Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rada města

Tento výkonný orgán města (v oblasti samostatné působnosti) má 9 členů a je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu města. Rada města je vždy tvořena starostou, místostarosty a dalšími členy, zvolenými zastupitelstvem města na jeho ustavujícím zasedání.

Rada města zejména:

 • zabezpečuje hospodaření obce
 • plní závazky zakladatele vůči založeným měststkým organizacím
 • projednává a řeší připomínky, návrhy a podněty zastupitelů, komisí a občanů města
 • zřizuje a ruší komise
 • řídí městský úřad v oblasti samostatné působnosti
 • ukládá mu úkoly a rozhoduje o jeho organizační struktuře
 • zabezpečuje veškeré další další otázky spadající do samostné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny městskému zastupitelstvu
 • přijímá petice a zabezpečuje jejich projednání
 • rada také může ukládat pokuty, a to v případě mimořádných událostí, kdy může právnickým osobám nařídit poskytnutí pomoci k odstranění následků (např. havárie, povodně apod.)
 • pokutu může též uložit při porušení obecně závazné vyhlášky, za znečišťování nebo narušování životního prostředí

Jednání rady města jsou neveřejná. Z jednání RM je pořizován zápis. Rada se při svém jednání řídí jednacím řádem.

Termíny jednání RM pro rok 2022: 12.1., 27.1., 9.2., 24.2., 9.3., 31.3., 13.4., 28.4., 11.5., 26.5., 8.6., 30.6., 13.7., 3.8., 18.8., 7.9., 15.9.,  5.10., 19.10., 2.11., 24.11., 7.12., 15.12. (termíny jednání ZM a RM po uskutečnění voleb do zastupitelstev obcí se mohou v období  říjen až prosinec změnit!)

Městští radní (abecedně) (členové rady jsou současně městskými zastupiteli):

 • Ing. Tomáš Hocke
 • Mgr. Petra Houšková
 • Mgr. Michal Loukota
 • Eva Kordová
 • Ing. Zbyněk Miklík
 • Jiří Mikula
 • Mgr. Jana Svobodová
 • Mgr. Pavel Mlejnek (od 1.2.2020)
 • Karel Jiránek (od 19. 8. 2021)

Historie složení rady města od roku 1990.
load