Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Veřejné projednávání severozápadní odlehčovací komunikace centra Turnova

Ve čtvrtek 20. října od 16 hodin proběhne v sále SUPŠ Turnov veřejné projednání návrhu změny č. 13A Územního plánu sídelního útvaru Turnov, tj. změna trasování tzv. severozápadní odlehčovací komunikace centra města Turnov (komunikace v prostoru Na Lukách).

Ve čtvrtek 20. října od 16 hodin proběhne v sále SUPŠ Turnov veřejné projednání návrhu změny č. 13A Územního plánu sídelního útvaru Turnov, tj. změna trasování tzv. severozápadní odlehčovací komunikace centra města Turnov (komunikace v prostoru Na Lukách).

Nová sběrná komunikace bude řešena jako páté rameno z okružní křižovatky Sobotecká - J. Palacha (u restaurace Magic), přes Koňský trh, přemostěním  toku Malé Jizery do křižovatky Palackého ulice a ulice  Na Lukách (demolice bytového objektu čp. 184 ve vlastnictví města), přes autobusové nádraží západně objektu firmy Chaton čp. 699 přemostění toku Malé Jizery a ulice Konělupy podél atletického stadionu s vyústěním na silnici III/2831 mezi objektem Policie ČR a vilou čp. 544, tj. novým napojením do Žižkovy ulice, kde naváže na její stávající průběh v návaznosti na Husovu ulici a  zpět na ulici 5. května (silnice II/283).

Změnou územního plánu vytváříme územní rezervu pro nové vedení trasy komunikace. Původní rezerva schválená ve stávajícím platném územním plánu města z roku 1996 řešila tuto komunikaci jako městský obchvat silnice 2. třídy II/283 na Semily přes ul. Zborovskou a  Hruštici. Tuto rezervu rušíme, nově však vytváříme rezervu pro kategorii městské komunikace se zaústěním na stávající komunikaci II. třídy v ulici Husově. Myšlenkově se snažíme budoucí komunikaci chápat jako vnitroměstskou komunikaci, která umožňuje alternativní spojení částí města, v souběhu s tradiční trasou přes náměstí Českého ráje. Budoucí obchvat města ve směru na Semily spatřujeme ve zkapacitnění stávající komunikace 2. třídy II/283 Turnov-Valdštejnsko-Chloumek-Bělá. Pouze toto řešení může účinně odvézt tranzitní dopravu z centra Turnova: Také je městem požadováno zapracovat do nadřazené územní dokumentace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje.


Rovněž chápeme obavy obyvatel obytných čtvrtí (ul. Komenského, Jeronýmova, Koněvova, Zborovská) z navýšení možné dopravy v jejich ulici tranzitní dopravou. Touto cestou bychom rádi uklidnili tyto obavy. Jedná se o komunikace v obytných čtvrtích, nižších tříd, po kterých nelze vést tranzitní dopravu. Ochranu těchto čtvrtí se pokusíme zajistit v institutu obytná zóna, případně zóna s omezením rychlosti na 30 km/h.

Při zpracování dopravního modelu města Turnova bylo posuzováno celkem 8 variant řešení silniční sítě v Turnově do roku 2015.

Nové vedení  komunikace je v údolní nivě Jizery navrženo současně jako protipovodňový ochranný val. Spolu s přestavbou Vaňkova jezu U Juty z pevného na pohyblivý vakový jez a plánovaným rozšířením koryta Jizery pod Palackého mostem v úseku dlouhém 300 m dojde k ochránění části města při 20letých povodních.

Neexistuje ideální jednoduché řešení dopravy ve městě. Dá se říci, že územní příprava severozápadní odlehčovací komunikace centra Turnova je nejvhodnějším řešením ze všech špatných možností. Územní plán nemá technické řešení, jen vymezuje koridor pro budoucí řešení této komunikace. V podstatě blokuje část území města pro možnou budoucí výstavbu městské komunikace. Naší povinností je tyto rezervy chránit, i kdyby v budoucnu nebyly nikdy využity, protože takových míst je stále méně.

Vybudováním severozápadní odlehčovací komunikace jako vnitroměstské spojky snad snížíme průjezd historickým centrem. Přínosem bude alternativní spojení částí města, v případě havárie, oprav, kulturní akce, povodňová ochrana Trávnic, Konělup. Nevýhody lze spatřovat v narušení urbanistického rámce Konělup, zavedení komunikace do blízkosti sportovišť, možná navýšení dopravy v ulici Husova. Realizace celého záměru bez dotačních peněz je pro město s vysokou pravděpodobností neproveditelná, odhadované náklady činí 460 mil. Kč. Vymezení územní rezervy je však prvním krokem k případnému získání finančních zdrojů.

Nová komunikace, při současném úplném zachování provozu v ulici Hluboké, náměstí Českého ráje a ulici 5. května nebude plnit úlohu převaděče dopravních vztahů na delší vzdálenosti, nepřevezme dopravu odehrávající se na dnešní silnici II/283 směrem na Semily, nejedná se o obchvatovou komunikaci ale o městskou komunikaci.

RNDr. Miroslav Varga
Ing. Tomáš Hocke

R35 katastr ortofoto elektrika vcelku, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 5.10.2011 | přečteno 1579x | Richard Mochal
load