Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Komise rady města a zvláštní orgány města

Rada města Turnova zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány komise. Dle zvláštních předpisů se zřizuje zvláštní orgány obce. Zastupitelstvo města zřizuje výbory.
Komise, v jejichž čele stojí většinou člen zastupitelstva, tvoří odborníci na jednotlivá odvětví, a to jak z řad dalších zastupitelů, tak i z řad ostatních občanů města. Tyto komise mají za úkol posuzovat, popřípadě navrhovat dílčí odborné návrhy spojené s chodem města, avšak, až na výjimky, bez pravomocného rozhodovacího aktu. Tím i nadále zůstávají rozhodnutí rady města či zastupitelstva.

Starosta může po projednání s krajským úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech, a tím se stane komise zároveň výkonným orgánem. Ve věcech přeneseného výkonu působnosti je komise na svěřeném úseku podřízena krajskému úřadu. 

Na jednotlivé členy komisí nebo jejich předsedy se mohou běžní občané obracet se svými problémy, požadavky a radami, tak jako na členy rady či zastupitelstva.

Komise rady města

Komise pro rozvoj města, správu majetku (zápisy komise)
Ing. Tomáš Hocke 
Ing. arch. Václav Hájek, Jiří Kovačičin, Karel Jiránek, Ing. Jiří Klápště, Ing. Zdeněk Romany, Daniela Weissová, Lukáš Bělohradský, Ing. Jaromír Pekař, Ing. arch. Vladimír Kučera, Petr Veselý, Ing. Stanislav Šéfr, Ing. arch. Petr Cuchý, Petr Weiss, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Eva Zakouřilová, Ing. Pavel Marek, František Zikuda (od 29.11.2018), Ing. arch. Zdeněk Bičík (od 27.8.2020), Mgr. Dagmar Šrytrová (od 17.12.2020), Ing. Miloslav Carda (od 9.2.2022);
(Mgr. Radim Brožek od 13.5.2020 do 15.7.2020, Ing. Miloslav Šorejs do 9.9.2020, Ing. Milan Vašák do 7.10.2020, Lukáš Fapšo 9.2.2022)

Komise pro městskou památkovou zónu (zápisy komise) - zřízena od 15.7.2020
Ing. arch. Václav Hájek
PhDr. Mgr. René Brož, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jiří Mašek, Ing. arch. Vladimír Kučera, Mgr. David Marek, Mgr. Martina Marková, David Schindler, Ing. arch. Tomáš Tomsa, Ing. Tomáš Vávra, Pavel Mlejnek, Mgr. Jana Svobodová, Alena Růžičková, Mgr. Dagmar Šrytrová (od 17.12.2020)

Komise dopravní (zápisy komise)
Ing. Tomáš Roubiček
Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Hocke, Jiří Kos, Prof. Petr Moos, Ing. Zdeněk Romany, Jan Lochman, Bohumil Kadlec, Josef Vojtíšek, Ing. Dominik Jareš, Ing. Milan Vašák, David Schindler, npor. Ing. Otmar, npor. Mgr. Drahoňovský, Ing. Petr Štěpánek, Libor Preisler, Mgr. Pavel Vaňátko, František Zikuda (od 29.11.2018), Milan Pekař (od 13.12.2018), Otakar Grund (od 13.12.2018), Luboš Trucka (od 9.1.2019), Mgr. Eva Honzáková (od 13.1.2021);  Ing. Miroslav Šmiraus (od 9.1.2019 do 13.1.2021)

Komise letopisecká (zápisy komise)
Mgr. Petra Houšková
Pavel Charousek, Mgr. Pavel Jakubec, Mgr. Alžběta Kulíšková, Mgr. David Marek, Dalibor Sehnoutka, Mgr. Martina Marková, Mgr. Pavel Mlejnek, Mgr. Magdalena Mejzrová

Komise pro občanské záležitosti (zápisy komise)
Eva Kordová
Jana Adamová, Klára Bičíková, Vendula Bičíková, Jana Čejková, Arnošt Černý, Eva Dudová, Ing. Jaromír Ducháč, Irena Fričová, Mgr. Petra Houšková, Karel Janák, Mgr. Hana Kocourová, Dagmar Landrová, Dana Marková, Marie Meixnerová, Mgr. Dagmar Rakoušová, Božena Zajíčková

Komise kulturní (zápisy komise)
Ivan Kunetka (od 1. 2. 2020)
Mgr. Houšková Petra, Kordová Eva, Záruba Petr, Mgr. Blažková Blanka, Weissová Daniela, Mgr. Haken Petr, Adamová Jana, JUDr. Brunclík Milan, ThMgr. Halama Ondřej, PhDr. Jakouběová Vladimíra, Mgr. et Mgr. Kříž Jaroslav, Mgr. Lédl Bohuslav, Mgr. Pešek David, Krupař Pavel, Landrová Dagmar, Šírek Karel, Mgr. Martina Marková, Petra Holanová, Ing. Hana Janatková (od 25.3.2021);
(RNDr. Josef Uchytil, Dis. do 31.1.2020, Lukáš Bělohradský do 25.3.2021, Jiří Kohoutek do 21.10.2021)

Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy (zápisy komise)
Mgr. Jana Svobodová (od 9.9.2021)
Lukáš Bělohradský, Mgr. Jan Bubal, Ing. Eliška Gruberová, Josef Hlubuček, Ing. Jitka Kořínková, Ing. Blanka Nedvědická, Mgr. David Pešek, Mgr. Jana Svobodová, Petr Záruba, Vladislava Ejemová (od 13.12.2018), Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž (od 17.12.2020), Ivan Dřevikovský (od 17. 12. 2021);
(Ing. Petr Soudský do 17.12.2020, Jana Maryšková do 28.1.2021, PhDr. Hana Maierová do 26.7.2021)

Komise sociálně bytová (zápisy komise)
Eva Kordová
Jana Čejková, Šárka Červinková, Bc. Eva Havlištová, Petra Holanová, Mgr. Petra Houšková, Bc. Lenka Chlumová, DiS. (od 1.6.2019), Ing. Hana Janatková, Marcela Kurfirstová, Jana Macháčková, Mgr. Dagmar Rakoušová, Božena Zajíčková, Mgr. Hana Kocourová (od 9.1.2019), Mgr. Lenka Meixnerová (od 1.9.2020), Mgr. Dagmar Šrytrová (od 17.12.2020), Ing. Jana Maříková (od 1.4.2021);
(Ludmila Těhníková do 31.12.2019, Luďka Kanclířová do 31.8.2020, Mgr. Radim Brožek od 1.1.2020 do 31.8.2020, Bc. Jaroslav Cimbál do 31.3.2021, Vladislava Chuchlíková do 30.9.2021, Daniela Weissová do 30.9.2021)

pracovní skupina bytová: Eva Kordová, Andrea Brožová Doubková, Jana Macháčková, Šárka Červinková, Ludmila Těhníková (do 31.12.2019)

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov (zápisy komise)
MUDr. Jiří Tomášek
MUDr. Dana Drbohlavová, Zuzana Hanyková, Mgr. Petra Houšková, Bc. Lenka Chlumová, DiS. (od 1.6.2019), Iva Jirčáková, Mgr. Hana Kocourová, MUDr. Daniel Pospíšil, Mgr. Adéla Novotná, MUDr. Rostislav Polášek, Ing. Jana Maříková (od 1.4.2021);
(Jaroslav Cimbál do 31.3.2021)

Komise pro životní prostředí (zápisy komise)
David Schindler
Ing. Jiří Klápště, Mgr. Jana Svobodová, Zbyněk Hruša, Iveta Sadecká, Monika Šilarová, Vít Preisler, Irena Holiday, Daniel Havlík (od 9.9.2020), Dagmar Brabcová (od 25.3.2021);
(Ing. Milena Pekařová od 13.12.2018 do 27.2.2020, Tereza Tomešková do 6.11.2019, Bc. Zbyněk Báča do 27.2.2020, Lukáš Bělohradský do 25.3.2021)

Komise pro výchovu a vzdělávání (zápisy komise)
Mgr. Petra Houšková
Mgr. Michal Loukota, Mgr. Jaromír Frič, Jan Lochman, Mgr. Karel Bárta, Nicol Reichlová, Mgr. Ivo Filip, Eva Kordová, Mgr. Dagmar Rakoušová, Mgr. Ing. Tomáš Zakouřil, Mgr. Renata Šulcová, Mgr. Martina Marková, PaeDr. Jaroslava Dudková, Mgr. Jana Dontová, Mgr. Jana Leitnerová, Mgr. Vítězslav Šťastný, DiS (od 11.8.2021), Mgr. Bohumil Lédl (od 21.10.2021); 
(Ing. Božena Honzáková od 13.12.2018 do 7.10.2020, Mgr. Jaroslava Štoudková do 11.8.2021, Ladislava Grundová 21.10.2021Daniela Weissová do 21.10.2021)

Komise škodní a likvidační (zápisy komise)
Ing. Tomáš Špinka
Ing. Jan Zárybnický, Jana Kopečná, Richard Mochal, Vladimíra Vávrová

Komise zrušené

Komise pro sport (zápisy komise) - zrušena radou města ke dni 10. února 2021, činnost komise po jejím zrušení částečně doplňují Kulaté stoly k tématice sportu
(Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Jana Svobodová, Jiří Mikula, Mgr. Vít Jůza, Mgr. Ivo Konejl, Tomáš Mareš, Mgr. Martina Marková, Ing. Tomáš Špinka, Mgr. Karel Štrincl, Jiří Vele, Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil, Tereza Linhartová, Ing. Lumír Šubert, Mgr. Filip Stárek, Mgr. Tomáš Krištof, Miroslav Reichl, František Zikuda (od 29.11.2018), Jiří Šteffan (od 29.11.2018))

Zvláštní orgány města

Bezpečnostní rada ORP Turnov 
Ing. Tomáš Hocke, Martin Bartoníček, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Petra Houšková, npor. Ing. Jakub Otmar, plk. Mgr. Bc. Petr Šikola, Luboš Trucka

Krizový štáb ORP Turnov
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Martin Bartoníček, Mgr. Eva Honzáková, npor. Ing. Jakub Otmar, plk. Mgr. Bc. Petr Šikola, Luboš Trucka, Mgr. Hana Kocourová, Mgr. Pavel Vaňátko, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Petr Weiss, Bc. Tereza Bezručová, Ing. Jiří Houžvička, Bc. Jana Chodaničová, Mgr. Martina Marková, Bc. Jan Rabas, Ing. Eva Zakouřilová, Mgr. Jana Svobodová, Zdenek Hovorka, kpt. Mgr. Karolína Bušková, Richard Mochal, Ing. Miloslava Šípošová, Ing. Jan Zárybnický, Ing. Klára Preislerová.

Povodňová komise ORP Turnov
Ing. Tomáš Hocke,  Ing. Jiří Houžvička, Martin Bartoníček, Ing. Klára Preislerová, Mgr. Pavel Vaňátko, Monika Cilerová, Ivana Hozdecká, Iva Preislerová, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Petra Houšková, Zdenek Hovorka, Mgr. Hana Kocourová, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Dagmar Šrytrová, Ing. Eva Zakouřilová, Ing. Miloslava Šípošová, npor. Mgr. Milan Drahoňovský, npor. Ing. Jakub Otmar.

Povodňová komise Turnov
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, Martin Bartoníček, Ing. Zdeněk Fišer, Monika Cilerová, Iva Preislerová, Marcela Červová, Ing. Milan Hejduk, Mgr. Eva Honzáková, Richard Mochal, Mgr. Dagmar Šrytrová, Bc. Tomáš Vedral, Luboš Trucka.

Bezpečnostní rada ORP Turnov

8.6.2012 16:36:47 | přečteno 1492x | Richard Mochal | Celý článek
 
Vytvořeno 8.6.2012 16:35:20 - aktualizováno 11.6.2019 10:39:14 | přečteno 8507x | Richard Mochal
load