Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Lidé mohli opět diskutovat se starostou

setkání starosty s občany, autor: R. Drašnar

Do kina Sféra v budově Střelnice přišla asi padesátka turnovských obyvatel, aby opět diskutovali se starostou. Další ze série společných setkání se uskutečnilo ve středu 28. srpna 2013. Tématem tentokrát byla výstavba sportovně rekreačního areálu v Maškově zahradě a také budoucnost turnovské nemocnice.

Nejprve se starosta města Tomáš Hocke vrátil do nedávné historie. Popsal situaci s doláneckým koupalištěm a související vývoj projektu areálu v Maškově zahradě. S využitím obrázků, map a výpisu z katastru nemovitostí pak podrobně vysvětlil, proč nelze koupaliště původní podoby k Jizeře již vrátit. Současná legislativa to neumožňuje. „Jediné, co by bylo možné v Dolánkách vybudovat, je koupací biotop,“ uvedl starosta s tím, že by takový rybníček musel být oproštěn od jakýchkoliv doprovodných staveb. Muselo by se investovat 4,5 až 5,5 milionu korun a dohodnout se s majitelem náhonu. Hocke pak představil projekt sportovně rekreačního areálu a přiblížil, co vše by bylo obyvatelům a návštěvníkům k dispozici. Hovořil o ekonomické náročnosti stavby i o výši budoucích provozních nákladů. Přiblížil také vizi města, že by areál vznikal po etapách. V první fázi venkovní koupaliště a infrastruktura za 120 milionů korun a provozními náklady půl až tři čtvrtě milionu, pak zimní stadion za 75 milionů a provozem za 2,5 milionu. Na obrazových modelech ukázal, co by s areálem udělala velká voda.

Místostarosta Otakar Špetlík pak hovořil o tom, jak v předcházejícím období objel obdobná koupaliště v republice a zjišťoval chyby a nedostatky, jakých se ve městech podobné velikosti při jejich stavbách dopustili. Přitakával mu jednatel Městské sportovní Jindřich Kořínek, informace doplnil a přidal i vlastní kladný postoj ke vzniku areálu.

V následné diskuzi zazněly otázky, od kdy jsou mapovány a určovány záplavové zóny, kde se nacházejí koupaliště ve městech, která navštívili zástupci města, zda stavba neohrozí financování různých oprav a úprav ve městě a další investiční akce, jestli existuje možnost financování z dotací a kolik již stály projektové a přípravné práce. Zazněly připomínky k nedostatečnému počtu parkovacích míst v návrhu areálu. Zodpovězeny byly dotazy týkající se plánovaného vstupného. Od starších účastníků setkání zaznívaly nostalgické vzpomínky a stále se opakovala touha po obnovení koupaliště v Dolánkách. Objevily se také názory, že by bylo lepší areál v Maškově zahradě nyní nestavět a ušetřené prostředky věnovat na zachování samostatné turnovské nemocnice. Závěr diskuze vyzněl tak, že vedle areálu v Maškově zahradě by obyvatelé města chtěli mít také přírodní areál v Dolánkách.

K tématu budoucnosti turnovské nemocnice nejprve starosta Hocke analyzoval situaci českého zdravotnictví a pozici místního zdravotnického zařízení v něm. Vysvětlil také důvody, které vedly k hledání strategického partnera. Nastínil problematiku úhrady zdravotní péče pojišťovnami a cen výkonů v nemocnicích. Podrobně pak charakterizoval všechny tři varianty možného řešení. Jednou z nich je zachovat samostatnost turnovské nemocnice a její ponechání ve vlastnictví města. Hrozí však, že zdravotní pojišťovna nenasmlouvá v budoucnu potřebný rozsah péče a některé z oddělení gynekologie, rehabilitace, ARO a ortopedie může zaniknout. Obavy jsou také z toho, že město bude muset ze svého rozpočtu sanovat provozní ztrátu nemocnice. Druhou variantou je spojení s Krajskou nemocnicí Liberec. To skýtá zachování rozsahu zdravotní péče, umožní školení a zástupnost lékařů, přesun určitého objemu výkonů z Liberce do Turnova a centralizovaný nákup léčiv a materiálu. Vyřešit je potřeba záležitost společnosti Nempra, která zajišťuje stravovací služby a praní prádla nejen pro nemocnici, ale i domov důchodců a jiné subjekty. K případné fúzi s libereckou nemocnicí probíhají intenzívní jednání a vytváří se model smlouvy, která by skýtala jisté záruky. Třetí možnost je pronájem nemocničních objektů soukromému subjektu. Ten by zde zajišťoval zdravotní potřebnou zdravotní péči a jistě by provozoval i oddělení, která by pro něj byla zisková. Město by se staralo o údržbu a opravy objektu, ale získalo by finanční prostředky za nájem. Své nabídky předložily tři společnosti, Agel, Mediterra a Asklepion. „Žádná z variant není ideální a všechny skýtají řadu negativ,“ uzavřel své vystoupení starosta Hocke.

Došlo také na zdůvodnění, proč byl bod o budoucnosti Panochovy nemocnice Turnov stažen z programu jednání srpnového zastupitelstva. V bohaté diskuzi byly vzpomenuty zásluhy tehdejšího zakladatele turnovské nemocnice MUDr. Panochy. Pamětníci připomněli nebezpečí centralizace péče, problémy s nedávnou likvidací porodnice a dětského oddělení. Porovnáváno bylo také postavení semilské a turnovské nemocnice. Padla otázka, zda po případné fúzi s krajskou nemocnicí existuje cesta zpět a návrat do majetku města a zda 10% podíl znamená i procentní podíl na ztrátách. Zazněly i návrhy, aby se situace nyní neřešila a počkalo se do období po předčasných volbách, kdy by mohlo dojít ke změně zdravotní politiky vlády. Přítomní se dočkali i poděkování vedení města za snahu o zachování nemocnice se stávající šíří služeb. „Konečné řešení situace s Panochovou nemocnicí Turnov mají však ve svých rukou zastupitelé. Ti jsou průběžně informováni, a to i díky fungování výboru zastupitelstva pro otázky turnovské nemocnice“ ukončil setkání s občany starosta města Tomáš Hocke.

Vytvořeno 18.9.2013 15:16:41 | přečteno 587x | Bc. Radek Drašnar