Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Přepeře

Obec má platný územní plán.

Územní plán Přepeře vydalo Zastupitelstvo obce Přepeře dne 10.11.2011 a nabyl účinnosti dne 26.11.2011.

Územní studie lokality Z9 - 1. část (pod hřbitovem)

Zprávy o uplatňování Územního plánu Přepeře

Pro území ORP Turnov je veřejně přístupný geoportál - GIS
Zveřejněny jsou hlavní výkresy územních plánů vč. základních regulativů, hlavní výkresy územních studií, územně analytické podklady a další informace o území. Pro optimální chod aplikace doporučujeme používat prohlížeč Firefox. Geoportál města Turnov má pouze informativní charakter.

AKTUALITY

ikona souboru2. Zprávu o uplatňování Územního plánu Přepeře za uplynulé období (2015 - 2019) - schválilo zastupitelstvo obce Přepeře usnesením č. 10/2019 ze dne 12.12.2019. Součástí zprávy jsou pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání. Zároveň zastupitelstvo schválilo pořízení Změny č. 1 zkráceným postupem. V roce 2022 obec aktualizovala obsah změny - byl doplněn požadavek na uvedení územního plánu do souladu s nadřazenou územní plánovací dokumentací z důvodu vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Pořizovatel zajistil nové stanovisko orgánu ochrany přírody. Až obec Přepeře vybere zpracovatele, může být pořizování změny zahájeno.
Vytvořeno 20.7.2009 - aktualizováno 8.8.2022 11:42:23 | přečteno 5253x | radka.lanska
load