Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Regenerace panelového sídliště U nádraží – Turnov – I.etapa

Od roku 2009 připravuje Město Turnov na základě výsledků ankety s občany projektovou dokumentaci na úpravy v sídlišti, spočívající v rozšíření parkovacích ploch, rekonstrukci komunikací, úpravy oddychových ploch, rekonstrukci veřejného osvětlení a rekonstrukci zeleně. Zpracovaná projektová dokumentace obsahuje rozdělení akce na 5 etap.

Od roku 2009 připravuje Město Turnov na základě výsledků ankety s občany projektovou dokumentaci na úpravy v sídlišti, spočívající v rozšíření parkovacích ploch, rekonstrukci komunikací, úpravy oddychových ploch, rekonstrukci veřejného osvětlení a rekonstrukci zeleně. Zpracovaná projektová dokumentace obsahuje rozdělení akce na 5 etap.

V únoru 2011 bylo na stavbu vydáno stavební povolení.

Počátkem roku 2011 byla zpracována prováděcí dokumentace na I.etapu a zároveň požádáno MMR ČR o dotaci. Předpokládaný projektovaný investiční náklad této etapy byl 9,2 mil.Kč. V průběhu měsíce května nám bylo oznámeno, že výše uvedená akce byla vybrána pro poskytnutí dotace ve výši 4 mil.Kč. Po schválení RM a ZM proběhlo výběrové řízení na zhotovitele akce, kterým se stala fy. Silnice Jičín a.s. za 7,9 mil.Kč.. Dne 17.8.2011 bylo předáno staveniště. Následně budou zahájeny práce, které svým rozsahem omezí v části sídliště provoz na komunikacích a veřejných plochách.

Staveniště vymezuje prostor v ul.Kosmonautů od odbočení u domu čp.1420 po vjezd do kotelny, dále část ul.Studentské od čp.1326, 1327 podél čp.1527-30 a spojovací chodník podél severního oplocení školky včetně úpravy křížení pěších cest u čp.1551.

Předpokládaný termín realizace I.etapy je 15.8. - 31.10.2011.

Realizace dalších etap by měla následovat dle možnosti přidělení dotačních prostředků a finačních možností města.

Žádáme veřejnost, aby dbala pokynů zhotovitele stavby, dopravního značení a po dobu realizace omezila provoz motorových vozidel v realizované části stavby. Zároveň žádáme o trpělivost a pochopení po dobu výstavby. Zrekonstruovaný prostor zcela jistě přinese významné zlepšení prostředí v této části sídliště.

 
Josef Kobosil
investice OSM MÚ

Vytvořeno 17.8.2011 | přečteno 1014x | Richard Mochal
load