Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zadání nového územního plánu Turnova schváleno

Zastupitelstvo města Turnov schválilo ve čtvrtek 26. 11. 2009 Zadání Územního plánu Turnov. Je to počátek několikaleté práce na dokumentu zásadně důležitém pro budoucí vývoj města.

Zastupitelstvo města Turnov schválilo ve čtvrtek 26. 11. 2009 Zadání Územního plánu Turnov. Je to počátek několikaleté práce na dokumentu zásadně důležitém pro budoucí vývoj města.

Na nový územní plán čekají mnozí občané i místní podnikatelé. Současný územní plán, který zůstává v platnosti až do schválení  nového, byl pořízen v roce 1996. Časté žádosti především občanů o dílčí změny jsou dokladem toho, že již v mnohém nereflektuje současné potřeby rozvoje města.

Zadání, které je v plném znění zveřejněno na webových stránkách (www.turnov.cz), obsahuje cíle, jež má  nový územní plán naplnit, úkoly, které má řešit, a zásady, kterými se má zpracovatel – tým vedený Doc. Ing. arch. Ivan HORKÝM, DrSc., z pražské firmy ARCHIS, při tvorbě územního plánu řídit. Jedná se mimo jiné např. o  posouzení nových ploch pro výstavbu, řešení vnitřní dopravy ve městě včetně přeložky silnice na Semily atd.

Výsledkem první etapy práce bude Koncept územního plánu, který představí konkrétní řešení rozvoje města textově i  graficky. To znamená, že bude znázorněn jako mapa města Turnova, kde jednotlivé barevné plochy určují funkční využití  pozemků. Cílem bude dospět k vyvážené urbanistické koncepci celého  města.

 Práce na Konceptu se zúčastní pracovní skupina jmenovaná zastupitelstvem. Koncept bude po odevzdání zveřejněn a podroben široké diskuzi v rámci veřejného projednávání. Teprve poté bude zpracováván Návrh územního plánu, který bude projednávat již nové zastupitelstvo pravděpodobně až  v roce 2011.


Bližší informace:
RNDr. Miroslav Varga (m.varga@mu.turnov.cz), 481 366 408

Vytvořeno 1.12.2009 | přečteno 1136x | Richard Mochal
load