Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Medaile starosty

medaile starosty

Novinkou jsou od roku 2014 medaile starosty, kterou starosta města uděluje za přínosné aktivity v oblasti kultury, práce s mládeží, sportu, sociální a zdravotní oblasti, oblasti podnikatelské či za mimořádný projev lidskosti nebo hrdinský čin. 

ikona souboruPravidla pro udělování medaile starosty města

28. října 2014

1. Vlasta Rytířová - dlouholetá pečovatelka v Domově důchodců v Turnově. Paní Rytířová pracovala nad rámec svých pracovních povinností. Vytvářela nadstandartní osobní vazby s obyvateli domova důchodců a vyzařovala z ní pozitivní energie všemi směry. Dnes se s ní můžeme setkat, vzhledem k jejímu zdravotnímu omezení, v recepci Domova důchodců Pohoda.
2. Mgr. Sylva Kutková - paní Kutková je velmi aktivní učitelka 1. stupně na ZŠ Žižkova. Má netradiční výukové metody, vstřícné jednání s rodiči a individuální přístup ke každému žákovi. Velmi otevřeně a rozsáhle spolupracuje s rodiči i mimo školní prostředí. Podílí se na akcích Základní umělecké školy v Turnově i soutěžích pořádaných Střediskem pro volný čas dětí a mládeže.
3. MgA. Martin Hybler PhD. - turnovský rodák, absolvent skladby na Pražské konzervatoři. V roce 2009 úspěšně obhájil svoji disertační práci na Akademii múzických umění v Praze, kde se věnoval studiu dirigování. Píše skladby nejrůznějšího nástrojového seskupení určené jak pro koncertní pódia, tak i hudbu scénickou a filmovou. Upravuje a instrumentuje skladby starých mistrů i populární hudbu a jazz např. Symphonic Album Mira Žbirky. Názvy skladeb Trosecká legenda, Pleskotský loupežník, Valdštejnská suita prozrazují, že Město Turnov a okolí se stalo inspirací pro jeho tvorbu. Martin Hybler se stal pro turnovskou veřejnost nedílnou součástí. Vede pěvecký soubor Carmina, spolupracuje se souborem Musica Fortuna.
4. ak. arch. Zdeněk Edel - pan Edel patří k významným českým architektům, a to vysoce ceněným v odborných kruzích. Obec architektů ocenila mimořádnou kvalitu rozsáhlého architektonického díla a udělila architektovi Zdeňku Edelovi cenu za celoživotní dílo - GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2014. Kromě již výše zmíněných realizaci můžeme navštívit například rozsáhlou, monumentální kompozici staveb v Praze 10, ve Vršovické ulici, zahrnující městskou terasu s administrativním komplexem zvaným „Vlasta.“ Pan Edel je turnovským rodákem a po časem stráveném v Praze se do Turnova opět navrátil.
5. rodina Ivana Dutá a Oldřich Dutý z Mašova - pěstouni, kteří vytvořili úžasné zázemí a rodinné soužití pro Oldřicha, Petra, Lukáše, Martina, Pavla, Natálku, Denisu, Vaška a Nikolku. Jejich dům je plný nejen dětí, ale i zvířat. Při veškeré své péči o děti se ještě dokáží starat o 40 druhů zvířat.
6. PharmDr. Marie Vítová - dlouhá léta jste ji mohli potkávat v turnovské lékárně. Paní Marie Vítová je praktikující věřící a léta se stará o kapli v Mašově. Právě ona se stala hlavní iniciátorkou a organizátorkou sbírky na mašovskou kapli, ve které se vybralo více než 160 tisíc korun.

17. listopadu 2014

7. Milan Brunclík za osobní odvahu, s kterou jako jeden z prvních účastníků událostí 17. listopadu 1989 vykřesal jiskru demokracie v Turnově.
8. Daniela Weissová za osobní odvahu, s kterou jako jedna z prvních účastníků událostí 17. listopadu 1989 vykřesala jiskru demokracie v Turnově.
9. Ivan Kunetka za osobní odvahu, s kterou jako jeden z prvních účastníků událostí 17. listopadu 1989 vykřesal jiskru demokracie v Turnově.
10. Vojtěch Žák in memoriam za osobní odvahu, s kterou jako jeden z prvních účastníků událostí 17. listopadu 1989 vykřesal jiskru demokracie v Turnově.
11. Tomáš Štecher in memoriam za osobní odvahu, s kterou jako jeden z prvních účastníků událostí 17. listopadu 1989 vykřesal jiskru demokracie v Turnově.
12. Jiří Studený za osobní odvahu, s kterou jako jeden z prvních účastníků událostí 17. listopadu 1989 vykřesal jiskru demokracie v Turnově.
13. Zdeněk Fišer za osobní odvahu, s kterou jako jeden z prvních účastníků událostí 17. listopadu 1989 vykřesal jiskru demokracie v Turnově.
14. Vojtěch Dohnal za osobní odvahu, s kterou jako jeden z prvních účastníků událostí 17. listopadu 1989 vykřesal jiskru demokracie v Turnově.
16. Milan Frič za osobní odvahu, s kterou jako jeden z prvních účastníků událostí 17. listopadu 1989 vykřesal jiskru demokracie v Turnově i za činnost undergroundového časopisu Vokno, která mu přinesla persekuci a věznění a nám všem ukázala cestu k demokracii.
17. Václav Hájek za osobní odvahu, s kterou jako jeden z prvních účastníků událostí 17. listopadu 1989 vykřesal jiskru demokracie v Turnově.
18. Petr Vydra za osobní odvahu, s kterou jako jeden z prvních účastníků událostí 17. listopadu 1989 vykřesal jiskru demokracie v Turnově.
19. Václav Šolc za osobní odvahu, s kterou jako jeden z prvních účastníků událostí 17. listopadu 1989 vykřesal jiskru demokracie v Turnově.
20. Josef Kunetka za osobní odvahu, s kterou jako jeden z prvních účastníků událostí 17. listopadu 1989 vykřesal jiskru demokracie v Turnově.

28. října 2015

15. Josef Ulrich za vynikající celoživotní práci s dětmi a mládeží, které vychoval jako cvičitel, daliměřický dobrovolný hasič a turnovský lyžař.
21. Alois Drahokoupil za vynikající celoživotní práci s dětmi a mládeží, díky které vychoval stovky mladých leteckých a lodních modelářů.
22. Ladislava Grundová za vynikající pedagogickou činnost na poli hudební nauky, klavíru a především sborového zpěvu, zakladatelce a dlouholeté sbormistryni pěveckého sboru Carmina.
23. Vladimír Kohout za osobní odvahu, se kterou vzdoroval komunistickému režimu v 80. letech, signatáři a organizátorovi pochodů Nezávislého mírového sdružení, vše za činnost, která přinesla jeho osobě persekuci a nám všem ukázala cestu k demokracii.
24. Monika Kristiánová za osobní odvahu, se kterou vzdorovala komunistickému režimu v 80. letech, signatářce a organizátorce pochodů Nezávislého mírového sdružení, vše za činnost, která přinesla její osobě persekuci a nám všem ukázala cestu k demokracii.

28. října 2016

25. Božena Zajíčková za její neúnavnou činnost spočívající v nespočtu výletů, přednášek a setkání seniorů, předsedkyni turnovské pobočky Svazu postižených civilizačními chorobami v České republice, člence komise pro občanské záležitosti.
26. Jaroslav Kotek za jeho vynikající činnost na hudebním poli, muzikantu, hybné síle skupiny Mackie Messer Band, který pro Turnov a turnovskou synagogu znovuobjevil krásu židovské hudby, kterou šíří díky Mackie Messer Klezmer Bandu, průvodce mladých hudebníků spojených v Messeráčku, dobrá duše turnovské Základní umělecké školy.
27. Sergej Solovjev za osobní odvahu, se kterou vzdoroval komunistickému režimu, vše za činnost, která přinesla jeho osobě persekuci a nám všem ukázala cestu k demokracii.
28. Michal Bernard in memoriam za osobní odvahu, se kterou vzdoroval komunistickému režimu v  80. letech, signatáři a organizátorovi pochodů Nezávislého mírového sdružení, vše za činnost, která přinesla jeho osobě persekuci a nám všem ukázala cestu k demokracii.

28. října 2017

29. Luboš Mrklas za záchranu života. Svou pohotovou a rozhodnou reakcí přispěl k záchraně života své kolegyně.
30. Jan Staněk signatář a organizátor pochodů Nezávislého mírového sdružení, za osobní odvahu, se kterou vzdoroval komunistickému režimu v 80. letech, za činnost, která přinesla jeho osobě persekuci a nám všem ukázala cestu k demokracii.
31. Eva Lédlová za vynikající pedagogickou práci s dětmi, netradiční výukové metody. Jako učitelka ZUŠ Turnov pro své žáky dělá to nejlepší.
32. Jitka Petrušková in memoriam regionální historička, autorka Nového turnovského pantheonu, zakladatelka Pekařovy společnosti a dobré duši turnovského muzea, za vynikající kulturní přínos městu.
33. Václav Zakouřil za vynikající celoživotní práci s dětmi a mládeží v oblasti orientačního běhu a za dlouholetou spolupráci se švédským partnerským městem Alvesta.
34. Jaroslav Hlušička in memoriam, za vynikající celoživotní práci ve sboru dobrovolných hasičů, výchovu několika generací mladých hasičů, tisíce hodin práce na hasičské technice, stovky zásahů a zdolaných požárů na celém Turnovsku.
35. Josef Zahradník za vynikající celoživotní práci ve sboru dobrovolných hasičů, výchovu několika generací mladých hasičů, tisíce hodin práce na hasičské technice, stovky zásahů a zdolaných požárů na celém Turnovsku.
36. Jaroslav Šikola za vynikající celoživotní práci ve sboru dobrovolných hasičů, výchovu několika generací mladých hasičů, tisíce hodin práce na hasičské technice, stovky zásahů a zdolaných požárů na celém Turnovsku.
37. Michaela Mlejnková za sportovní úspěchy a šíření dobrého jména Turnova ve sportovním světě. Ve svých dvaceti letech byla vyhlášena nejlepší volejbalistkou ČR za rok 2016. 

28. října 2018

38. Marie Meixnerová za vynikající občanské aktivity v oblasti dobrovolnictví – výchova ke čtenářství „Pohádková babička“.
39. Vratislav Bivoj Tomášek za vynikající celoživotní práci s dětmi a mládeží v Klubu Českých turistů a turnovském Junáku, udržení ducha a demokratických tradic těchto spolků.
40. Jiří Barchánek za vynikající celoživotní práci s dětmi a mládeží v TJ Sokol Turnov a Klubu Českých turistů, udržení ducha a demokratických tradic těchto spolků.
41. Pavel Mikeš za práci a nadšení, které přinesl jako hlavní organizátor devatenácti ročníků mezinárodního mítinku Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově.
42. Aleš Zemene za osobní odvahu, se kterou vzdoroval komunistickému režimu v  80. letech, signatáři a organizátorovi pochodů Nezávislého mírového sdružení, vše za činnost, která přinesla jeho osobě persekuci a nám všem ukázala cestu k demokracii.
43. Josef Tomsa za osobní odvahu, se kterou vzdoroval komunistickému režimu v  80. letech, signatáři a organizátorovi pochodů Nezávislého mírového sdružení, vše za činnost, která přinesla jeho osobě persekuci a nám všem ukázala cestu k  demokracii.

duben 2019

44. Ing. Drahomír Machaň - za vynikající občanské aktivity v oblasti dobrovolnictví především při vedení pražské pobočky Spolku rodáků a přátel Turnova a propagaci horolezectví. Uděleno u příležitosti 90. narozenin.

28. října 2019

45. Bc. Milena Čančíková v oblasti společenské za vynikající občanské aktivity v oblasti dobrovolnictví pro turnovské seniory, za rozvoj charitativních obchůdků ADRA v Turnově. 
46. Bc. Jindřich Kořínek za osobní odvahu, příkladnou pohotovost, s níž se postavil prchajícímu zloději v roce 2015. 
47. Ing. Vladimír Sása Stránský za vynikající celoživotní práci s dětmi a mládeží v turnovském Junáku, náčelnictva Junáka, za udržení ducha a demokratických tradic tohoto spolku. 
48. Ing. Jaromír Ducháč za jeho neúnavnou činnost spočívající v nespočtu výletů, přednášek a setkání členů a příznivců Spolku rodáků a přátel Turnova, předsedovi redakční rady časopisu Náš Turnov, členu komise pro občanské záležitosti. 
49. Jakub Bursa za sportovní úspěchy a šíření dobrého jména Turnova ve sportovním světě. Ve svých šestnácti letech několikanásobný mistr republiky v plavání, bronzová medaile z Evropského olympijského festivalu mládeže, ve kterém zaplaval český dorostenecký rekord ve 400m polohovém závodě. 
50. Pěvecký sbor Musica Fortuna Turnov za vynikající kulturní přínos městu a za reprezentaci města v zahraničí. 

17. listopadu 2019

51. Bc. Jindřich Šídlo za žurnalistickou práci a snahu o vyvážené a nezávislé zpravodajství, tak důležité pro vnímání současného společenského dění.
52. Karel Šírek za osobní odvahu, se kterou vzdoroval komunistickému režimu v 80. letech, signatáři a organizátorovi pochodů Nezávislého mírového sdružení, vše za činnost, která přinesla jeho osobě persekuci a nám všem ukázala cestu k demokracii. 

rok 2020 (kvůli COVID-19 uděleno 29. 6. 2021)

53. Vladimíra Paráková za vynikající občanské aktivity v oblasti dobrovolnictví, za 17 ročníků Stromu splněných přání pro děti z dětských domovů.
54. Hana Musilová za její neúnavnou, každodenní činnost směřující k čistotě centra Turnova. Jako připomenutí významu práce, která není na společenském žebříčku oceňována, ale je zcela zásadní pro kultivaci veřejného prostoru, vnímání osobní zodpovědnosti za to, co máme společné.
55. Mgr. Jana Kepková za vynikající pedagogickou práci s dětmi, netradiční výukové metody v oblasti českého jazyka, výchovy ke čtenářství, recitace, řečnictví, vypravěčství a dramatické výchovy. Vše tak mimořádně potřebné k rozvoji našeho rodného jazyka v našich dětech.
56. Mgr. Karel Štrincl za vynikající celoživotní práci s dětmi a mládeží nejen ve Žluté ponorce, za dlouholetou organizaci nesčetných sportovních akcí jako je Silvestrovský běh, Anketa sportovec roku, Atletický 3 boj a mnoho dalších.
57. Jana Adamová za její neúnavnou celoživotní činnost na poli turnovské kultury a rozhlasu po drátě, dlouholeté aktivní člence Pěveckého sboru Antonín Dvořák, člence komise pro občanské záležitosti a kulturu.

28. října 2021

58. Mgr. Vlasta Šonská za dlouholetou práci s dětmi a mládeží v TJ Sokol Turnov, v oddílu volejbalu TJ Sokol Turnov, jako lyžařské instruktorce Klubu lyžařů Turnov, za celoživotní pedagogickou práci, nejen ve sportovní oblasti, ale také v Základní škole 28. října.

28. října 2022

table {white-space: normal; }
Slavomír Říman, in memoriam za aktivní přístup k rozvoji občanské společnosti a demokracie v oblasti Českého ráje, jehož byl velkým patriotem, organizátorovi turnovské Volbiéry.
Hana Hajnová za vynikající pedagogickou činnost na poli předškolního vzdělávání, zakladatelce Centra pro rodinu Náruč a waldorfského školství v Turnově.
Klub lyžařů Turnov za vynikající výchovu dětí a mládeže v lyžařském sportu a u příležitosti 50letého trvání Veřejné lyžařské školy.
Svietlana Dorchynets za vynikající osobní přínos k řešení tíživé situace ukrajinských uprchlíků z válečného konfliktu a boj proti dezinformacím v Turnově.

Vytvořeno 5.11.2014 13:15:46 - aktualizováno 1.12.2017 10:27:30 | přečteno 3640x | Richard Mochal
load