Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Čtveřín

Obec má platný územní plán.

Územní plán Čtveřín vydalo Zastupitelstvo obce Čtveřín dne 17.09.2012 usnesením č. 3/2012. Územní plán nabyl účinnosti dne 05.10.2012.


Územní studie pro lokality Z22, Z23 a Z24

Zprávy o uplatňování
ikona souboru1. Zpráva o uplatňování Územního plánu Čtveřín - schválilo zastupitelstvo obce Čtveřín usnesením č. 2017/1 ze dne 07.03.2017


Pro území ORP Turnov je veřejně přístupný geoportál - GIS

Zveřejněny jsou hlavní výkresy územních plánů vč. základních regulativů, hlavní výkresy územních studií, územně analytické podklady a další informace o území. Pro optimální chod aplikace doporučujeme používat prohlížeč Firefox. Geoportál města Turnov má pouze informativní charakter.

AKTUALITY

Probíhá pořizování Změny č. 1 Územního plánu Čtveřín na základě 1. Zprávy o uplatňování Územního plánu Čtveřín, kterou schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 2017/1 ze dne 07.03.2017. Součástí zprávy byly pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání.

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Čtveřín - pro společné jednání (2018) - ukončeno


Následně proběhlo vyhodnocení společného jednání a úprava návrhu pro účely veřejného projednání.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ  Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Čtveřín se bude konat v pondělí 6. prosince 2021 od 16:00 hodin na Obecním úřadu Čtveřín.
ikona souboruveřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání
Návrh změny č. 1 Územního plánu Čtveřín - pro veřejné projednání (2021)

Připomínky a námitky lze podávat písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Turnov, Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IDDS: wehbxe9,
a to do 7 dnů od veřejného projednání (tzn. do pondělí 13. prosince). K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
formulář připomínka - ikona souborupdf ikona souborudoc (může uplatnit kdokoliv)
formulář námitka - ikona souborupdf ikona souborudoc (mohou uplatnit pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti)


Vytvořeno 22.7.2011 - aktualizováno 1.11.2021 16:16:13 | přečteno 3768x | radka.lanska