Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

I/10 Turnov, MÚK Fučíkova - Jižní sjezd ze silnice I/10, I/35 na silnici III/28728 (Fučíkova ulice)

jizni sjezd ortofoto

Předchozí návrhy řešení (2003)

Předchozí návrhy řešení (2005)

Technická studie "Jižní sjezd" (2015)

V návaznosti na projednanou technickou studii zpracovala firma Valbek, spol.s.r.o. Liberec v říjnu 2016 dokumentaci pro zjišťovací řízení „Jižní sjezd ze silnice I/10, I/35 na silnici III/28728 (Fučíkova ulice) v Turnově - oznámení záměru dle přílohy 3 zákona č. 100 /2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí“. Výsledek zjišťovacího řízení stanovil, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona, tzn., že se nebude muset zpracovávat dokumentace EIA. (ikona souborurozhodnutí  KULK/OŽPZ ze dne 17.01.2017).

Dokumentace pro územní řízení (2018)


Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy dne 22.07.2020 oznámil ikona souboruveřejnou vyhláškou zahájení územního řízení na stavbu s názvem „I/10 Turnov, MÚK Fučíkova“ v rozsahu stavebních objektů „SO 001 Demolice č.p. 1248“, „SO 101 Úprava ulice Fučíkova“, „SO 110 MÚK Fučíkova“, „SO 134 Rekonstrukce chodníků“, „SO 180 Přechodné dopravní značení“, „SO 250 Armovaný svah“, „SO 301 Odvodnění SO 110“, „SO 302 Úprava odvodnění ulice Fučíkova“, „SO 410 Přeložka vrchního vedení VN“, „SO 411 Přeložky přípojky VN trafostanice“, „SO 412 Ochránění kabelového vedení VN“, „SO 430 Přeložka kabelového vedení NN“, „SO 431 Veřejné osvětlení“, „SO 432 Osvětlení přechodu pro chodce“, „SO 460 Přeložka vedení CETIN“, „SO 760 Protihluková stěna 1“, „SO 761 Protihluková stěna 2“ a „SO 801 Vegetační úpravy“.
Dokumentace pro územní řízení (2019)
Investor: ŘSD ČR, Správa Liberec
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o.

ikona souboruÚzemní rozhodnutí (KULK/OD ze dne 02.11.2020)

ikona souboruStavební povolení (KULK/OSH ze dne 16.06.2022)

AKTUALITY

Investor předpokládá zahájení stavby v roce 2023.


Je možné využít nahlížení do mapové aplikace GIS (přístup je možný bez přihlášení přes tlačítko "mapová aplikace") - Územně analytické podklady - Osy koridorů ze ZÚR a studií. Pro optimální chod aplikace doporučujeme používat prohlížeč Firefox


Vytvořeno 22.9.2015 9:37:21 - aktualizováno 21.6.2022 12:21:42 | přečteno 1575x | radka.lanska
load