Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Občané získali informace o situaci v turnovské nemocnici

nemocnice v Turnově

Další ze série setkání starosty s občany, tentokrát na téma situace turnovské nemocnice, se konalo ve středu 29. května 2013 od 16:00 hodin.

Ve velkém sále KC Střelnice se sešla asi padesátka občanů Turnova, mezi nimiž byla také pětice zastupitelů i zaměstnanci nemocnice.  Starosta města Tomáš Hocke nejprve zařadil turnovské zdravotnické zařízení do celého systému nemocnic a zdravotní péče v České republice a informoval o situaci českého zdravotnictví. To se snaží zdravotní péči centralizovat a přesouvat z malých zařízení do velkých nemocnic, kdy je výsledkem omezování zdravotní péče a dosažení úspor všemožnými prostředky. Starosta pak občanům představil několik možností, jak se může místní nemocnice takové situaci bránit. Jednou z nich je z důvodu lepší vyjednávací pozice se zdravotními pojišťovnami, nákupu léků a zdravotnického materiálu či proškolování a lékařů spojení se silným partnerem.  Další možností je zachování samostatné turnovské nemocnice a případné dotování provozu zařízení z městského rozpočtu. To ale není v dlouhodobém horizontu možné. Proto se jeví jako nejpřijatelnější fúzování s  dalším subjektem. Mohla by to být jedna ze soukromých společností  Mediterra, Agel nebo Asklepion nebo Krajská nemocnice Liberec.  Každopádně zástupci Turnova by v případě fúze požadovali zachování stávající péče. Nejdále zatím pokročila jednání s Krajskou nemocnicí Liberec a.s. Ta byla jako silný partner vytipována již v loňském roce, k záměru spojení se kladně vyjádřila za její vlastníky zastupitelstva Libereckého kraje a Liberce, souhlasné stanovisko přidalo i zastupitelstvo turnovské.  Byl vytvořen projektový tým a začala jednání o případné fúzi obou zařízení. V současnosti se řeší právnické otázky, jedná se o majetkových záležitostech, probírají se ekonomické aspekty, berou se v úvahu vztahy a vyjednávání se zdravotními pojišťovnami. O průběhu těchto jednání informoval jednatel Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o.  Ing. Tomáš Sláma. Zazněly i klady a zápory případného fúzování. O nutnosti řešit situaci v turnovské nemocnici hovořil starosta města také v souvislosti s úhradovou vyhláškou. Dopad její platnosti na fungování nemocnic pak dopodrobna vysvětlil MUDr. Martin Hrubý. Starosta a představitelé nemocnice ještě hovořili o problematice rekonstrukce bývalého dětského oddělení. Do něho by mohlo být přesunuto oddělení následné péče z Jablonného v Podještědí a bylo by možné získat dotaci 25 mil. Kč.  V případě smluvního nezajištění zdravotní pojišťovnou by však taková investice s podstatným finančním podílem města byla zbytečná. 

V diskusi vystoupilo několik občanů, převážně však městských zastupitelů. V ní padly návrhy na spolufinancování provozu nemocnice okolními obcemi, dotazy na fungování nemocnic např. ve Vrchlabí, Semilech, Roudnici nad Labem, na aktivity Asociace malých nemocnic. Zazněly i názory, že některé záměry turnovské a liberecké nemocnice by při případné fúzi šly proti sobě, objevily se obavy ze zániku některých oddělení, dalšího snižování počtu lůžek a dalších restrikcí v nemocnici v Turnově.

Na závěr všechny přítomné starosta města Tomáš Hocke ubezpečil, že se v žádném případě nejedná o rušení turnovské nemocnice. Jen se řeší složitá situace, z níž je potřeba nelézt východisko. A to poměrně rychle, neboť termín případné fúze k 1. lednu roku 2014 stále platí. O dalších krocích ale bude rozhodovat zastupitelstvo, veřejnost však bude informována. Třeba na dalším podobném setkání.

Vytvořeno 26.6.2013 11:42:16 | přečteno 586x | Bc. Radek Drašnar