Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Dotace města

Dotace z rozpočtu města jsou určeny na všestranný rozvoj území města a potřeb jeho občanů. Jejich využití je směřováno především na sociální, sportovní a kulturní oblast, volný čas dětí a mládeže, obecně prospěšnou činnost a na významné akce, které podporují propagaci města. Zároveň budou podporovány akce vedoucí ke zlepšení kvality života obyvatel města v souladu s udržitelným rozvojem. 

Dotace jsou přidělovány v souladu s Dotačním statutem, který byl schválen zastupitelstvem města dne 26.11.2015 usnesením č. 394/2015.

Aktuální informace k dotacím (pravidla a formuláře pro podávání žádostí, včetně povinných příloh jsou v sekcích pro jednotlivé oblasti podpory):

Oblast podpory příjem žádostí předpokládaná částka pro oblast
Kultura
2. 8. - 10. 9. 2021160 000 Kč
Činnost sportovních spolkůuzavřen0 Kč
Sportovní akce / aktivity 2. 8. - 10. 9. 202145 000 Kč
Sociální oblast 4. 8. - 20. 8. 2021300 000 Kč
Volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity uzavřen0 Kč
Obnova objektů v městské památkové zóně uzavřen 0 Kč
Cestovní ruch 2. 8. - 10. 9. 2021 162 000 Kč
Zahraniční spolupráce uzavřen
0 Kč
Obecně prospěšná činnost 
uzavřen
0 Kč
Činnost sborů dobrovolných hasičů uzavřen
0 Kč