Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Starosta opět vysvětloval možnosti budoucího fungování turnovské nemocnice

Panochova nemocnice Turnov

Další ze setkání starosty města Tomáše Hockeho s občany se opět věnovalo budoucnosti Panochovy nemocnice Turnov. Uskutečnilo se ve čtvrtek 16. září 2013 odpoledne v nemocniční jídelně a přišla na něj více než stovka obyvatel, zaměstnanců nemocnice a pacientů.

Úvodem setkání zopakoval jednatel Panochovy nemocnice Martin Hrubý již dosti známé důvody, proč od počátku letošního roku nemocnice intenzívně hledá strategického partnera. Je to hlavně systém českého zdravotnictví, kdy snahy centralizovat výkony do velkých zdravotnických zařízení nepřejí malým nemocnicím, omezené možnosti dalšího vzdělávání lékařů malých zdravotnických zařízení, a především principy úhrad zdravotní péče pojišťovnami. Kvůli nim se letos dostane turnovská nemocnice do ztráty 24 miliónů korun.  Problémem je i menší spádovost, protože v okrese fungují hned tři nemocnice. „Spojením se strategickým partnerem bychom byli méně zranitelní. Po případném spojení s krajskou nemocnicí bychom mimo jiného dosáhli úspor ve společném nákupu zdravotnického materiálu, došlo by k propojení hospodářského a administrativního provozu,” shrnul Hrubý. Připomněl i zájem tří soukromých společností o převzetí nemocnice. Informoval, že nejdál a nejkonkrétnější jsou v současné době jednání s Krajskou nemocnicí v Liberci. K nim město přistupuje po celou dobu se zásadní podmínkou, aby byl zachován stávající rozsah poskytované péče.

Starosta města Tomáš Hocke pak opětovně připomněl všechny varianty možného vývoje, kdy nemocnice zůstane ve stávajícím stavu, pronajme se soukromým firmám, nebo dojde k fúzi s krajskou nemocnicí.Vnímám závažnost tématu. Problematika zdravotnictví je velmi složitá, v některých případech pro mne i nepochopitelná. Mnoho kroků by mělo být vykonáno na vládní úrovni, ale k tomu zatím chybí našim politikům odvaha. Proto musíme situaci řešit sami, nikdo to za nás neudělá,“ shrnul svůj postoj Hocke. Pro něho není ani jedna z navrhovaných variant ideální a bezchybná. Osobně po zvážení všech okolností a z pohledu dlouhodobého horizontu je pro něho nejpřijatelnější fúze s libereckou nemocnicí.

Přítomen byl i generální ředitel Krajské nemocnice Liberec Luděk Nečesaný. V úvodu svého vystoupení uvedl, že v posledních dnech se uskutečnilo několik zásadních jednání, na nichž se možnosti spolupráce konkretizovaly. „Turnov hledá partnera a my se o partnerství ucházíme. Bude třeba ale uskutečnit řadu zásadních rozhodnutí, propustit až několik desítek lidí. Bez toho ale nelze místní nemocnici ozdravit,“ sdělil Nečesaný. Krajská nemocnice Liberec přichází se seriózní nabídkou, která turnovské nemocnici zajistí další fungování. Cílem je zachovat v Turnově základní obory. Občané zde budou i nadále ošetřeni 24 hodin denně sedm dnů v týdnu. Dál tu budou probíhat operační výkony. Dokonce dojde k jejich navýšení, složitější operace se budou provádět v Liberci. Vařit jídlo a prát prádlo se bude v Liberci, důležité je to pro ekonomiku provozu. Název nemocnice zůstane zachován. „Platy zdravotníků by se mohly přiblížit platům v Liberci,“ doplnil informace Nečesaný a apeloval na přítomné: „ Zvažte proto seriózně a bez emocí naši nabídku.“
V rámci opatření navržených projekčním týmem by byly v Turnově zrušeny prádelna Nempra i provoz kuchyně a jídlo by se dováželo. Také by došlo ke sloučení ekonomického a obchodního provozu, zrušení správy budov. To vše by mělo přinést úsporu 9 miliónů korun ročně. Panochova nemocnice Turnov však potřebuje roční úsporu zhruba ve výši 15 miliónů korun. Celkem se opatření v Turnově může týkat až 43 lidí, jen asi 12 až 15 z nich by mohlo přejít do Liberce.

Na setkání také zaznělo, zůstane-li nemocnice nadále v majetku města, bude nutné přistoupit i tak k radikálním opatřením například v podobě snížení počtu pracovníků. Navíc zde bude nutná další dotace z rozpočtu města. Může jít až o šest miliónů korun ročně. Další důležitou informací, kterou přinesl šéf týmu liberecké nemocnice zabývající se projektem fúze Jiří Veselka, byla ta o majetkové struktuře budoucí rozšířené akciové společnosti v případě fúze. Turnov by pak vlastnil 10 procent, Liberec 15 procent a Liberecký kraj 75 procent akcií.

V poměrně bouřlivé diskuzi zaznělo několik protichůdných názorů a stanovisek, kdy některá vybízela k vyčkání na situaci po předčasných parlamentních volbách, jiná byla proti fúzi s libereckou nemocnicí. Některým občanům se líbila nabídka společnosti Mediterra, jiní volali pro navrácení dětského oddělení a porodnice do Turnova. Zazněly obavy z propouštění, údiv nad osudem prádelny a kuchyně. Další účastníci setkání se vyjádřili pro dotování provozu nemocnice z městského rozpočtu.  

Každopádně osud Panochovy nemocnice Turnov mají ve svých rukou zastupitelé, kteří o její budoucnosti mají definitivně rozhodnout na svém jednání ve čtvrtek 26. října 2013Vytvořeno 7.10.2013 15:08:20 | přečteno 754x | Bc. Radek Drašnar