Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Starosta se má starati

setkání s občany Turnova II., autor: R. Drašnar

Označení starosta vzniklo od slova starati se, píše se v encyklopedii. „Starosti lidí patří na moje bedra. Od toho jsem starosta“, říká často s úsměvem Tomáš Hocke. A vážně se stará. Potřebuje však vědět, co lidí tíží, znát jejich názory, mít přehled o problémech v té které části města. Proto se s lidmi schází, naslouchá jim a diskutuje s nimi.

Od svého nástupu do funkce v březnu tohoto roku uspořádal celou řadu setkání s občany. A další se připravují.

Na konci března se spolu s dalšími představiteli a pracovníky města sešel s obyvateli Nádražní ulice. Přímo v terénu, na křižovatce ulic Nádražní a Fučíkova. Aby se vyjádřili k navržené úpravě zeleně směrem na Ohrazenice. Hrstka přítomných občanů souhlasila, že keře budou vykáceny v nejbližší době, stromy padnou k zemi po nezbytném schválení, nejpozději na podzim, a nové keře a trvalky budou vysazeny v příštím roce. Diskutovalo se také o opravě chodníků a vozovky.

Doposud největší účast obyvatel mělo veřejné projednání studie vnitroměstské dopravy 24. dubna. Více než sedmdesát Turnovanů se seznámilo s dvanácti variantami řešení dopravy ve městě. Studii zpracovala firma Pudis na objednávku města. Cílem materiálu bylo vytvořit územní rezervy pro případné řešení vnitroměstské dopravy v budoucnu. Bohatá a živá byla diskuze. Do ní se zapojilo třiadvacet účastníků setkání. Někteří odmítali konkrétní varianty, další některou variantu chválili, jiní připomněli, že by se nemělo zapomínat ani na problémy pěších a cyklistů. Všichni se však shodli, že vyřešit dopravu uvnitř města půjde až poté, co budou auta na Semily jezdit obchvatem.

Na konci května pozval starosta občany na setkání, kde je informoval o situaci v Panochově nemocnici. Spolu s ředitelem Slámou a náměstkem Hrubým vysvětloval, jak je to s financováním českého zdravotnictví, jaká je pozice turnovské nemocnice v systému zdravotnických zařízení a proč vedení města uvažuje o fúzi se silnějším partnerem. Zazněly klady i zápory takového kroku. Budoucí osud místní nemocnice zajímal jen přibližně padesátku občanů. Mezi nimi byli především pracovníci nemocnice a městští zastupitelé. Jen oni vystoupili v diskuzi.

Červen byl na setkávání s občany mimořádně bohatý. Na jeho začátku pozval starostu a místostarostu Špetlíka mezi obyvatele Bukoviny tamější osadní výbor. Před čtyřicítkou lidí hovořili vedoucí představitelé města nejprve o obecných záležitostech. Informovali o připravované výstavbě sportovně-rekreačního areálu v Maškově zahradě, situaci v nemocnici či dopravě, tvorbě územního plánu, vzniku Domu přírody. Teprve pak došlo na diskusi nad problémy v Dolánkách. Ty vznikají zejména kumulací velkého množství lidí v letní sezóně. Zazněly také připomínky ke stavu komunikace a dlouho slibované opravě návsi na Bukovině.

17. června se uskutečnilo setkání starosty s lidmi žijícími v lokalitě u nádraží. Pouhá dvacítka obyvatel dostala příležitost seznámit se s urbanistickou studií prostoru mezi sportovní halou, základní a střední školou a budoucím centrem sdružení Slunce všem. Diskutovalo se nejen nad tímto návrhem, ale také nad možnostmi napojení Fučíkovy ulice na silniční průtah. Řešila se další etapa regenerace sídliště, zateplení budovy základní školy, využívání hřiště pod školou střední. 

Tématem dalšího setkání s občany na konci června byla problematika likvidace komunálního odpadu.  Firma SLEEKO představila studii optimalizace odpadového hospodářství pro Turnov a různé varianty spravedlivějšího systému úhrady poplatků v souvislosti s tříděním. Ta jediná možná se ale nesetkala s pochopením a zájmem veřejnosti. Není totiž příliš motivační.  Zazněly také údaje o tom, kolik likvidace odpadu město stojí, kolik odpadu turnovské domácnosti vyprodukují, jak je prováděn svoz a jak se daří tříděný odpad prodávat.  I tentokrát se zdálo, že probíraná problematika občany příliš netíží. Přišlo totiž jen asi dvacet lidí.

Ve středu 4. září od 16:00 hodin zve starosta města obyvatele sídliště Výšinka na pracovní schůzku k úpravě dětských hřišť. Starosta je připraven přímo na místě, mezi ulicemi Diamantová a Rubínová, lidem vysvětlit, proč je nutné některé herní prvky urychleně odstranit. Neodpovídají totiž platné legislativě a mohou být pro děti nebezpečné.

Veškerá taková setkání pomáhají starostovi města získávat zpětnou vazbu k jeho rozhodnutí a vnímat potřeby turnovských obyvatel z jiného úhlu pohledu. Lidé by jich měli náležitě využívat, aby získávali potřebné informace o plánech a záměrech města a neměli pocit, že jejich názor nic neznamená, že na radnici si stejně udělají, co budou chtít. „Zvýšit účast lidí na setkáních a pracovních schůzkách a vtáhnout občany do rozhodování o dění ve městě bude ale běh na delší trať,“ zamýšlí se Tomáš Hocke. Věří, že v tomto směru bude v dalším období úspěšnější. Setkání s obyvateli Malého Rohozce, Daliměřic či vilové čtvrti nad kasárnami plánovaná na podzim tohoto roku to ukáží.

 

Vytvořeno 12.8.2013 15:43:03 | přečteno 739x | Bc. Radek Drašnar