Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zvýšení kvality řízení a managementu na městském úřadě v Turnově

Obsahem klíčových aktivit projektu bude provedení analýzy procesů a tvorba a implementace procesních map vč. dvou studií městského úřadu v Turnově. Vše s cílem zlepšit fungování jednotlivých odborů úřadu, vzájemnou provázanost při řešení úkolů, apod.

www.esfcr.cz

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00017

Částka: 4 358 481,51 Kč

Doba realizace projektu: 1. srpen 2010 až 31. červenec 2013

Datum Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.73/53: 28.6.2010

Popis projektu

Obsahem klíčových aktivit projektu bude provedení analýzy procesů a tvorba a implementace procesních map vč. dvou studií městského úřadu v Turnově. Vše s cílem zlepšit fungování jednotlivých odborů úřadu, vzájemnou provázanost při řešení úkolů, apod.

Klíčová aktivita zaměřená na tvorbu a implementaci vize a strategie úřadu přinese jednotný pohled na danou problematiku, implementace vytvořené finanční a komunikační strategie zlepší úroveň řízení a mangementu úřadu. Vzdělávací aktivity projektu v oblasti

projektového řízení a ekonomice přispějí k celkovému zkvalitnění lidských zdrojů městského úřadu a ke zkvalitnění služeb poskytovaných úřadem.

Cílovou skupinou je samospráva města a zaměstnanci města zařazeni do městského úřadu v Turnově, kteří budou spolupracovat s externími dodavateli a kteří budou implementovat výstupy projektu do chodu úřadu. Cílovou skupinou z širšího pohledu budou i zaměstnanci 19 zřizovaných příspěvkových organizaí a 6 společností s ručením omezeným, kde je město 100% vlastníkem.

Cíle projektu

Cílem projektu je posílení institucionální kapacity a efektivnosti výkonu územní veřejné správy a veřejných služeb v Turnově.

 1. Aktivitami sledujeme: 
  optimalizaci systému řízení městského úřadu (provedením procesní analýzy, vytvořením a implementací doporučení pro jeho zkvalitnění) 
 2. vytvoření vize a strategie městského úřadu a funkčních strategií - komunikační a finanční, reaudit IT strategie úřadu 
 3. zkvalitnění řízení a managementu na městském úřadu 
 4. další rozvoj a efektivní vzdělávání vybraných úředníků v oblasti projektového řízení

Aktivity projektu jsou pojaty jako celek, výstupy projektu mají pozitivní vliv na všechny vrcholy hexagonu veřejné správy.

Cílové skupiny

 1. Politici územných samosprávných celků včetně volených zástupců územných samosprávných celků 
 2. Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci

Průběh

 1. Procesní analýza, implementace procesních map 
 2. Vytvoření vize a strategie úřadu vč. funkčních strategií (komunikační, finanční), reaudit strategie IT
 3. Vzdělávání zaměstnanců v projektovém řízení a ekonomice obcí, implementace do úřadu 
 4. Administrace, řízení a monitoring projektu

Výsledky

 1. V PRODUKTU - v projektu bude vytvořena vize a strategie úřadu a funkční strategie finanční, komunikační a reauditovaná strategie IT. Bude provedena analýza procesů městského úřadu a na jejím základě zpracovány procesní mapy vč. 2 studií. Novým produktem budou i plánovaná školení pro cílovou skupinu úředníků - vzdělávání v procesním a projektovém řízení.
 2. V PROCESU a KONTEXTU - zpracování strategie úřadu a nalýza procesů úřadu vč. proškolení úředníků bude provedena za využití externích firem s cílem získat objektivní pohledy a doporučení v daných oblastech. Firmy určí i metodologii a budou koordinovat činnost odborných konzultantů z realizačního týmu.

Mezinárodní spolupráce

V rámci projektu se neuskuteční žádná forma mezinárodní spolupráce.

Partneři

Projekt nemá partnera.

Realizátor projektu

Město Turnov
IČ: 00276227 
Antonína Dvořáka 335, 511 01
Kontaktní osoba: Jan Zárybnický, j.zarybnicky@mu.turnov.cz, tel.: 481366115
WWW: https://www.turnov.cz  

eu esf

Vytvořeno 25.1.2011 | přečteno 1529x | Richard Mochal
load