Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Bazén Výšinka - plavání v Turnově pro všechny a bez překážek

Město Turnov předložilo žádost o dotaci na projekt „Bazén Výšinka – plavání v Turnově pro všechny a bez překážek“ do 2. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, konkrétně do prioritní osy: 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblasti podpory: 2.2 Rozvoj měst.

www.rada-severovychod.cz

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/02.00169

Město Turnov předložilo žádost o dotaci na projekt „Bazén Výšinka – plavání v Turnově pro všechny a bez překážek“ do 2. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, konkrétně do prioritní osy: 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblasti podpory: 2.2 Rozvoj měst. Termín přijetí žádosti byl od 17.12.2007 do 28.3.2008 na Územním odboru Regionální rady v Liberci.

Po splnění kritérií přijatelnosti, formálních náležitostí a bodovacích kriterií byl tento projekt schválen na zasedání Výboru Regionální rady dne 30. 6. 2008. Celkem bylo předloženo do oblasti podpory: 2.2 Rozvoj měst 78 projektů a podpořeno bylo 27 projektů za celý NUTS II SV (tzn. Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj).

Celkové způsobilé výdaje na projekt činí 24.846.481 Kč. Celková dotace Evropské unie (85%) a Regionální rady (7,5%) činí 22.982.990 Kč (tj, 92,5% celkových způsobilých výdajů).

Realizací projektu dojde k odstranění neuspokojivého technického stavu zařízení bazénu a zlepšení jeho hygienických podmínek, bude vyřešen bezbariérový přístup do všech prostor objektu včetně vstupu do bazénu, instalací nových technologií bude zajištěn šetrnější přístup k životnímu prostředí, díky novému vybavení bude umožněn inovativní přístup k výuce plavání a rekonstrukce doplňkových prostor umožní jejich další využití pro rehabilitaci a relaxaci.

Do výběrového řízení na stavební práce se přihlásily 4 firmy a dne 15.9.2008 Rada města schválila vítěze - firmu BAK, a.s. Trutnov s nejnižší nabídkou 21.938.112 Kč s DPH. Na základě dodržení pravidel povinné publicity byl s převzetím staveniště instalován velkoplošný informační panel o předepsané velikosti 5,1 x 2,4 m.

Dokončení stavebních prací se předpokládá ke dni 31.8.2009 se záměrem otevření od 1.9.2009, aby mohl být zahájen školní rok i s výukou plavání.

Aktualizace 8.4.2009

Na konci ledna 2009 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace mezi Regionální radou soudržnosti Severovýchod a městem Turnov.

Město na začátku dubna 2009 odevzdalo do Liberce na příslušný odbor Regionálního operačního programu 1. etapovou monitorovací zprávu, ve které zažádalo o proplacení prvních proinvestovaných peněz. Nyní bude žádost posuzována a její proplacení je očekáváno během měsíce června nebo července.

Přes pomalejší rozjezd stavebních prací, kdy byly prováděny především bourací práce, demontáže rozvodů, statické zajištění konstrukcí, montáž vzduchotechniky, elektroinstalace a ZTI, montáž výplní stavebních otvorů, izolace proti vodě a byla zahájena montáž nerezové části bazénu, se postupuje dle stanoveného harmonogramu. 

Fotografie z průběhu realizace projektu naleznete pod článkem.

Aktualizace 3.7.2009

1. etapová monitorovací zpráva se žádostí o platbu byla doplňována. O tuto dobu se prodloužila lhůta pro posouzení žádosti o platbu. K proplacení této částky by mohlo dojít na přelomu července a srpna. Projekt běží podle harmonogramu a víceméně se také držíme finančního plánu.

V současné době probíhá montáž technologie úpravy vody a topení, stěrkové izolace, obkladačské práce, malby a nátěry a celkové dokončování stavebních prací. V srpnu je plánován zkušební provoz bazénu a bude následovat kolaudace.

Do 16.7. bude odevzdána průběžná monitorovací zpráva a na konci srpna 2009 odevzdáme 2. etapovou monitorovací zprávu se žádostí o platbu, ve které zažádáme o většinu proinvestovaných peněz.

Aktualizace 3.8.2009

Blíží se datum slavnostního otevření bazénu Výšinka, které bylo stanoveno na 7.9.2009 v 10 hodin. Proto probíhají dokončovací práce, je plánován zkušební provoz a na 11.8. je naplánována kolaudace stavby. Do 21.8.2009 dojde k odstranění případných vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště. Projekt běží podle harmonogramu a víceméně se také držíme finančního plánu.

Byla dokončena montáž technologie úpravy vody a topení (byl napuštěn bazén), stěrkové izolace, obkladačské práce, malby a nátěry a celkové dokončování stavebních prací.

V polovině července byla odevzdána průběžná monitorovací zpráva a na konci srpna 2009 odevzdáme 2. etapovou monitorovací zprávu se žádostí o platbu.

Aktualizace 1.9.2009

14.9.2009 - termín otevření bazénu pro veřejnost se blíží, proto je vhodné zrekapitulovat „život“ tohoto projektu.

Vzhledem k nevyhovujícím hygienickým podmínkám byl bazén k 30.6.2008 uzavřen. Díky těmto podmínkám se s tím již nějakou dobu počítalo. Byla to jen otázka času. Špatná zpráva to byla nejen pro mateřské školky a základní školy, ale i pro širokou veřejnost. V posledních letech se setkalo s velkým zájmem především provozování plaveckých kurzů pro kojence a malé děti a pro plavání těhotných žen.

30.6.2008 k nám ovšem „přilétla“ i dobrá zpráva. Po předložení žádosti o dotaci na projekt s názvem „Bazén Výšinka – plavání v Turnově pro všechny a bez překážek“ do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (v březnu 2008) nám byla tento den přiznána dotace ve výši 22.982.990 Kč. Z celkových nákladů 24.846.481 Kč město zaplatí zbylou část - 1.863.491 Kč.

Na podzim 2008 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, které vyhrála firma BAK stavební společnost, a.s. a začala rekonstrukce.

Stavba probíhala podle předem stanoveného harmonogramu a finančního plánu. Drobné odchylky a posuny ve stavbě byly způsobeny velkou administrativní náročností projektu.
V bazénu došlo k demontáži rozvodů, statickému zajištění konstrukcí, montáži vzduchotechniky, elektroinstalace a výplní stavebních otvorů, izolaci proti vodě, a byla namontována nerezové část bazénu, dále proběhla montáž technologie úpravy vody a topení, stěrkové izolace, obkladačské práce, malby a nátěry. V srpnu proběhl zkušební provoz bazénu a kolaudace.

Slavnostní otevření proběhne dne 7.9.2009 v 10 hodin. Jak již bylo zmíněno, pro veřejnost bude bazén otevřen od 14.9.2009 a do 29.9.2009 bude v určitých časech - od 16 do 20 hodin plavání pro veřejnost zdarma (mimo středy).

Přejeme bazénu na Výšince mnoho spokojených návštěvníků a bezporuchový provoz.

Aktualizace 3.5.2010

Několik měsíců po otevření bazénu se ukázalo, že více než roční přerušení fungování bazénu neubralo na jeho návštěvnosti. Ba právě naopak.

Od února 2010 probíhalo závěrečné vyúčtování projektu. V březnu provedli pracovníci poskytovatele dotace ROP veřejnosprávní kontrolu na místě, jejímž předmětem bylo hospodaření s veřejnými prostředky. V dubnu bylo konstatováno, že nebyla nalezena žádná nesrovnalost a došlo k podpisu Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, na jejímž základě došlo k aktualizaci skutečně vynaložených prostředků a vyplacena závěrečná žádost o platbu.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 24 559 286,93 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 22 717 335,54 Kč
Z toho dotace EU: 20 875 389,41 Kč
Příspěvek města: 1 841 951,39 Kč

eu nutseu rop

Rekonstrukce bazénu na Výšince

Stav k 1 4 2009

Stav k 1 4 2009

 
image001

image001

 
Stav k 5 11 2008 (1)

Stav k 5 11 2008 (1)

 
image005

image005

 
Stav k 5 3 2009

Stav k 5 3 2009

 
image007

image007

 
Stav k 5 11 2008 (2)

Stav k 5 11 2008 (2)

 
image003

image003

 
Stav k 5 11 2008 (4)

Stav k 5 11 2008 (4)

 
Stav k 5 11 2008 (5)

Stav k 5 11 2008 (5)

 
Stav k 5 11 2008 (3)

Stav k 5 11 2008 (3)

 
Stav k 6 1 2009

Stav k 6 1 2009

 
Stav k 9 2 2009 (1)

Stav k 9 2 2009 (1)

 
Stav k 9 2 2009 (2)

Stav k 9 2 2009 (2)

 
Stav k 9 2 2009 (3)

Stav k 9 2 2009 (3)

 
Stav k 9 2 2009 (5)

Stav k 9 2 2009 (5)

 
Stav k 9 2 2009 (4)

Stav k 9 2 2009 (4)

 
Stav k 10 3 2009 (1)

Stav k 10 3 2009 (1)

 
Stav k 10 3 2009 (2)

Stav k 10 3 2009 (2)

 
Stav k 11 11 2008

Stav k 11 11 2008

 
Stav k 14 11 2008 (1)

Stav k 14 11 2008 (1)

 
Stav k 10 3 2009 (3)

Stav k 10 3 2009 (3)

 
Stav k 14 11 2008 (3)

Stav k 14 11 2008 (3)

 
Stav k 14 11 2008 (2)

Stav k 14 11 2008 (2)

 
Stav k 14 11 2008 (4)

Stav k 14 11 2008 (4)

 
Stav k 14 11 2008 (5)

Stav k 14 11 2008 (5)

 
Stav k 14 11 2008 (6)

Stav k 14 11 2008 (6)

 
Stav k 18 3 2009

Stav k 18 3 2009

 
Stav k 19 1 2009 (1)

Stav k 19 1 2009 (1)

 
Stav k 19 1 2009 (2)

Stav k 19 1 2009 (2)

 
Stav k 19 11 2008

Stav k 19 11 2008

 
Stav k 21 11 2008 (1)

Stav k 21 11 2008 (1)

 
Stav k 21 11 2008 (2)

Stav k 21 11 2008 (2)

 
Stav k 21 11 2008 (3)

Stav k 21 11 2008 (3)

 
Stav k 21 11 2008 (5)

Stav k 21 11 2008 (5)

 
Stav k 21 11 2008 (4)

Stav k 21 11 2008 (4)

 
Stav k 21 11 2008 (6)

Stav k 21 11 2008 (6)

 
Stav k 24 2 2009 (2)

Stav k 24 2 2009 (2)

 
Stav k 24 2 2009 (1)

Stav k 24 2 2009 (1)

 
Stav k 25 11 2008 (1)

Stav k 25 11 2008 (1)

 
Stav k 24 2 2009 (3)

Stav k 24 2 2009 (3)

 
Stav k 25 11 2008 (3)

Stav k 25 11 2008 (3)

 
Stav po dokončení (1)

Stav po dokončení (1)

 
Stav k 27 3 2009 (1)

Stav k 27 3 2009 (1)

 
Stav k 25 11 2008 (2)

Stav k 25 11 2008 (2)

 
Stav po dokončení (3)

Stav po dokončení (3)

 
Stav po dokončení (4)

Stav po dokončení (4)

 
Stav po dokončení (2)

Stav po dokončení (2)

 
Stav k 27 3 2009 (2)

Stav k 27 3 2009 (2)

 
Stav po dokončení (5)

Stav po dokončení (5)

 
Stav po dokončení (7)

Stav po dokončení (7)

 
Stav po dokončení (6)

Stav po dokončení (6)

 
Stav po dokončení (9)

Stav po dokončení (9)

 
Stav po dokončení (8)

Stav po dokončení (8)

 
Stav po dokončení (12)

Stav po dokončení (12)

 
Stav po dokončení (11)

Stav po dokončení (11)

 
Stav po dokončení (10)

Stav po dokončení (10)

 
Stav po dokončení (13)

Stav po dokončení (13)

 
Stav po dokončení (14)

Stav po dokončení (14)

 
Stav před započetím rekonstrukce (3)

Stav před započetím rekonstrukce (3)

 
Stav před započetím rekonstrukce (1)

Stav před započetím rekonstrukce (1)

 
Stav před započetím rekonstrukce (4)

Stav před započetím rekonstrukce (4)

 
Stav před započetím rekonstrukce (2)

Stav před započetím rekonstrukce (2)

 
Stav před započetím rekonstrukce (7)

Stav před započetím rekonstrukce (7)

 
Stav před započetím rekonstrukce (6)

Stav před započetím rekonstrukce (6)

 
Stav před započetím rekonstrukce (5)

Stav před započetím rekonstrukce (5)

 
Stav před započetím rekonstrukce (8)

Stav před započetím rekonstrukce (8)

 
Stav před započetím rekonstrukce (9)

Stav před započetím rekonstrukce (9)

 
Stav před započetím rekonstrukce (10)

Stav před započetím rekonstrukce (10)

 
Stav před započetím rekonstrukce (11)

Stav před započetím rekonstrukce (11)

 
Stav před započetím rekonstrukce (13)

Stav před započetím rekonstrukce (13)

 
Stav před započetím rekonstrukce (12)

Stav před započetím rekonstrukce (12)

 
Stav před započetím rekonstrukce (15)

Stav před započetím rekonstrukce (15)

 
Stav před započetím rekonstrukce (14)

Stav před započetím rekonstrukce (14)

 
Stav před započetím rekonstrukce (17)

Stav před započetím rekonstrukce (17)

 
Stav před započetím rekonstrukce (18)

Stav před započetím rekonstrukce (18)

 
Stav před započetím rekonstrukce (16)

Stav před započetím rekonstrukce (16)

 
 
Vytvořeno 26.11.2008 | přečteno 3043x | Richard Mochal
load