Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Realizace úspor energií ve školských zařízeních MŠ Kosmonautů a ZŠ a MŠ speciální Kosmonautů Turnov

Město Turnov předložilo žádost o dotaci na projekt „Realizace úspor energií ve školských zařízeních MŠ Kosmonautů a ZŠ a MŠ speciální Kosmonautů 1640 - 1641 Turnov“ do 3. kola výzvy Operačního programu Životní prostředí, konkrétně do prioritní osy: 3. Udržitelné využívání zdrojů energir, primární oblast podpory: 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), podoblasti podpory: 3.2.1 Realizace úspor energie.

www.opzp.cz | www.sfzp.cz

Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/08.01223

Město Turnov předložilo žádost o dotaci na projekt „Realizace úspor energií ve školských zařízeních MŠ Kosmonautů a ZŠ a MŠ speciální Kosmonautů 1640 - 1641 Turnov“ do 3. kola výzvy Operačního programu Životní prostředí, konkrétně do prioritní osy: 3. Udržitelné využívání zdrojů energir, primární oblast podpory: 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), podoblasti podpory: 3.2.1 Realizace úspor energie. Termín přijetí žádosti byl od 21.12.2007 do 31.1.2008 na Státní fond životního prostředí ČR.

Rozhodnutí o přidělení dotace Město Turnov obdrželo dne 27.7.2008

Plánovaná výše podpory z OP ŽP (v Kč)
Finanční zdroje (v Kč) rok 2009 (v % k CZV)
Celkové výdaje na projekt - 12.943.604
Celkové nezpůsobilé výdaje na projekt - 6.195.878
Celkové způsobilé výdaje projektu - 6.747.726 (100 %) 
Zdroje žadatele - 674.773 (10 %)
Podpora z FS (dotace) - 5.735.567 (85 %) 
Dotace SFŽP ČR - 337.386 (5 %)

Projekt řeší celkové zateplení objektu mateřské školy a dětského centra. Jedná se o panelovou budovu a technický stav konstrukčních prvků neumožňuje optimální hospodaření s tepelnou energií. Rekonstrukce bude spočívat v opravě fasády, střechy a navazujícího okapového chodníku na celé budově. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem, bude provedena nová jednoplášťová zateplená střecha a budou vyměněny výplně otvorů. Dispozičně zůstane objekt zachován.

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Projekt by měl být ukončen nejpozději k 31.10.2009.

Aktualizace 1.4.2009

Na konci roku 2008 proběhlo zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce. Celkem bylo hodnoceno 5 nabídek. Byla vybrána firma Status, a.s. s nejnižší cenou 10.028.272 Kč s DPH a dne 11.2.2009 s ní byla podepsána Smlouva o dílo. 

Na Státní fond životního prostředí (SFŽP) byly poté v  březnu 2009 zaslány doplňující přílohy požadované SFŽP před podpisem „Smlouvy o poskytnutí podpory“.

V březnu byl na místě stavby instalován informační panel a zahájeny stavební práce.

ikona souboruTisková zpráva (pdf, 147 kB).

Aktualizace 1.10.2009

Stavební práce byly dokončeny v předem stanoveném termínu. Díky kvalitní práci firmy Status, a.s. ještě o měsíc dříve (září 2009). Všechny závady byly odstraněny a instalována pamětní deska. 

Projekt s předlouhým názvem „Realizace úspor energií ve školských zařízeních MŠ Kosmonautů a ZŠ a MŠ speciální Kosmonautů 1640 - 1641 Turnov“ byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí částkou 6.072.481 Kč. Celkové náklady na stavbu jsou 10.028.272 mil. Kč. Město tedy celkově zaplatí 3.955.791 Kč.

Dispozičně zůstal objekt škol zachován. Nevyhovující technický stav neumožňoval optimální hospodaření s tepelnou energií. Předmětem prací bylo celkové zateplení budovy, tedy střechy i obvodových zdí, došlo ke kompletní výměně oken.

Dalšími náklady Města ve výši téměř 700 tis. korun proběhly nad rámec projektu i jiné potřebné úpravy, především celková rekonstrukce sociálního zařízení pro děti. Veselá výmalba tříd i šaten dovršila celkovou úpravu objektu tak, aby zde byli malí uživatelé spokojeni. Za dalších 200 tis. korun byl vybudován chodník u venkovního hřiště.

Na konci září byla podána 1. žádost o platbu, která by měla být do konce roku proplacena.

Slavnostní ukončení projektu bylo spojeno se zahájením provozu venkovního hřiště dne 1. 10. Mezi hosty byli i hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler a náměstek hejtmana školství Radek Cikl.

  • ikona souboruTisková zpráva (pdf, 197 kB)
  • Fotografie z průběhu realizace projektu na konci článku

Přejeme všem dětem a dalším uživatelům všech tří školských zařízení bezproblémový provoz. 

Aktualizace 1.2.2010

V říjnu 2009 byla proplacena první část dotace z Fondu soudržnosti a SFŽP - na účet města byla převedena částka ve výši 3.839.373,90 Kč.

V listopadu 2009 byla podána 2. žádost o platbu, která byla proplacena v prosinci. Na účet města přišla částka ve výši 2.233.106,10 Kč. 

Celkové náklady v rámci projektu po vyúčtování projektu:

  • výše dotace: 6.072.480 Kč
  • náklady města: 3.955.791 Kč
  • celkové náklady: 10.028.271 Kč

V průběhu realizace projektu proběhly 3 kontroly, které nezaznamenaly žádné nedostatky.

Do konce roku 2010 budou na Státní fond životního prostředí předloženy podklady pro "Závěrečné vyhodnocení akce".

eu opzp

Investice - Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (4)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (4)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (3)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (3)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (2)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (2)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (1)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (1)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (7)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (7)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (5)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (5)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (8)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (8)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (6)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (6)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (10)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (10)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (9)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (9)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (12)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (12)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (11)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (11)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (14)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (14)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (13)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (13)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (16)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (16)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (17)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (17)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (15)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (15)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (19)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (19)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (20)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (20)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (21)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (21)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (22)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (22)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (18)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (18)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (24)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (24)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (23)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (23)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (26)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (26)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (25)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (25)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (29)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (29)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (27)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (27)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (31)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (31)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (28)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (28)

 
Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (30)

Realizace úspor energií MŠ a ZŠ Kosmonautů (30)

 
 
Vytvořeno 26.11.2008 | přečteno 1869x | Richard Mochal
load