Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Fúze turnovské a liberecké nemocnice je skutečností

Panochova nemocnice Turnov, s.r.o., autor: Kateřina Doubravová

Turnovské zastupitelstvo na svém zářijovém jednání souhlasilo s fúzí Panochovy nemocnice Turnov s Krajskou nemocnicí Liberec a říjnové jednání zastupitelstva přineslo schválení smlouvy mezi akcionáři.

Turnovské zastupitelstvo na svém zářijovém jednání souhlasilo s fúzí Panochovy nemocnice Turnov s Krajskou nemocnicí Liberec, Tomáš Hocke byl za město Turnov jmenován do valné hromady akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec a Tomáš Hocke a Tomáš Sláma byli navrženi za členy dozorčí rady společnosti a za člena představenstva byl navržen Martin Hrubý. Vedení města bylo pověřeno uzavřením rámcové smlouvy o podmínkách převodu 100% podílu ve společnosti NEMPRA s Krajskou nemocnicí Liberec.

Říjnové jednání zastupitelstva přineslo schválení uskutečnění fúze sloučením společnosti Panochova nemocnice Turnov se společností Krajská nemocnice Liberec ke dni 1. 1. 2014 podle projektu fúze a také schválení smlouvy mezi akcionáři. Tu uzavřelo město Turnov, statutární město Liberec a Liberecký kraj. Součástí jednání zastupitelů bylo také schválení smlouvy mezi městem Turnov a Krajskou nemocnicí Liberec o převodu obchodního podílu ve společnosti NEMPRA.

K podpisu akcionářské smlouvy a dalších důležitých dokumentů pak došlo ve středu 6. listopadu v Liberci. Tím bylo spojení obou zdravotnických zařízení fakticky zahájeno a potvrzeno. Na několik otázek, které by mohli položit obyvatelé Turnova, odpověděl jeho starosta Tomáš Hocke:

Akcionářskou smlouvu podepsaly tři subjekty. Jaké to jsou?

Akcionářem číslo jedna je Liberecký kraj, dvojkou pak statutární město Liberec a číslo tři má ve smlouvě přiřazeno město Turnov.

Jaký majetkový podíl bude Turnov mít v nové společnosti?

Turnov bude vlastnit akcie v celkové jmenovité hodnotě 7 352 328 tisíc korun, což představuje 10 procent základního kapitálu společnosti. Liberec bude mít téměř 16 procentní podíl, protože bude vlastnit akce v hodnotě 156 148 412 tisíc korun. Největším akcionářem bude Liberecký kraj s více než 74 procentním podílem a vlastnictvím akcií v hodnotě 734 729 812 tisíc korun.

Jak tato smlouva řeší řízení společnosti?

Společnost bude mít dvanáct členů dozorčí rady, kdyčtyři členové budou zástupci navržení Libereckým kraje, dva zástupci navržení statutárním městem Liberec a dva členovy dozorčí rady navrhne Turnov. Bude to Tomáš Sláma a já.Dozorčí radu budou tvořit ještě další čtyři členové řad zaměstnanců. Tři budou nominováni z liberecké nemocnice, jeden z turnovské.

Kdo bude po spojení nemocnic řídit tu turnovskou?

V uzavřené smlouvě je pamatováno i na tuto záležitost. Je v ní uvedeno, že město Turnov má právo obsadit padesát procent počtu členů komise, která bude organizovat výběrové řízení na ředitele turnovské nemocnice. Osoba vybraná touto komisí bude pak zvolena zástupci akcionářů v dozorčí radě do představenstva společnosti.

Může Krajská nemocnice Liberec libovolně nakládat s majetkem, který do společnosti vložil Turnov?

Nemůže. Akcionáři se dohodli a ve smlouvě je zakotveno, že pro zcizení nemovitého majetku v katastrálním území Turnov, který společnost získala fúzí, se vyžaduje vždy souhlas akcionáře číslo tři, tedy Turnova. Osobně to považuji za významnou pojistku, aby nedošlo k manipulaci s majetkem.

Bude moci v budoucnu Krajská nemocnice Liberec měnit či upravovat rozsah zdravotní péče poskytované v turnovské nemocnici?

Nebude to tak jednoduché. Turnov vždycky bude mít do rozsahu péče co mluvit. Smlouva uvádí, že ke změně rozsahu zdravotní péče v naší nemocnici, jež by byla učiněna z vlastní vůle společnosti, se vždy vyžaduje souhlas města Turnova.

Pokud se podaří vyvést Krajskou nemocnici Liberec z červených čísel a ona začne tvořit zisk, přijdou si akcionáři na nějaké peníze?

Akcionáři se zavázali zajistit, aby představenstvo společnosti veškerý vytvořený zisk investovalo zpět do společnosti Krajská nemocnice Liberec.  Podle smlouvy k tomu musí nejpozději do deseti let od podpisu akcionářské smlouvy. Kdyby se akcionáři jednomyslně nedohodli po uplynutí této lhůty jinak, prodloužila by se lhůta pro reinvestování o dalších deset let.

Děkuji za odpovědi na otázky.

Není vůbec zač. Kdyby kohokoliv z občanů ohledně spojení turnovské a liberecké nemocnice ještě něco zajímalo, může se na mne obrátit. Pokusím se mu vše srozumitelně vysvětlit.

Vytvořeno 15.11.2013 13:04:59 | přečteno 1685x | Bc. Radek Drašnar