Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Lažany

Obec má platný územní plán.

Územní plán Lažany vydalo Zastupitelstvo obce Lažany dne 04.11.2009 a nabyl účinnosti dne 19.11.2009.

Zprávy o uplatňování

Pro území ORP Turnov je veřejně přístupný geoportál - GIS
Zveřejněny jsou hlavní výkresy územních plánů vč. základních regulativů, hlavní výkresy územních studií, územně analytické podklady a další informace o území. Pro optimální chod aplikace doporučujeme používat prohlížeč Firefox. Geoportál města Turnov má pouze informativní charakter.

AKTUALITY

Probíhá pořizování Změny č. 1 Územního plánu Lažany. Zastupitelstvo obce 21.04.2021 schválilo obsah změny a pořízení zkráceným postupem. Zpracovatelem je Ing. Eduard Žaluda.
Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 se konalo 29.11.2021 od 16:00 na Obecním úřadu Lažany.
ikona souboruveřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání
ikona souboruNávrh Změny č. 1 Územního plánu Lažany - dokumentace pro veřejné projednání
Připomínky a námitky bylo možné podávat písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Turnov, Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IDDS: wehbxe9,
a to do 7 dnů od veřejného projednání (tzn. do pondělí 6. prosince 2021). K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
V současné době probíhá vyhodnocení veřejného projednání.

Vytvořeno 14.1.2009 - aktualizováno 7.12.2021 10:54:39 | přečteno 8070x | radka.lanska
load