Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vlastibořice

Obec má platný územní plán.

Územní plán Vlastibořice vydalo Zastupitelstvo obce Vlastibořice dne 12.09.2012 usnesením č. 23/2012 a nabyl účinnosti dne 03.09.2012.

Zprávy o uplatňování

AKTUALITY

ikona souboru2. Zprávu o uplatňování Územního plánu Vlastibořice schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 52/2021 ze dne 20.09.2021. Součástí zprávy jsou pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání. Zároveň zastupitelstvo schválilo pořízení Změny č. 1 Územního plánu Vlastibořice zkráceným postupem.
ikona souboruveřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 1, které se bude konat 30.11.2022 od  17:00 v kulturním domě ve Vlastibořicích čp. 26
návrh Změny č. 1 Územního plánu Vlastibořice - dokumentace pro veřejné projednání
Připomínky a námitky lze podávat do 07.12.2022 písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IDDS: vehbxe9.

Pro území ORP Turnov je veřejně přístupný geoportál - GIS
Zveřejněny jsou hlavní výkresy územních plánů vč. základních regulativů, hlavní výkresy územních studií, územně analytické podklady a další informace o území. Pro optimální chod aplikace doporučujeme používat prohlížeč Firefox. Geoportál města Turnov má pouze informativní charakter.
Vytvořeno 15.2.2008 - aktualizováno 24.10.2022 8:49:40 | přečteno 2464x | radka.lanska
load