Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Realizace úspor energie v objektu MŠ Turnov, J. Palacha čp. 1931

Projekt řeší celkové zateplení objektu mateřské školy. Jedná se o panelovou budovu a technický stav konstrukčních prvků neumožňuje optimální hospodaření s tepelnou energií. Rekonstrukce bude spočívat v opravě fasády, střechy a navazujícího okapového chodníku na celé budově. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem, bude provedena nová jednoplášťová zateplená střecha a budou vyměněny výplně otvorů. Dispozičně zůstane objekt zachován. Celkové náklady jsou odhadovány na cca 13 mil. Kč.

www.opzp.cz | www.sfzp.cz

ident. č. EDS/SMVS: 115D222001208
ev. č. IS SFŽP: 10070953
ev. č. MSC 2007: CZ.1.02/3.2.00/10.08077
Město Turnov předložilo žádost o dotaci na projekt „Realizace úspor energie v objektu MŠ Turnov, J.Palacha čp. 1931“ do 16. kola výzvy Operačního programu Životní prostředí, konkrétně do prioritní osy: 3. Udržitelné využívání zdrojů energie, primární oblast podpory: 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), podoblasti podpory: 3.2.1 Realizace úspor energie. Žádost byla přijata dne 2.2.2010 na Státní fond životního prostředí ČR.
 
Dne 27.7.2010 Město Turnov obdrželo Registrační list akce a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP.
 
Plánovaná výše podpory z OP ŽP (v Kč)
Finanční zdroje (v Kč) rok 2011 (v % k CZV)
Celkové výdaje na projekt – 5.351.016
Celkové nezpůsobilé výdaje na projekt – 1.760.213
Celkové způsobilé výdaje projektu - 3.590.803 (100 %) 
Zdroje žadatele – 359.081 (10 %)
Podpora z FS (dotace) – 3.052.182 (85 %) 
Dotace SFŽP ČR - 179.540 (5 %)
Projekt řeší celkové zateplení objektu mateřské školy. Jedná se o panelovou budovu a technický stav konstrukčních prvků neumožňuje optimální hospodaření s tepelnou energií. Rekonstrukce bude spočívat v opravě fasády, střechy a navazujícího okapového chodníku na celé budově. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem, bude provedena nová jednoplášťová zateplená střecha a budou vyměněny výplně otvorů. Dispozičně zůstane objekt zachován. Celkové náklady jsou odhadovány na cca 13 mil. Kč.
V současné době probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele stavby. Projekt by měl být ukončen nejpozději k 31.10.2011.

aktulizace 1.4.2011

Projekt „Realizace úspor energie v objektu MŠ Turnov, J. Palacha čp. 1931“ byl předmětem žádosti o dotaci Města Turnova do Operačního programu životní prostředí. Dne 27.7.2010 Město Turnov obdrželo Registrační list akce a Rozhodnutí o poskytnutí podpory  ze Státního fondu životního prostředí. Následovalo vypsání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, ze které vzešla jako vítězná firma Helios Bau, spol. s r.o. Smlouva o dílo byla podepsána 17.3.2011. Poté došlo k předání staveniště a začaly stavební práce, které by měly skončit k 30.9.2011. 
V současné době také dochází ke shromažďování materiálů a příloh nutných k další administraci projektu. Do konce března budou odevzdány na SFŽP. Po jejich akceptaci bude vypracováno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podepsána Smlouva o poskytnutí dotace, ve kterém bude uvedena konečná výše přidělené dotace.
Konečná vysoutěžená cena za stavební práce byla nižší než se původně předpokládalo. 
 
Celková částka související s předmětem podpory v Kč s DPH - 6 820 183,20 Kč
Celková cena smlouvy v Kč s DPH - 9 906 054,00 Kč
 
Dispozičně zůstane objekt mateřské školy zachován. Jedná se o panelovou budovu, postavenou v „akci zet“ a technický stav konstrukčních prvků neumožňuje optimální hospodaření s tepelnou energií. Předmětem stavebních prací je oprava fasády, střechy a navazujícího okapového chodníku na celém objektu. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem, bude provedena nová jednoplášťová zateplená střecha a budou vyměněny výplně otvorů.
Nad rámec projektu (a tedy i dotace) dojde k opravě rozvodů elektroinstalace, vody, topení, vzduchotechniky a podlahovin. Tyto náklady bude hradit Město a jsou ve výši cca 3 mil. Kč. 
eu opzp
Vytvořeno 13.7.2011 | přečteno 1204x | Richard Mochal
load