Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vzdělávání jako prostředek zefektivnění a zkvalitnění přístupu úřadu ke klientům

Projekt „Vzdělávání MÚ Turnov“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu a je součástí projektu "Vzdělávání jako prostředek zefektivnění a zkvalitnění přístupu úřadu ke klientům".

Výstupy z projektu Vzdělávání jako prostředek zefektivnění a zkvalitnění přístupu úřadu ke klientům

Projekt „Vzdělávání MÚ Turnov“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu a je součástí projektu:

Vzdělávání jako prostředek zefektivnění a zkvalitnění přístupu úřadu ke klientům

Reg.číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00048

Projekt běží prostřednictvím nastavených klíčových aktivit (KA):

  • KA 1 Vzdělávání – školení projektového řízení
  • KA 2 Vzdělávání – školení komunikačních a prezentačních dovedností
  • KA 3 Vzdělávání – školení práva a legislativy
  • KA 4 Vzdělávání – školení finančního plánování a řízení
  • KA 5 Vzdělávání – školení komunikačních a manažerských dovedností

V současné době již probíhají školení v rámci KA 2, KA 3 a KA 5.
V rámci aktivity KA 3 probíhá ještě forma volných školení na Zákoník práce, odměňování a Zákon o úřednících.

Aktualizace 18.2.2013

Již proběhla KA 1 a je zcela ukončena. Týkala se projektového řízení a byla určena zaměstnancům úřadu. Dále byla ukončena KA 3 pro vedoucí úředníky a zastupitele, která byla zaměřena na právo a legislativu v rámci níž si vedoucí ujasnili základy trestního práva, občanského práva a obchodního zákoníku. Z KA 4 zatím proběhli dva dny a další jsou v plánu v příštím roce. Nadále probíhají KA 2 pro zaměstnance zaměřené na asertivní jednání a efektivní komunikaci s klienty úřadu a na etiketu a společenské chování úředníků.
V rámci aktivity KA 5 proběhl seminář zaměřený na mezilidskou komunikaci, vystupování úředníků vůči veřejnosti a osobnost úředníka a jeho role na úřadě.

Aktualizace 30.8.2013

V klíčové aktivitě KA5 pokračujeme dále tématem Time management ve veřejné správě, efektivní řízení času a téma, které bude následovat je Úspěšný vedoucí II.- Komunikace uvnitř úřadu. Téma „Prezentace a veřejný projev“ plánovaný v KA5 na duben bylo z důvodu velkého pracovního vytížení vedoucích a zastupitelů přeloženo na září.
V klíčové aktivitě KA3 – otevřená školení - jsme se zúčastnily dvou seminářů: Odměňování úředníků, zaměstnanců a členů zastupitelstev obcí a Zákon o úřednících paragraf po paragrafu.
Uskutečnilo se v rámci KA 2 pro zaměstnance další kolo školení etikety a společenského chování úředníků.

Aktualizace 28.2.2014

V projektu pokračujeme Klíčovou aktivitou KA5 pro vedoucí odborů a zastupitele na téma Prezentace a veřejný projev (původně plánováno na duben 2013). Další dvoudenní školení pro vedoucí odborů a zastupitele KA5 bylo zaměřeno na téma Kritika a chvála v praxi veřejné správy a hodnocení zaměstnanců.
Dále v rámci KA2 probíhalo školení pro třetí skupinu zaměstnanců Etiketa a společenské chování. Otevřená školení KA3 byla zastoupena tématy: Zasedání zastupitelstva  a rady obce  a odměňování  a peněžité nároky  členů zastupitelstva obce; Pracovně právní vztahy ve veřejné správě; Aktuality v oblasti pracovního práva v návaznosti na Nový občanský zákoník, kterých se zúčastnily personalistka a mzdová účetní.
Pro zaměstnance v KA2 začalo další téma vzdělávání: Zvládání obtížných situací v práci s klientem, Efektivní komunikace, kterého se postupně zúčastní opět všechny tři skupiny (listopad, prosinec 2013 a leden 2014).

Aktualizace 16.06.2014

V posledním bloku vzdělávacích aktivit v rámci projektu jsou tyto témata:
Finanční řízení  určeno pro vedoucí odborů a zastupitele (klíčová aktivita KA4). Seminář proběhl v únoru a březnu 2014 a zúčastnilo se ho 17 osob. Téma navazovalo na předchozí blok, který byl v roce 2012 a byl zaměřený na základy finančního řízení, tvorbu rozpočtu a celkově financování na obci se zaměřením na „nefinančníky“.

Tento blok byl rovněž určen vedoucím, z kterých někteří nemají finanční vzdělání, ale musí se umět orientovat ve financování veřejného sektoru. A dalším tématem bylo rozklíčování finančního řízení u společností, které město vlastní, (příspěvkové organizace a společnosti s.r.o.).
Řadové zaměstnance ještě čekalo téma v rámci KA2 Time management ve veřejné správě, kterého se zúčastnilo zase postupně ve třech skupinách 45 osob napříč všemi odbory úřadu.
První termín byl v dubnu, pak v květnu a poslední v červnu 2014.
V červnu ještě proběhlo otevřené školení v rámci KA3 – bylo dvoudenní a zaměřeno na „Pracovně právní vztahy ve veřejné správě“ – pracovní poměry na dobu určitou a evidence pracovní doby a „Zákon o úřednících veřejné správy“ - kategorizace zaměstnanců dle zákona o úřednících. Školení se zúčastnily dvě zaměstnankyně.

Aktualizace 04.09.2014

S termínem ukončení projektu nabízím jeho malé shrnutí.

Registrační číslo projektu - CZ.1.04/4.1.01/69.00048
Program - OP LZZ
Název projektu - Vzdělávání jako prostředek zefektivnění a zkvalitnění přístupu úřadu ke klientům
Celková výše finanční podpory v Kč - 2.551.307,02Kč
Celková výše prostředků poskytnutých z obecního rozpočtu - 450.230,66Kč
Výše dotace - 3.001.537,68Kč
Skutečné datum zahájení realizace projektu - 01.09.2011
Skutečné datum ukončení realizace projektu - 31.08.2014

KA 1 Vzdělávání – školení projektového řízení

Projektového řízení se zúčastnilo 10 zaměstnanců na pozicích referent. Cílem KA bylo proškolit další osoby na projektové řízení a tím lépe implementovat projektové řízení do úřadu města.  Školení probíhalo v prostorách úřadu.

KA 2 Vzdělávání – školení komunikačních a prezentačních dovedností

Školení bylo plánováno pro 45 zaměstnanců rozdělených na 3 skupiny. Cílem školení bylo zlepšit komunikační  a prezentační dovednosti zaměstnanců – oblast asertivity, sebeprezentace, konfliktních a obtížných situací, se kterými se zaměstnanci při své práci setkávají. Školení probíhalo v prostorách úřadu.

KA 3 Vzdělávání – školení práva a legislativy

Školení bylo členěno na 2 oblasti:

  1. školení určená pro vedoucí odborů a zastupitele byla zaměřená na vybrané oblasti práva (smlouvy úřadu, obchodní a občanský zákoník, apod). Školení probíhalo v prostorách úřadu
  2. školení pro mzdovou účetní a personalistku byly zaměřeny na zákoník práce, zákon o úřednících a další související zákony.

Cílem školení bylo zlepšit znalosti školených zaměstnanců a zastupitelů v oblasti práva  a legislativy a v oblasti personální a mzdové problematiky.

KA 4 Vzdělávání – školení finančního plánování a řízení

Školení bylo zaměřeno na vedoucí odborů a zastupitele. Jeho obsahem bylo vysvětlení  a praktické ukázky sestavování rozpočtu obce a jejího financování, reforma účetnictví, pohledávky, apod. Cílem bylo získat znalosti a naučit „nefinančníky“ orientovat se v otázkách finančního plánování a řízení obce.

KA 5 Vzdělávání – školení komunikačních manažerských dovedností

Školení bylo opět určeno pro vedoucí odborů a zastupitele. Obsahem školení, které bylo rozděleno do 6 bloků, byla vnitrofiremní komunikace, asertivita, osobnost vedoucího úředníka, vedení porad, time management, motivace a vedení hodnotících pohovorů, prezentace a veřejný projev apod.

Cílem školení bylo posílení dovedností účastníků školení v manažerských pozicích a bylo zajišťováno mimo prostory úřadu.

V rámci projektu bylo proškoleno celkem 21 vedoucích odborů a členů zastupitelstva. Z řad zaměstnanců se zúčastnilo celkem 65 osob.

Celkem bylo do projektu „Vzdělávání“ v jednotlivých klíčových aktivitách zapojeno 86 zaměstnanců úřadu a zastupitelů.

eu esf

Vytvořeno 2.4.2012 - aktualizováno 13.9.2013 7:50:05 | přečteno 1634x | Richard Mochal
load