Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Starosta komentuje problematiku navyšování ceny vody

foto 2

Starosta města Tomáš Hocke se intenzívně zabývá situací ve Vodohospodářském sdružení Turnov, která přinesla obyvatelům města zvýšení ceny vodného a stočného na rok 2014.

K celé problematice vypracoval starosta města svůj komentář:

Po analýze všech stávajících smluvních vztahů a dlouhodobých rozhodnutí musím konstatovat následující:

 • Vodohospodářské sdružení Turnov v této chvíli sdružuje 6 měst a 16 obcí. Se změnou stanov musí souhlasit všechna zastupitelstva těchto obcí. Přesto se pokusím přijít s návrhem na změnu rozhodovacího práva dle poměru majetku, případně právo veta na otázku výše vodného a stočného a velké investice nad 30 miliónů korun. Především u malých obcí bude toto velký problém.

 • Vodohospodářskému sdružení se daří velmi dobře získávat dotační peníze od státu, soutěžit stavební zakázky a zajišťovat chod svěřených sítí. Je přímo dozorováno Radou sdružení složenou ze starostů měst a obcí.

 • Není pravda, že v rámci koncesní smlouvy dochází k nadměrnému obohacování provozovatele, kterým jsou Severočeské vodovody a kanalizace. V určitý okamžik si starostové mohli vybrat cestu vlastního provozování, tj. zřízení nové organizace se vším všudy, anebo koncesní smlouvu. Zvolili koncesi, díky které se podařilo vysoutěžit nízkou cenu za provozování sítě se všemi klady i zápory koncese. Konec koncese je stanoven na rok 2020. Od této smlouvy lze odstoupit v roce 2015, ale musí tak učinit celé sdružení a investovat do vzniku nové organizace. Vše je nutné podrobně diskutovat po komunálních volbách. V této chvíli se zdá toto řešení nereálné, velmi drahé a bude jistě klíčovou otázkou sdružení v letech 2017-2020. Navrhuji v této chvíli tedy ponechat.

 • V této chvíli je příspěvek měst, obcí a soukromých subjektů na nové akce 80 procent nákladů. Navrhuji tento poměr ponechat.

 • Nyní neplatí města a obce na opravy stávajících sítí, kromě skutečně velkých akcí, žádné příspěvky. Vše je hrazeno z vodného a stočného. Mohu navrhnout změnu tohoto pravidla, je třeba si ovšem uvědomit, že Turnov bude v budoucnu potřebovat velké množství oprav stávajících sítí. Navrhuji symbolických 10 procent nákladů po vysoutěžení. Je nutno jasněji definovat spolupodíl u velkých oprav nad 10 miliónů korun – navrhuji 20 procent nákladů po vysoutěžení.

 • Jako výhodné se jeví oddlužit VHS. Z celého nájemného, které se vrací z vodného a stočného zpět do VHS, je 52 procent použito na krytí dluhů a poplatků za půjčení peněz a jen přibližně 32 procent je možno využít na opravu sítí a zařízení. Pakliže by obce a města napříč VHS byla ochotna snížit zadlužení, velmi by to pomohlo zmírnit tlak na zvyšování vodného a stočného. Navrhnu splátku cca 6 -10 miliónů korun napříč městy a obcemi.

 • V rámci koncesní smlouvy v závislosti na stáří inženýrských sítí byla stanovena prognóza vzestupu cen vodného a stočného. V roce 2020 by mělo být vodné a stočné v úrovni 120 korun za m3. Zde je třeba říci, že původní odhad zněl 180 korun zem3 a byl starosty snížen na 120 korun. Toto je orientační cena. Samotnou výši vodného a stočného schvaluje Rada sdružení, složená ze starostů měst a obcí, každý rok na podzim na základě předložených analýz. Podíl nájmu, který se vrací z vodného a stočného zpět do VHS a je určen na opravy sítí, je 49,5 procenta - polovina z vybrané částky od obyvatel je tedy určena na obnovu sítí. Protože většina starostů byla při schvalování koncesní smlouvy, cítí se tímto rozhodnutím vázáni a zatím nechtějí pomyslnou křivku zásadním způsobem měnit. Přesto na nátlak Turnova při hlasování v prosinci 2013 udělali ústupek a původně avizované zdražení o 9,2 procent snížili na 5,65 procent. Z pohledu Turnova byl však tento ústupek malý, podle ostatních starostů velký. Jestliže vyjdeme z predikce potřebné obnovy, můžeme peníze na tuto obnovu vzít ve formě nájemného z vodného a stočného, kterou platí každá domácnost,  nebo můžeme říci, že vodné a stočné, tedy část následně určenou na investice, budeme kompletně po vzoru velkých měst dotovat z městského rozpočtu. Většina starostů, a já k nim patřím, se domnívá, že tato cesta kompletního dotování investic není dobrá a nebudu ji podporovat.

 • Zafixování vodného a stočného se pokusím řešit opatřeními výše uvedenými, která jsou však mnohdy v rozporu s usnesením finančního výboru ZM.

 • I když některá z výše uvedených opatření jsou spojena s komplikovaným jednáním, je patrné, že se situací okolo vodného a stočného zastupitelé aktivně zabývají a otevřeli tak prostor pro širokou diskuzi v celém Vodohospodářském sdružení Turnov.

Svůj komentář ke vzrůstající ceně vody v Turnově přidal také místostarosta Jaromír Pekař a doplnil jej konkrétními čísly

Základní informace:

 • průměrná spotřeba na jednoho obyvatele ČR se počítá 30 m3 na osobu a rok

 • cena 1 litru vody včetně čištění je 0,096 Kč v roce 2014

Fakturace za vodné a stočné:

Jednosložková cena vody: výpočet pouze z množství odebrané vody

Dvousložková cena vody: vedle odebraného množství vody je účtován paušál za vodoměr (ten se dle informací na internetu pohybuje mezi 1036 Kč na Karlovarsku až po 4 067 Kč na Sokolovsku).

Dvousložková cena významně ovlivňuje cenu vody u máločlenných rodin. Např. na Sokolovsku uhradí průměrná čtyřčlenná rodina za vodné a stočné 14 404 Kč tj. 116 Kč za m3, dvoučlenná rodina však uhradí 9 235,80 Kč, což představuje 153,93 Kč za m3. Přitom samotné vodné a stočné je pouze 84 Kč za m3, zbytek tvoří paušální platba. 

Závěr:

Cena vodného a stočného  VHS není zdaleka nejdražší v ČR – bližší informace na internetu (viz příklad Sokolovsko, Táborsko atd.).

Vývoj vodného a stočné ve VHS  - tempo zvyšování ceny

Rok 2013 2014 2020 (dle koncesní smlouvy)
zaokr.cena vod. a stoč. za m391 96120
na osobu a rok v Kč273028803600
 měsíčně v Kč227,50240 300
 na den v Kč7,588 10
 zdražení na den činí 0,42 2

Závěr:

Ve spotřebním koši průměrné české rodiny je tempo zdražování vodného a stočného, vzhledem k významu vody a jejího dalšího čištění k možnému použití, téměř zanedbatelné.

Vytvořeno 7.3.2014 7:37:08 | přečteno 1176x | Bc. Radek Drašnar
load