Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Starosta se opět vypravil mezi občany

setkání starosty s občany, autor: R. Drašnar

Starosta Tomáš Hocke opět věnoval svůj čas občanům města. V úterý 22. října 2013 se sešel s obyvateli lokality u kasáren, Šetřilovska, Károvska a Hruštice, aby s nimi diskutoval o problémech života v této části Turnova.

Setkání se uskutečnilo v budově hotelové školy ve Zborovské ulici a přišlo na ně téměř sedmdesát lidí. Na začátku je starosta Hocke seznámil s usneseními zastupitelstva, která významně ovlivní chod města v příštím období. Informoval o fúzi Panochovy nemocnice Turnov s Krajskou nemocnicí Liberec, výstavbě kompletního sportovně-rekreačního areálu v Maškově zahradě a novém systému sběru separovaného odpadu. Pozval také na oslavy státního svátku 28. října, představil regulační plán města týkající se bytové zóny Károvsko – Hruštice a projekt úprav Metelkových sadů. Hovořil také o územní rezervě pro odlehčovací komunikaci s vyústěním v šetřilovském parku.

V bohaté diskusi, do níž se zapojilo téměř třicet lidí, zazněla například výtka k vedení města, že mnohé akce nejsou dostatečně projednány s veřejností a s jejich realizací se velmi pospíchá. „Příkladem je obnova zeleně okolo penzionů pro důchodce v Žižkově ulici. Dříve tam děti v zimě sáňkovaly, dnes tam jsou vysázeny keře. Proč se nás nikdo nezeptal?“ ptala se jedna z diskutujících. Podobné to údajně bylo i s novou zelení ve Švermově ulici. V souvislosti se zimní údržbou se probírala šířka komunikací v této části města, zejména zrekonstruované ulice Zborovské. „ Ve světě je však trend ulice spíše zužovat, což vede k přirozenému zklidnění dopravy,“ oponoval jeden z obyvatelů. Doprava se vůbec stala hodně probíraným tématem. Hovořilo se o nutnosti omezení rychlosti v okolí školských zařízení, o nevhodném ukončení chodníku v zatáčce před penziony důchodců, dopravních problémech v Jeronýmově ulici, o chybějících přechodech pro chodce v Husově ulici. „Víte, dopravní policie raději povoluje tak zvaná místa vhodná pro přecházení než klasice přechody se zebrami na vozovce,“ reagoval starosta Hocke.  Další z obyvatelů podrobně informoval o možnostech zřízení tak zvané „zóny 30“, čímž by se potíže s provozem v této části města značně eliminovaly.

Řeč přišla i na územní plán města, a to nejen v souvislosti s rozvojem bytové zóny na Hruštici. „Prosím všechny, které toto téma zajímá, aby se šli podívat na radnici do prvního patra. Zde máme vystaveny všechny důležité dokumenty se vztahem k novému územnímu plánu. Jděte tam a zkontrolujte třeba tu svoji zájmovou plochu, jestli je v novém územním plánu správně zanesena, může se stát někde chyba,“ vyzýval Hocke. Část obyvatel se postavila proti výstavbě bytových domů na Hruštici. Dokonce vzniká petice.

Hovořilo se také o plánovaném novém pytlovém sběru tříděného odpadu, o počtu a stavu míst pro separovaný odpad. „Rádi bychom počet takových míst zvýšili, ale není to jednoduché. Když chceme zřídit nové místo v blízkosti domů, lidem se to většinou nelíbí,“ přiznal starosta a požádal: „Pokud byste měli tipy, kam kontejnery umístit, sdělte nám je, prosím.“

Diskuze se stočila také na dětská hřiště. Většina z nich potřebuje obnovu a především pravidelný dohled a údržbu. „Nabízíme šikovnému seniorovi, aby za malý peníz na hřiště dohlížel, uklízel na něm a hlásil nám závady,“ vybídl starosta a sdělil, že v Metelkových sadech by mělo hřiště projít rekonstrukcí již v příštím roce.

Prostor byl věnován také nedostatečné úpravě Jeronýmovy ulice po akci Čistá Jizera, špatnému stavu některých komunikací a chodníků, zanedbané ulici Pod Zelenou cestou, nedostatku obchodů v lokalitě, zahrádkářské kolonii , bývalé restauraci na Šetřilovsku, výstavbě bytového domu pana Kreysy.  Dotazy padly na budoucnost obchvatu na Semily.

Starosta odcházel ze setkání s mnoha poznatky a odhodláním, že s menšími problémy může obyvatelům této části města pomoci rychle. Mnohé těžkosti se však podaří vyřešit až v delším časovém horizontu.

Vytvořeno 4.11.2013 9:27:44 | přečteno 799x | Bc. Radek Drašnar