Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Podpora a rozvoj partnerské spolupráce Jawor - Turnov

Město Turnov se zapojilo jako partner spolu s Kulturním centrem Turnov s.r.o. a s polskými partnery Gmina Jawor (Obec Jawor) a Jaworski Ośrodek Kultury (Jaworské kulturní středisko) do projektu „Podpora a rozvoj partnerské spolupráce Jawor-Turnov“.

www.cz-pl.eu | www.jawor-turnov.eu

Registrační číslo projektu: PL.3.22/3.2.00/08/00021

Město Turnov se zapojilo jako partner spolu s Kulturním centrem Turnov s.r.o. a s polskými partnery Gmina Jawor (Obec Jawor) a Jaworski Ośrodek Kultury (Jaworské kulturní středisko) do projektu „Podpora a rozvoj partnerské spolupráce Jawor-Turnov“. Žádost o dotaci byla podána do 1. kola výzvy Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika, do prioritní osy III. Podpora spolupráce místních společenství, opatření: 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit. Žádost o dotaci podal vedoucí partner Gmina Jawor dne 14.3.2008 na Společném technickém sekretariátě v Olomouci.

Po splnění kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí byl tento projekt zaregistrován dne 14.4.2008. Následovalo hodnocení projektu podle bodovacích kriterií. Na zasedání Monitorovacího výboru 9. -10. září 2008 byl tento projekt podpořen a schválen.
Předpokládané celkové způsobilé výdaje na projekt činí za Město Turnov 57 079 € a za Kulturní centrum Turnov s.r.o. 175 140 €. Dotace je tvořena finančními prostředky Evropské unie (85%) a státního rozpočtu (5%), tedy celkem 90% celkových způsobilých výdajů.
Cílem projektu je podpořit a rozvinout stávající spolupráci obou měst a nastolit podmínky pro vytvoření nových česko-polských partnerských sítí. K tomu je třeba vytvořit vhodné technické podmínky a zázemí v nově vybudovaných kulturních centrech v Jaworu (ECMEN-Evropské centrum mládeže Euroregionu Nisa) a Turnově (KC Střelnice-Kulturní centrum Střelnice) a umožnit navázání kontaktů prostřednictvím workshopů a realizovaných akcí.
Bezmála 19 aktivit projektu je rozplánováno na dva a půl roku 2008-2010 a pokrývají různé kulturní, společenské a zájmové oblasti. Do projektu budou zapojeni kromě škol i nestátní neziskové společnosti jako je Fokus Turnov, který se stará o mentálně postižené občany. Během realizace projektu bude možnost předávat si zkušenosti a inspirace a vytvořit nové kontakty a formy spolupráce, proto budou probíhat akce v obou partnerských městech a vzájemně se budou doplňovat.

Jako první krok v projektu bylo stanoveno vybavit kulturní centra nezbytným technickým zařízením a mobiliářem, což probíhalo od léta do zimy 2008 a částečně bude hrazeno dotací z operačního programu. Některé investice byly přesunuty ještě na začátek roku 2009. Asi organizačně pro Turnov nejnáročnější akce proběhla 24.-26.10.2008 v rámci slavnostního otevření KC Střelnice a nesla název Festival přátelství. Zde se zapojilo v sobotním odpoledni kolem 150 dětí a mládeže a pod aktovkou Mgr. Šulcové z taneční školy ILMA si mohlo užít hezkých pár chvil. Nedělního odpoledne se zúčastnilo za účasti diváků kolem 120 vystupujících v pestrobarevném programu. V listopadu následovala pokračovací jednodenní akce v Jaworu, kde se prezentoval dětský dechový orchestr ze ZUŠ Turnov pod vedením p. Richtera.

Na 1. čtvrtletí 2009 je naplánovaná literární soutěž dětí „Povím Ti svou pohádku“ s vyhodnocením nejlepších prací na obou partnerských stranách.

Aktualizace 8. 2. 2010

V únoru 2009 jsme úspěšně podali za oba partnery-Město Turnov a KCT monitorovací zprávu a vyúčtování nákladů za přípravu žádosti a za 1. monitorovací období (MO).

V roce 2009 probíhaly v rámci projektu aktivity jak v Turnově tak v Jaworu. V 1. pololetí 2009 se uskutečnila soutěž o nejkrásnější pohádku a následně o nejkrásnější pohádkový plakát. 16.4.2009 se polská skupina zdravotně postižených zúčastnila koncertu zdravotně postižených Patříme k sobě v KC Střelnice, organizovaného spolu s Podkrkonošskou společností přátel dětí zdravotně postižených. V květnu vyjela z Turnova skupina fotografických nadšenců do Jawora na filmový workshop a výsledkem byl zajímavý dokument o vzniku názvu města Jawor. Naopak skupina polských hudebníků přijelo na X. Mezinárodní interpretační dílny mladých v rámci akce Dvořákův Turnov a Sychrov, kde měli možnost pracovat pod odborným dohledem hudebních lektorů z konzervatoře.

Během léta jsme vypracovali a odevzdali monitorovací zprávu a vyúčtování za 2.monitorovací období zhruba za půl miliónů korun. V září byly zaúčtovány dotace za 1. MO jednak od polského vedoucího partnera (85%) a jednak z MMR (5% dotace ze státního rozpočtu).

V 2. pololetí 2009 probíhalo více akcí na straně polského partnera v Jaworu. Dětský dechový orchestr pod odborným vedením Jiřího Richtera a zástupci z taneční skupiny ILMA reprezentovali Turnov na Festivalu přátelství v ECMEN (Evropské centrum mládeže Euroregionu Nisa) 10.-12.11.2009. Další akce – oslava Mezinárodního dne handicapovaných – následovala 10.-11.12.2009. Sdružení Fokus z Turnova úspěšně vystoupilo na oslavách v Jaworu s Mrazíkem. V této oblasti se úspěšně rýsuje další spolupráce na společných projektech. Na podzim probíhal nácvik dramatizace vítězných pohádek na třech základních školách – Skálova, 28. října a Žižkova.

V únoru 2010 proběhne vyúčtování za 3.MO a vypracování monitorovací zprávy. Na 1. pololetí 2010 se již nyní připravují akce - přehlídka dramatizací českých a polských pohádek ve spojitosti s Nocí s Andersenem, což bude ojedinělá příležitost pro polské děti zúčastnit se této velkolepé akce. 15. a 16. 4. 2010 se uskuteční dva koncerty zdravotně postižených Patříme k sobě, kde uvidíme i polské účinkující. V dubnu by měl vítězný dramatický kroužek prezentovat Město Turnov v Jaworu na přehlídce pohádek. V květnu by měla odcestovat skupina mládeže na vokální workshop do Jawora.

Aktualizace k 31.12.2010

V březnu 2010 probíhalo hodnocení o nejhezčí dramatizaci pohádky a přehlídka polské a české pohádky u příležitosti Noci s Andersenem (viz. fotogalerie níže). V soutěži vyhrála ZŠ 28.října, která také v Jaworu 22. června 2010 reprezentovala českou stranu na zakončení aktivity Povím Ti svou pohádku (viz. fotogalerie níže). V dubnu 2010 se uskutečnily dva koncerty zdravotně postižených Patříme k sobě, na nichž se prezentovala poprvé i skupina hendikepovaných z partnerského města Jawor (viz. fotogalerie níže). V květnu 2010 vyjelo několik dětí na 3-denní vokální workshop do Jawora a velmi si pochvalovaly odborné vedení a nácviky. 26.října 2010 se v KC Střelnice uskutečnilo jednání české a polské delegace o další spolupráci (viz. fotogalerie níže). Zároveň probíhal doprovodný program pro děti a mládež z Jawora a Turnova. 8.prosince 2010 se účastnila česká delegace závěrečné konference v Jaworu, která celý projekt zhodnotila a zakončila (viz. fotogalerie níže). V prosinci bylo zahájeno závěrečné vyúčtování projektu.

eu cil2007

eu region
 

Podpora a rozvoj partnerské spolupráce Jawor - Turnov

032010 Noc s Andersenem (3)

032010 Noc s Andersenem (3)

 
032010 Noc s Andersenem (1)

032010 Noc s Andersenem (1)

 
032010 Noc s Andersenem (4)

032010 Noc s Andersenem (4)

 
032010 Noc s Andersenem (2)

032010 Noc s Andersenem (2)

 
042010 Patříme k sobě

042010 Patříme k sobě

 
032010 Noc s Andersenem

032010 Noc s Andersenem

 
052010 Vokální workshop v Jaworu (1)

052010 Vokální workshop v Jaworu (1)

 
052010 Vokální workshop v Jaworu (2)

052010 Vokální workshop v Jaworu (2)

 
102010 Jednání české a polské delegace o další spolupráci (2)

102010 Jednání české a polské delegace o další spolupráci (2)

 
102010 Jednání české a polské delegace o další spolupráci (1)

102010 Jednání české a polské delegace o další spolupráci (1)

 
122010 Závěrečná konference v Jaworu (1)

122010 Závěrečná konference v Jaworu (1)

 
102010 Jednání české a polské delegace o další spolupráci (3)

102010 Jednání české a polské delegace o další spolupráci (3)

 
122010 Závěrečná konference v Jaworu (2)

122010 Závěrečná konference v Jaworu (2)

 
122010 Závěrečná konference v Jaworu (3)

122010 Závěrečná konference v Jaworu (3)

 
Vystoupeni ceske skupiny

Vystoupeni ceske skupiny

 
20100416 Koncert v KC Strelnice

20100416 Koncert v KC Strelnice

 
Vystoupeni polske skupiny

Vystoupeni polske skupiny

 
 
Vytvořeno 2.1.2009 | přečteno 1418x | Richard Mochal
load