Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Komise rady města a zvláštní orgány města

Rada města Turnova zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány komise. Dle zvláštních předpisů se zřizuje zvláštní orgány obce. Zastupitelstvo města zřizuje výbory.
Komise, v jejichž čele stojí většinou člen zastupitelstva, tvoří odborníci na jednotlivá odvětví, a to jak z řad dalších zastupitelů, tak i z řad ostatních občanů města. Tyto komise mají za úkol posuzovat, popřípadě navrhovat dílčí odborné návrhy spojené s chodem města, avšak, až na výjimky, bez pravomocného rozhodovacího aktu. Tím i nadále zůstávají rozhodnutí rady města či zastupitelstva.

Starosta může po projednání s krajským úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech, a tím se stane komise zároveň výkonným orgánem. Ve věcech přeneseného výkonu působnosti je komise na svěřeném úseku podřízena krajskému úřadu. 

Na jednotlivé členy komisí nebo jejich předsedy se mohou běžní občané obracet se svými problémy, požadavky a radami, tak jako na členy rady či zastupitelstva.

Komise rady města

Komise pro rozvoj města, správu majetku (zápisy komise)
Ing. Tomáš Hocke 
Jan Lochman, Ing. Jiří Klápště, Ing. arch. Václav Hájek, Miloslav Šorejs, Ing. arch. Tomáš Tomsa, Jiří Kovačičin, David Schindler, Ivan Dřevikovský, Jan Kalus, Petr Weiss, Ing. Miloslav Carda, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Lukáš Bělohradský, Ing. Jaromír Pekař, Eva Kordová, Ing. arch. Vladimír Kučera, RNDr. Miroslav Varga, Mgr. Dagmar Šrytrová, Ing. arch. Zdeněk Bičík, Ing. Eva Zakouřilová, Ing. arch. Petr Cuchý (od 7.12.2022), Ing. Stanislav Šéfr (od 7.12.2022)

Komise pro městskou památkovou zónu (zápisy komise) - zřízena od 15.7.2020
Ing. arch. Václav Hájek
Markéta Kroupová, Pavel Mlejnek, MUDr. Jiří Měkyna, David Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. arch. Vladimír Kučera, Alena Růžičková, Ing. arch. Zdeněk Bičík, Tomáš Tomsa ml. (od 7.12.2022), Tomáš Vávra (od 7.12.2022), Ing. Tomáš Hocke (od 7.12.2022), Mgr. David Marek (od 7.12.2022), Mgr. Martina Marková (od 7.12.2022), Ing. Eliška Gruberová (od 7.12.2022)

Komise pro sport (zápisy komise)  činnost komise doplňují Kulaté stoly k tématice sportu
Ing. Lumír Šubert
Jiří Mikula, Ing. Jiří Klápště, František Záleský, Ing. Tomáš Hocke, Bc. Jindřich Kořínek, Mgr. Tomáš Krištof, Jiří Vele, Jan Kalus, Miroslav Reichl, Ing. Milan Hejduk, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Ing. Tomáš Špinka, Pavel Hlubuček, Mgr. Filip Stárek, Tomáš Mareš, Jiří Šteffan, Mgr. Ivo Konejl, František Zikuda, Mgr. Jana Svobodová, Martin Škaloud, Jan Kovář, Jiří Veselka, Mgr. Martina Marková

Komise dopravní (zápisy komise)
Ing. Tomáš Roubiček
Ing. Tomáš Špinka, Jan Lochman, Zbyněk Hruša, Jiří Kos, Zdeněk Hudec, Otakar Grund, Josef Vojtíšek, Bohumil Kadlec, Mgr. Pavel Vaňátko, Libor Preisler, npor. Ing. Jan Otmar, npor. Mgr. Milan Drahoňovský, Luboš Trucka, Ing. Petr Štěpánek

Komise pro občanské záležitosti (zápisy komise)
Eva Kordová
Arnošt Černý, Karel Janák, Eva Dudová, Marie Meixnerová, Jana Čejková, Mgr. Hana Kocourová, Mgr. Dagmar Rakoušová, Jarmila Kopecká, Ing. Jaromír Ducháč, Božena Zajíčková, Zbyněk Hruša
Mgr. Sylva Kutková (do 7.12.2022)

Komise kulturní (zápisy komise)
Mgr. Lenka Meixnerová
Petra Holanová, Mgr. Blanka Blažková, Mgr. Lenka Dékány, Jan Lochman, Petr Záruba, Pavel Krupař, Lenka Plívová, Václav Fanta, Petr Haken, Eva Kordová, Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, Mgr. Bohuslav Lédl, Mgr. David Pešek, Mgr. Martina Marková, Ing. Andrea Berndtová (od 8.2.2023), Daniela Weissová (od 8.2.2023), Marcela Beranová, DiS. (od 8.2.2023)  

Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy (zápisy komise)
Mgr. Jana Svobodová
Klára Bičíková, Mgr. Jan Bubal, Ivan Dřevikovský, Ing. Eliška Gruberová, Josef Hlubuček, Zbyněk Hruša, Dominik Knížek, Ing. Jitka Kořínková, Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, Ing. Blanka Nedvědická, Mgr. David Pešek, Petr Záruba, Daniela Finkousová, Petra Holanová (od 7.12.2022), Ing. Andrea Berndtová (od 7.12.2022)

Komise sociálně bytová (zápisy komise)
Eva Kordová
Mgr. Lenka Meixnerová, Mgr. Petra Houšková, Jaroslav Knížek, Šárka Červinková, Markéta Brebtová, Eva Havlištová, Marcela Kurfirstová, Mgr. Dagmar Rakoušová, Mgr. Hana Kocourová, Mgr. Dagmar Šrytrová, Ing. Jana Maříková, Petra Holanová, Ing. Ivana Zárybnická (od 7.12.2022)
Jana Macháčková (do 7.12.2022)

Komise pro životní prostředí (zápisy komise)
Ing. Jiří Klápště
Jan Lochman, David Schindler, Daniel Havlík, Iveta Sadecká, Vít Preisler (od 7.12.2022), Monika Šilarová (od 7.12.2022), Lukáš Eršil (od 1.3.2023), Jiří Šťastný (od 1.3.2023)

Komise pro výchovu a vzdělávání (zápisy komise)
Mgr. Michal Loukota
Mgr. Lenka Dékány, Vendula Bičíková, Blanka Blažková, Mgr. Petra Houšková, Karel Bárta, Bc. Nicol Reichlová, doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc., Mgr. Jaromír Frič, Eva Kordová, Mgr. Ivo Filip, Mgr. Dagmar Rakoušová, Mgr. Ing. Tomáš Zakouřil, Mgr. Renata Šulcová, Mgr. Martina Marková, Mgr. Vítězslav Šťastný, DiS., Mgr. Bohumil Lédl

Komise letopisecká(zápisy komise)
Mgr. Petra Houšková
Pavel Mlejnek, Pavel Charousek, Mgr. Pavel Jakubec, Mgr. Alžběta Kulíšková, Mgr. David Marek, Mgr. Martina Marková, Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž

Komise škodní a likvidační (zápisy komise)
Ivan Dřevikovský
Richard Mochal, Ing. Jan Zárybnický, Jana Kopečná, Vladimíra Vávrová

Komise pro energetiku (zápisy komise)
Michal Kříž
Jan Lochman, Mgr. Michal Loukota, Bc. Jindřich Kořínek, Ing. Tomáš Špinka, Dušan Ferbas, Ing. Zbyeňk Miklík (od 7.12.2022)

Zvláštní orgány města

Bezpečnostní rada ORP Turnov 
Ing. Tomáš Hocke, Martin Bartoníček, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Petra Houšková, npor. Ing. Jakub Otmar, plk. Mgr. Bc. Petr Šikola, Luboš Trucka

Krizový štáb ORP Turnov
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Martin Bartoníček, Mgr. Eva Honzáková, npor. Ing. Jakub Otmar, plk. Mgr. Bc. Petr Šikola, Luboš Trucka, Mgr. Hana Kocourová, Mgr. Pavel Vaňátko, RNDr. Miroslav Varga, Ing. Petr Weiss, Bc. Tereza Bezručová, Ing. Jiří Houžvička, Bc. Jana Chodaničová, Mgr. Martina Marková, Bc. Jan Rabas, Ing. Eva Zakouřilová, Mgr. Jana Svobodová, Zdenek Hovorka, kpt. Mgr. Karolína Bušková, Richard Mochal, Ing. Miloslava Šípošová, Ing. Jan Zárybnický, Ing. Klára Preislerová.

Povodňová komise ORP Turnov
Ing. Tomáš Hocke,  Ing. Jiří Houžvička, Martin Bartoníček, Ing. Klára Preislerová, Mgr. Pavel Vaňátko, Monika Cilerová, Ivana Hozdecká, Iva Preislerová, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Petra Houšková, Zdenek Hovorka, Mgr. Hana Kocourová, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Dagmar Šrytrová, Ing. Eva Zakouřilová, Ing. Miloslava Šípošová, npor. Mgr. Milan Drahoňovský, npor. Ing. Jakub Otmar.

Povodňová komise Turnov
Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, Martin Bartoníček, Ing. Zdeněk Fišer, Monika Cilerová, Iva Preislerová, Marcela Červová, Ing. Milan Hejduk, Mgr. Eva Honzáková, Richard Mochal, Mgr. Dagmar Šrytrová, Bc. Tomáš Vedral, Luboš Trucka.

Bezpečnostní rada ORP Turnov

8.6.2012 16:36:47 | přečteno 1550x | Richard Mochal | Celý článek
 
Vytvořeno 8.6.2012 16:35:20 - aktualizováno 11.6.2019 10:39:14 | přečteno 9218x | Richard Mochal
load