Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Kacanovy

Obec má platný územní plán.

Územní plán Kacanovy vydalo Zastupitelstvo obce Kacanovy usnesením č. 13/2/08 ze dne 21.11.2008  a účinnosti nabyl 09.12.2008.

Změna č. 1 Územního plánu Kacanovy - vydalo zastupitelstvo obce Kacanovy usnesením č. 2015/5/2  ze dne 11.09.2015 s nabytím účinnosti 29.09.2015

Právní stav Územního plánu Kacanovy = původní dokumentace Územního plánu Kacanovy se zapracovanou Změnou č. 1 Územního plánu Kacanovy

Zprávy o uplatňování

Pro území ORP Turnov je veřejně přístupný geoportál - GIS
Zveřejněny jsou hlavní výkresy územních plánů vč. základních regulativů, hlavní výkresy územních studií, územně analytické podklady a další informace o území. Pro optimální chod aplikace doporučujeme používat prohlížeč Firefox. Geoportál města Turnov má pouze informativní charakter.

AKTUALITY:

ikona souboru2. Zprávu o uplatňování Územního plánu Kacanovy schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 17/5/2021 ze dne 01.10.2021. Součástí zprávy jsou pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání. Zastupitelstvo schválilo pořízení změny zkráceným postupem.
ikona souboruveřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Kacanovy, které se bude konat v pondělí 19. června 2023 od 16:00 hodin na Obecním úřadu Kacanovy.
návrh Změny č. 2 Územního plánu Kacanovy - dokumentace pro veřejné projednání (2023)
Připomínky a námitky lze podávat do 26.06.2023 písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IDDS: vehbxe9.
Vytvořeno 15.2.2008 - aktualizováno 9.5.2023 9:27:24 | přečteno 3838x | radka.lanska
load