Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zpráva o činnosti Zdravého města Turnova

Turnov je od roku 2011 členem Národní sítě zdravých měst České republiky a vyvíjí činnost v projektu Turnov - zdravé město a místní Agenda 21. V roce 2013 se uskutečnila řada aktivit a akcí, o nichž hovoří zpráva o činnosti Zdravého města Turnova.

Činnost Zdravého města Turnova začala v roce 2013 v únoru, kdy v projektu nastaly organizační změny.  Zastupitelstvo města svým usnesením č. 51/2013 ze dne 28. 2. 2013 odvolalo z funkce koordinátorky projektu Kateřinu Doubravovou a jmenovala do funkce Bc. Radka Drašnara. Usnesením č. 52/2013 byla z funkce zodpovědného politika zdravého města odvolána PhDr. Hana Maierová a jmenován do funkce Mgr. Otakar Špetlík.

V průběhu roku 2013 se mělo uskutečnit Fórum zdravého města Turnova. Vzhledem k organizačním změnám byl termín původně stanoven na 25. listopadu 2013, avšak díky kumulaci akcí na podzim byl termín po dohodě s vedením města přesunut až na 17. února 2014. Tím, že se v roce 2013 nekonalo veřejné fórum, nebyla splněna kritéria místní Agendy 21 (MA21) a Turnov se přesunul z dosažené kategorie C zpět do kategorie D. Neplynou z toho žádné finanční sankce, po naplnění kritérií v roce 2014 lze opět snadno dosáhnout vyšší kategorie.

Ačkoliv se neuskutečnilo veřejné fórum, byla uspořádána v průběhu roku tři veřejná projednávání. Nový strategický plán města byl projednán s občany 14. března 2013, studie vnitroměstské dopravy představena 24. dubna 2013 a k projednání návrhu nového územního došlo 29. října 2013. O aktuálních problémech města mohli obyvatelé diskutovat s vedoucími představiteli města na setkáních s občany. Na téma budoucnosti Panochovy nemocnice Turnov dne 29. května 2013, o odpadech a jejich likvidaci ve městě 26. června, o výstavbě sportovně rekreačního areálu v Maškově zahradě a znovu o turnovské nemocnici 28. srpna a o případné fúzi turnovské a liberecké nemocnice 16. září. 2013.

Důležitými pro získávání poznatků od občanů byla v roce 2013 setkávání starosty města, případně místostarostů, v různých částech města. 11. března 2013 se zúčastnil místostarosta Mgr. Otakar Špetlík jednání osadního výboru v Mašově. 27. března se uskutečnilo pracovní setkání s občany Nádražní ulice k problematice zeleně přímo v terénu. 6. června se setkal starosta Ing. Tomáš Hocke a místostarosta Mgr. Otakar Špetlík s občany Bukoviny a Dolánek.  Setkání starosty s občany Turnova II. se konalo 17. června. Na sídlišti Výšinka přímo na místě řešil starosta stav dětských hřišť 4. září. 17. září se sešel starosta s obyvateli Malého Rohozce a 22. října s lidmi žijícími v lokalitě nad kasárnami, na Šetřilovsku, Károvsku a Hruštici. 13. listopadu byly s obyvateli horní části Zborovské ulice projednány návrhy na úpravě zeleně.

Lidé se také mohli vyjadřovat k důležitým tématům a zasílat písemně své názory a připomínky. Mluvčí městského úřadu shromažďoval dopisová a e-mailová stanoviska obyvatel k výstavbě sportovně rekreačního areálu v Maškově zahradě, osudu „bazénku“ na sídlišti u nádraží a budoucnosti Panochovy nemocnice Turnov. K předávání připomínek sloužily také čtyři schránky na připomínky instalované v budovách městského úřadu. Každý měsíc je vybíral člen komise pro občanské záležitosti a zároveň koordinátor projektu Zdravé město Turnov Bc. Radek Drašnar. Občané však této možnosti nevyužívali, ve druhém pololetí roku 2013 se v nich neobjevil žádný podnět či připomínka.

Pro dobrou informovanost občanů města bylo využíváno několik informačních zdrojů. Byl upraven vzhled úvodní stránky webu města, která je přehlednější a přináší aktuální zprávy. Od 22. května 2013 má město Turnov svůj odkaz na facebooku. Ve zpravodajských novinách Turnovsko v akci vycházel každé dva týdny sloupek zpráv a informací z radnice. Radniční listy s rozsahem 9 stran byly součástí kulturně-společenského měsíčníku Hlasy a ohlasy Turnovska. Vyšly 11x za rok a prodávaly se za 30 korun. Jedna strana byla věnována zpravodajství z městského úřadu v časopisu Turnovsko. Vycházel měsíčně a stál 25 korun. K předávání informací občanům sloužilo také šest vývěsek městského úřadu, kam materiály umísťovaly pracovnice živnostenského úřadu. K pozvánkám na setkávání se s občany, veřejná projednávání a kulturní a společenské akce byly využíváno třicet plakátovacích ploch Technických služeb Turnov ve městě a také obrazovka v autobusu MHD v Turnově. O dění ve městě informovala svými pravidelnými relacemi dvakrát v měsíci Televize Turnov. Informace se dostávaly k novinářům z nejrůznějších médií prostřednictvím celkem 255 tiskových zpráv prezentovaných na pravidelných tiskových konferencích města Turnova konaných vždy první pracovní den v měsíci. Rozhovory se starostou města, zprávy z radnice a upoutávky na akce ve městě přinášel Radio Contact Liberec.

Jedním z kritérií hodnocení zdravých měst a místní agendy 21 je úroveň vzdělávání koordinátora odpovědného politika. Místostarosta Mgr. Otakar Špetlík a koordinátor projektu Zdravé město Turnov Bc. Radek Drašnar se zúčastnili Jarní školy Národní sítě zdravých měst ve dnech 20. – 22. března v Třeboni. Koordinátor zde prošel školením o komunikaci s veřejností. Na Letní škole Národní sítě zdravých měst ve dnech 12. – 14. června 2013 v Mladé Boleslavi se koordinátor zúčastnil semináře o medializaci a public relation. Ve dnech 6. – 8. listopadu 2013 se konala Podzimní škola Národní sítě zdravých měst v Hodoníně a v průběhu této akce byl koordinátor proškolen o tvorbě a řízení projektů.

Na Fóru zdravého města Turnova v dubnu roku 2012 vzešel od mladých účastníků požadavek, aby představitelé města naslouchali jejich názorům a brali mladou generaci za partnery. Proto byl ustaven Parlament mládeže města Turnova, který v lednu roku 2013 zahájil svoji činnost. Koordinátorem se stal Ing. Tomáš Špinka, pracovník Střediska volného času dětí a mládeže, které poskytlo členům parlamentu zázemí. Členové parlamentu se scházeli zpravidla jednou za měsíc, diskutovali o nejrůznějších problémech a tématech, účastnili se jednání Parlamentu mladých Libereckého kraje a připravovali akce. K těm nejvýznamnějším patřila v dubnu anketa mezi žáky základních a středních škol k výstavbě sportovně rekreačního areálu Maškova zahrada, v říjnu studentské volby do poslanecké sněmovny a v prosinci Fórum mladých. Uskutečnilo se ve spolupráci s Národní sítí zdravých měst dne 17. prosince 2013 za účasti více než 70 žáků a studentů.

Součástí projektu Zdravé město Turnov byly také osvětové kampaně a nejrůznější vzdělávací akce. Turnov se v dubnu zapojil do kampaně Měsíc pro planetu Zemi, jejíž součástí byl také Den Země. Uskutečnily se přednášky pro seniory a žáky základních škol, děti z mateřských škol zhlédli pohádku s tématem třídění odpadů. Školáci a studenti sbírali odpadky a čistili tak město a jeho okolí včetně okolí svých škol. Při Evropské noci pro netopýry 13. září na Valdštejně měli návštěvníci možnost seznámit se s nočními obyvateli hradu. Evropský týden mobility v termínu od 16. do 22. září 2013 zahrnoval například přednášky policistů na základních školách a měření rychlosti projíždějících aut v Nádražní ulici za účasti městské policie a žáků základních škol, bezplatný provoz dopravního hřiště a plaveckého bazénu, lekce nordic walkingu. Vyvrcholením pak byl Evropský den bez aut 19. září ve Skálově ulici, v jehož průběhu se uskutečnily ukázky práce policejního psovoda, zásahu hasičů a záchranářů, soutěže a jízdy zručnosti pro děti, soutěž v orientačním běhu, biketrialová exhibice, prezentace elektrokol, týmu silniční bezpečnosti Libereckého kraje, místní zdravotnické školy a základních škol. Součástí celodenního programu byly hry a aktivity s názvem Odpad z nebe nespad realizované společností Omne Bonum.  Obě důležité kampaně připravil a zorganizoval především odbor životního prostředí. Ten se stal i organizátorem naučné a vzdělávací akce pro turnovské školáky s názvem Den s lesníky a myslivci dne 6. června 2013.

V sobotu 21. září 2013 se hrad Valdštejn stal místem konání druhé Svatohubertské slavnosti. V průběhu odpoledne byl představen Řád svatého Huberta, uskutečnila se přehlídka plemen loveckých psů, ukázky sokolnictví, lovecké hudby, používání vábniček, seker. Pro děti byly připraveny soutěže v poznávání stromů podle listů, jehličí a šišek a zvěře podle stop a loveckých trofejí. Součástí bylo vyhodnocení výtvarné soutěže s tématikou lesa a lesní zvěře určené dětem z mateřských škol. Závěr slavnosti patřil mši v kostele svatého Jana Nepomuckého.

Odbor školství, kultury a sportu připravil pro žáky základních škol kromě jiných i dvě zajímavé akce. Putování po památkách 18. dubna 2013 bylo součástí Mezinárodního dne památek a historických sídel a školáci navštívili synagogu, historickou budovu základní školy ve Skálově ulici a Dlaskův statek v Dolánkách. Součástí byly i ukázky sokolnictví a výcviku dravých ptáků v Rývových sadech. V rámci Dnů evropského dědictví pak žáci 17. září 2013 navštívili budovu Sokolovny a seznámili se se sokolským hnutím a dospělí zavítali 12. září na koncert pěveckých sborů Antonín Dvořák z Turnova a Janáček z Jablonce nad Nisou do galerie muzea. K dalším akcím odboru patřilo také každoroční Loučení s předškoláky, zahájení školního roku na základních školách či Mikulášská nadílka ve školách mateřských.

Za velmi důležitou pro život města a jeho obyvatel lze považovat prevenci. Například v oblasti bezpečnosti, kde velmi dobře působila v roce 2013 Městská policie Turnov. Realizovala preventivní přednášky pro žáky základních škol s tématem dopravní bezpečnosti a riziku internetové komunikace v červnu a říjnu 2013. Dobré výsledky přinesla také výuka dětí z mateřských škol na dopravním hřišti Střediska pro volný čas dětí a mládeže. V červnu a v září se uskutečnila ve spolupráci odboru životního prostředí a městské policie kampaň zaměřená na kontrolu dětí – cyklistů Na kolo jen s přilbou. Před nebezpečnými jevy varoval seniory strážník městské policie na přednášce 28. listopadu.

Příspěvkem ke zdravému životnímu stylu starší generace byla přednáška MUDr. Jiřího Tomáška s názvem Zdravě žít – zdravě stárnout, která se pro seniory uskutečnila 13. června. Ke kulturnímu vyžití seniorů a osob se zdravotním postižením pak přispěl koncert pěveckého sboru Musica Fortuna v městském divadle 6. prosince 2013. Prezentace složek integrovaného záchranného systému dětem z mateřských škol 2. října 2013 měla preventivní charakter. Uvedené akce zorganizoval odbor sociálních věcí. Odbor se také ve spolupráci s občanským sdružením Centrem pro rodinu Náruč podílel na organizaci i přímém zajištění víkendové pobytové akce pro pěstounské rodiny v září 2013, na které přijaly pozvání i pěstounské rodiny z Polska, a předvánočním setkání pěstounských rodin 15 prosince.   Zdravotně sociální služby Turnov zpřístupnily svá zařízení ve městě 9. října při Dnu otevřených dveří.

Občané všech věkových kategorií byli také motivováni k nejrůznějším činnostem soutěžemi. V roce 2013 byla připravena výtvarná soutěž Les a lesní zvěř pro děti z mateřských škol, soutěž ve sběru papíru a baterií Naše odpadky nejsou pro skládky pro žáky základních škol. Soutěž Rozkvetlý Turnov o nejlépe květinami vyzdobený rodinný dům, terasu, balkon nebo provozovnu se dostala již do svého desátého ročníku. Fotografická soutěž Turnovské ulice ze země i ze vzduchu byla určena dětem i dospělým, stejně tak i fotografická, výtvarná a literární soutěž k 50. výročí KRNAPu Příroda na Zemi – Krása našich hor vyhlášena v květnu 2013.

Vzbudit pocity vlastenectví a sounáležitosti se svojí vlastí i městem si kladly za cíl kampaně Vlajka pro republiku a Vlajka pro Masaryka vyhlášené starostou města Ing. Tomášem Hockem.  První z nich starosta vyhlásil u příležitosti 68. výročí ukončení 2. světové války a stala se součástí oslav v podobě Májové veselice. Ta se konala 7. května 2013 v prostoru letního kina a před sokolovnou a zahrnovala ukázku historické bojové techniky Roty Nazdar, prohlídku novodobé hasičské techniky, koncert swingové muziky a nabídku občerstvení. Státními vlajkami od starosty bylo město vyzdobeno také 28. října. U příležitosti vzniku samostatného československého státu a ukončení rekonstrukce ulice 28. října se konala street party s programem a občerstvením pro účastníky před budovou základní školy. Oslavy uvedených státní svátků doplnily pietní vzpomínky spojené s kladením věnců o pomníku obětí ve Skálově ulici a květin k pomníčkům rozesetým po městě a jeho okrajových částech. Oslavy říjnového státního svátku vhodně doplnila 22. 10. beseda historika turnovského muzea o významu 28. října a filmové představení Nebeští jezdci 25. 10. pro žáky základních škol a gymnázia.

K důležitým aktivitám města patří také vítání nových občánků. Pořádá je odbor správní v prostorách galerie Muzea Českého ráje v Turnově a v roce 2013 se uskutečnila dvakrát. Prvního 18. května se zúčastnili rodiče více než 20 dětí, při druhém byly do života přivítány potomci více než 30 rodičů.

K občanským aktivitám podporovaným městem Turnov patřila v loňském roce věcná sbírka na pomoc postiženým povodněmi zorganizovaná v červnu. Úklidové prostředky a další předměty získané od občanů i firem byly dopraveny obyvatelům podkrkonošské obce Rudník a do skladu humanitární pomoci společnosti Adra do Litoměřic. Město věnovalo povodní postižené obci Rudník částku 250 tisíc korun a pomohlo s organizací benefiční akce na pomoc Rudníku dne 19. června, při níž se ve sbírce Holínky 2013 vybralo 38 470 korun. Finanční prostředky byly představitelům obce Rudník předány na tiskové konferenci 1. července 2013. Charitativní akci Na kole dětem Josefa Zimovčáka, která se snaží získat prostředky na rekondiční pobyty onkologicky nemocných dětí a jejíž třetí etapa odstartovala v Turnově, podpořilo město částkou 10 tisíc korun.

V průběhu roku 2013 se uskutečnily také každoroční společenské a kulturní akce pořádané a spolupořádané městem Turnov. K nim patřila například novoroční slavnost s ohňostrojem, městský ples 9. února 2013, vyhlášení ankety Nejlepší sportovec Turnova za rok 2012 dne 16. února 2013, zahájení turistické sezóny akcí Český ráj dětem 27. dubna, městské slavnosti Kámen a šperk 6. července, slavnostní večer u příležitosti státního svátku 28. října spojený s udělením čestného občanství Josefu Kunetkovi, rozsvícení vánočního stromu na náměstí Českého ráje 30. listopadu, 15. Turnovské vánoční trhy na náměstí a ve Skálově ulici ve dnech 13. – 15. prosince.  Bezpočet akcí pro děti, žáky škol a seniory připravila ve spolupráci s městem Turnov Městská knihovna Antonína Marka, respektive její pracovnice Eva Kordová. Příkladem je Loučení s předškoláky 19. června nebo Pasování na čtenáře a další akce v rámci výchovy ke čtenářství. Ze společenského a morálního hlediska bylo důležité setkání pedagogů na radnici 27. března spojené s oceněním nejlepších turnovských učitelů. Sportovci – medailisté byli oceněni na setkání dne 6. května. Nelze nevzpomenout na podíl města při zajištění lehkoatletického Memoriálu Ludvíka Daňka 28. května 2013.

Svůj velký společenský význam měla v roce 2013 práce členů komise pro občanské záležitosti, kteří společně s vedoucími představiteli města navštěvovali spoluobčany seniorského věku a gratulovali jim k významným životním jubileím. Pod touto komisí vyvíjí činnost také pracovní skupina projektu Turnov – zdravé město a Místní Agenda 21, která se v loňském roce společně sešla pouze na jednom jednání 12. března.

K životu města patří také činnost firem a podnikatelů. Setkání vedení města s nimi se konalo 10. dubna ve firmě Kamax na Vesecku a 23. října v Pivovaru Rohozec. Počet těchto setkání rozšířilo i společné jednání s majiteli hostinských a restauračních zařízení 2. října. 2013. Setkání s podnikateli v cestovním ruchu se pak uskutečnilo 26. listopadu 2013.

Svůj význam má Turnov také z hlediska cestovního ruchu, proto je potřeba jej propagovat a prezentovat. V roce 2013 se tak stalo na veletrzích cestovního ruchu Holiday World ve dnech 7. – 10. února v Praze, Euroregiontour 2013 v Jablonci nad Nisou v termínu 21. – 23. března a v polské Jelení Hoře na veletrhu TOURTEC 2013 ve dnech 10. – 11. května.

Do výčtu akcí Zdravého města Turnova by bylo možné ještě zařadit mnoho akcí společných projektů se zahraničními města a partnery.

Z této zprávy jasně vyplývá, že Turnov je živé a na aktivity bohaté město, v němž mají představitelé města snahu být v úzkém kontaktu s občany a naopak, ve kterém se na obyvatele myslí a kde se pro ně připravuje řada akcí. Všechny mají jeden cíl. Zlepšit život ve městě a společnými silami nacházet a odstraňovat problémy. Projekt Zdravé město Turnov tomu napomáhá.

Zpráva byla projednána na zastupitelstvu města dne 30. ledna 2014, zastupitelé ji svým usnesením vzali na vědomí.

Bc. Radek Drašnar, koordinátor projektu Zdravé město Turnov a místní Agenda 21

Vytvořeno 4.2.2014 14:49:25 | přečteno 1042x | Bc. Radek Drašnar