Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rada města

Tento výkonný orgán města (v oblasti samostatné působnosti) má 9 členů a je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu města. Rada města je vždy tvořena starostou, místostarosty a dalšími členy, zvolenými zastupitelstvem města na jeho ustavujícím zasedání.

Rada města zejména:

 • zabezpečuje hospodaření obce
 • plní závazky zakladatele vůči založeným městským organizacím
 • projednává a řeší připomínky, návrhy a podněty zastupitelů, komisí a občanů města
 • zřizuje a ruší komise
 • řídí městský úřad v oblasti samostatné působnosti
 • ukládá mu úkoly a rozhoduje o jeho organizační struktuře
 • zabezpečuje veškeré další další otázky spadající do samostné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny městskému zastupitelstvu
 • přijímá petice a zabezpečuje jejich projednání
 • rada také může ukládat pokuty, a to v případě mimořádných událostí, kdy může právnickým osobám nařídit poskytnutí pomoci k odstranění následků (např. havárie, povodně apod.)
 • pokutu může též uložit při porušení obecně závazné vyhlášky, za znečišťování nebo narušování životního prostředí

Jednání rady města jsou neveřejná. Z jednání RM je pořizován zápis. Rada se při svém jednání řídí jednacím řádem.

Termíny jednání RM pro rok 2023: 11.1., 26.1., 8.2., 1.3., 9.3., 30.3., 12.4., 27.4., 10.5., 25.5., 7.6., 29.6., 12.7., 9.8., 24.8., 6.9., 21.9., 11.10., 26.10., 8.11., 30.11., 6.12., 14.12. 

Městští radní (abecedně) (členové rady jsou současně městskými zastupiteli):

 • Ing. Jan Budina
 • Ing. Tomáš Hocke
 • Mgr. Petra Houšková
 • Ing. Jiří Klápště
 • Eva Kordová
 • Jan Lochman
 • Mgr. Michal Loukota
 • Mgr. Jana Svobodová
 • Ing. Tomáš Špinka
Historie složení rady města od roku 1990.
load