozhodlo zastupitelstvo obce Všeň dne 21.03.2016 usnesením č. 6/Ad6/IX/2016. ikona souboruZadání Územního plánu Všeň schválilo usnesením č. XVIII/13/a/2017 ze dne 11.12.2017. Zpracovatelem je Atelier T-plan, s.r.o., pořizovatelem je Městský úřad Turnov, Odbor rozvoje města.

Návrh Územního plánu Všeň - dokumentace ke společnému jednání (2019)

Návrh Územního plánu Všeň - dokumentace k veřejnému projednání (2023)
Veřejné projednání se bude konat v pondělí 2. října 2023 od 16:00 v Hasičském domě, Ploukonice 45. Případné námitky a připomínky lze podat do 7 dnů od veřejného projednání, tj. do 9. října 2023 písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IDDS: vehbxe9. K později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.


Vytvořeno 29.9.2014 8:06:13 - aktualizováno 29.8.2023 9:27:40 | přečteno 5340x | radka.lanska
load