Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Silnice I/35 Turnov - Úlibice

ilustrační obrázek

MMR (Atelier-T plan, 2012) - Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35

Lbc kraj (AF-CityPlan, 2014) - Dopravní a technická studie variant řešení obchvatu Turnova

ŘSD (Valbek, 2014) - I/35 Turnov - Úlibice

Lbc kraj (Valbek, 2015) - Technická studie - Přeložka silnice II/283 (Zveřejněno na stránkách Libereckého kraje https://doprava.kraj-lbc.cz/page254/prelozka-silnice-ii283-napojeni-na-silnici-i35-technicka-studie)

ŘSD (Valbek, 2016) - Podklad pro dokumentaci EIA - I/35 Turnov - Úlibice

V návaznosti na zpracovanou technickou studii novostavby rychlostní silnice  I/35 Ohrazenice - Úlibice, byla zpracována (listopad 2015) a projednána dokumentace „Silnice I/35 Turnov – Úlibice, oznámení podle zákona č.100/ 2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí“, zpracovatel Evernia  s.r.o. Liberec.
Závěr zjišťovacího řízení MŽP ze dne 29.04.2016: záměr „Silnice I/35 Turnov – Úlibice“ má významný vliv na životní prostředí, a proto bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. (Zveřejněno na stránkách MŽP https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP462)

ŘSD (Ekoteam, 2020) - Dokumentace EIA na stavbu "I/35 Turnov - Úlibice"

Ke zveřejněné dokumentaci vlivů záměru „Silnice I/35 Turnov - Úlibice“ na životní prostředí se dotčené územní samosprávné celky, dotčená veřejnost a dotčené orgány mohly písemně vyjádřit  ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o  dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje. Následně MŽP zajistilo zpracování posudku k dokumentaci EIA a vypsalo veřejné projednání (samostatně v Libereckém a Královéhradeckém kraji):
Proces posuzování vlivů záměru "Silnice I/35 Turnov – Úlibice" na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, byl po veřejném projednání ukončen vydáním stanoviska MŽP a zveřejněním stanoviska na úřední desce dotčeného kraje:


ŘSD (Ekoteam, 2022) - Dokumentace EIA na stavbu "I/35 Turnov - Úlibice - přivaděč Zelený Háj (II/283)"

  • informace na portálu CENIA - informační systém EIA - kód záměru LBK724 zde

Na základě závěru zjišťovacího řízení vydaného KULK 25.05.2022 uzavřelo ŘSD dne 09.09.2022 smlouvu s RNDr. Vladimírem Ludvíkem na zpracování dokumentace EIA na stavbu "I/35 - Turnov - Úlibice - přivaděč Zelený Háj (II/283)".
Dle smlouvy ID 20190445: koncept do 9 měsíců ode dne účinnosti smlouvy, čistopis do 1 měsíce od připomínek objednatele.

AKTUALITY

ŘSD (Valbek, 2023) - "I/35 Turnov - Úlibice" - Technická studie

ŘSD v roce 2023 zajistlo na stavbu silnice "I/35 Turnov - Úlibice" geodetické zaměření pro 4 úseky:
1. MÚK Ohrazenice
2. MÚK Ohrazenice - MÚK Valdštejnsko
3. MÚK Valdštejnsko - MÚK Čimyšl (včetně přivaděče na Zelený Háj)
4. MÚK Čimyšl - MÚK Úlibice
ŘSD v roce 2023 zajistilo zpracování projektu podrobného geotechnického průzkumu a následně geotechnického dozoru (samostatně na jednotlivé úseky).
ŘSD na rok 2024 připravuje provedení inženýrsko-geologického průzkumu celé trasy a následně (2025) zadá vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení.

Pro území ORP Turnov je veřejně přístupný geoportál - GIS
Pro optimální chod aplikace doporučujeme používat prohlížeč Firefox. Geoportál města Turnov má pouze informativní charakter.
Trasa silnice je ve vrstvě Územně analytické podklady - Osy koridorů ze ZÚR a studií.


Vytvořeno 31.8.2015 8:40:52 - aktualizováno 18.9.2023 16:39:43 | přečteno 13784x | radka.lanska
load