Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Naučné stezky v česko-polském příhraničí

Město Turnov spolu s Okresem Jawor získalo dotaci na projekt „Naučné stezky v česko-polském příhraničí“, financovaný z fondů EU prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika.

 www.cz-pl.eu

Registrační číslo projektu: CZ.3.22/2.2.00/08.00630

Město Turnov spolu s Okresem Jawor získalo dotaci na projekt „Naučné stezky v česko-polském příhraničí“, financovaný z fondů EU prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika. Žádost o dotaci byla podána do 2. kola výzvy, do prioritní osy II. Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu, opatření: 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu. Na zasedání Monitorovacího výboru 16. -17. březen 2009 byl tento projekt podpořen a schválen. Jeho kvalita byla oceněna vysokým bodovým ohodnocením.

Předpokládané celkové způsobilé výdaje na projekt činí za Město Turnov 387 190 € a za Okres Jawor 313 098 €. Dotace je tvořena na české straně finančními prostředky Evropské unie (85% z ERDF) a státního rozpočtu (5%), tedy celkem 90% celkových způsobilých výdajů.

Cílem projektu je podpořit cestovní ruch na obou stranách partnerů a to cestou investičních akcí na vybudování nebo rekonstrukci naučných stezek, na obnovu a rozšíření informačního systému a dále cestou neinvestičních akcí jako jsou workshopy, tisk propagačních materiálů, vybudování internetového portálu v mutacích nebo zapojení studentů cestovního ruchu při výměnných návštěvách. Do projektu je na české straně významným dílem zapojeno Sdružení Českého ráje, v jehož kompetenci bude zejména propagační činnost obou regionů.

Účastníci se budou moci seznámit s novou naučnou stezkou kolem zámku v Muchowě v blízkosti Jawora a na české straně s obnovenou a rozšířenou Zámeckou naučnou stezkou podél Jizery. Všechny aktivity by měly směřovat k bližšímu poznání přírodních krás krajiny partnerů. Celý projekt je plánován na období 2009-2010.

Začátkem června (4.6.2009) proběhl v Turnově za přítomnosti různých organizací cestovního ruchu z javorského a turnovského regionu první workshop cestovního ruchu, který představoval startovací aktivitu celého projektu. Nyní probíhají na obou stranách přípravy na realizaci investiční části projektu.

Na podzim 2009 byla uzavřena smlouva o dílo s firmou STRABAG a.s. na investiční práce v projektu a uskutečnil se workshop na polské straně v Mysliborzi ve Vzdělávacím ekologickém centru. Bylo dokončeno přebudování portálu regionu Český ráj a rozšířeny stránky Města pro polské návštěvníky portálu. Byly vyrobeny grafické rolety za účelem propagace regionu.

V březnu 2010 v Turnově proběhl v pořadí již třetí workshop, v rámci něhož účastníci navštívili Mlékárnu v Příšovicích a drobnou výrobnu ručních šperků v Železném Brodě Kortan – Sklobižuterie.

Na konci května 2010 firma STRABAG a.s. dokončila rekonstrukci zídky nad mostkem přes náhon Jizery. Už od jara probíhají intenzivní práce na vydání Turistických novin tentokrát s informacemi o Javorském regionu a kraji vyhaslých sopek. Započaly práce na stavbě mostku přes náhon Jizery a probíhají práce na informačních tabulích pro naučné stezky uvnitř města a v blízkém okolí.

19.května 2010 navštívili v rámci projektu studenti z hotelové školy a cestovního ruchu podobně zaměřenou školu v obci Bolkow a navázali se školou užší vztahy (viz. fotogalerie níže).

V létě 2010 byly vydány Turistické noviny s informacemi o partnerském Jaworském regionu-V krajině vyhaslých sopek. Byla dokončena revitalizace a rozšíření pěší Zámecké stezky pod zámkem Hrubý Rohozec směrem ke Kotlerovu nábřeží. Na naučných stezkách byly osazeny informační tabule a byla dokončena obnova mostku přes náhon Jizera (viz. fotogalerie níže).

V říjnu 2010 proběhla v Turnově a okolí exkurze cestovního ruchu polských studentů z Bolkowa. Při dvoudenní návštěvě se seznámili s výstupy projektu a s nabídkou cestovního ruchu v Českém ráji (viz. fotogalerie níže). Byly zabudovány dva zvukové panely s cizojazyčnými mutacemi – na náměstí Českého ráje a před budovou nádraží Českých drah (viz. fotogalerie níže).

V listopadu 2010 byly vydány letáky k novým naučným stezkám, které jsou k dispozici na Regionálním informačním centru. 24.11.2010 se v Jaworu uskutečnila konference cestovního ruchu (viz. fotogalerie níže), kde byli vybráni vítězové soutěžní křížovky z Turistických novin Český ráj - z Polska, Německa a České republiky. V prosinci 2010 proběhlo ukončení a vyúčtování projektu

eu cil2007 2 

Projekt Naučné stezky v česko-polském příhraničí

3 workshop, březen 2010 (1)

3 workshop, březen 2010 (1)

 
3 workshop, březen 2010 (3)

3 workshop, březen 2010 (3)

 
3 workshop, březen 2010 (2)

3 workshop, březen 2010 (2)

 
3 workshop, březen 2010 (4)

3 workshop, březen 2010 (4)

 
3 workshop, březen 2010 (5)

3 workshop, březen 2010 (5)

 
3 workshop, březen 2010 (6)

3 workshop, březen 2010 (6)

 
24 11 2010 se v Jaworu uskutečnila konference cestovního ruchu (1)

24 11 2010 se v Jaworu uskutečnila konference cestovního ruchu (1)

 
3 workshop, březen 2010 (9)

3 workshop, březen 2010 (9)

 
3 workshop, březen 2010 (8)

3 workshop, březen 2010 (8)

 
3 workshop, březen 2010 (7)

3 workshop, březen 2010 (7)

 
24 11 2010 se v Jaworu uskutečnila konference cestovního ruchu (5)

24 11 2010 se v Jaworu uskutečnila konference cestovního ruchu (5)

 
24 11 2010 se v Jaworu uskutečnila konference cestovního ruchu (6)

24 11 2010 se v Jaworu uskutečnila konference cestovního ruchu (6)

 
24 11 2010 se v Jaworu uskutečnila konference cestovního ruchu (9)

24 11 2010 se v Jaworu uskutečnila konference cestovního ruchu (9)

 
24 11 2010 se v Jaworu uskutečnila konference cestovního ruchu (7)

24 11 2010 se v Jaworu uskutečnila konference cestovního ruchu (7)

 
Exkurze polských studentů v Turnově 19 20 10 2010 (1)

Exkurze polských studentů v Turnově 19 20 10 2010 (1)

 
24 11 2010 se v Jaworu uskutečnila konference cestovního ruchu (8)

24 11 2010 se v Jaworu uskutečnila konference cestovního ruchu (8)

 
Exkurze polských studentů v Turnově 19 20 10 2010 (2)

Exkurze polských studentů v Turnově 19 20 10 2010 (2)

 
Exkurze polských studentů v Turnově 19 20 10 2010 (4)

Exkurze polských studentů v Turnově 19 20 10 2010 (4)

 
Exkurze polských studentů v Turnově 19 20 10 2010 (5)

Exkurze polských studentů v Turnově 19 20 10 2010 (5)

 
Exkurze polských studentů v Turnově 19 20 10 2010 (3)

Exkurze polských studentů v Turnově 19 20 10 2010 (3)

 
Exkurze polských studentů v Turnově 19 20 10 2010 (7)

Exkurze polských studentů v Turnově 19 20 10 2010 (7)

 
Exkurze polských studentů v Turnově 19 20 10 2010 (6)

Exkurze polských studentů v Turnově 19 20 10 2010 (6)

 
Exkurze polských studentů v Turnově 19 20 10 2010 (9)

Exkurze polských studentů v Turnově 19 20 10 2010 (9)

 
Exkurze polských studentů v Turnově 19 20 10 2010 (8)

Exkurze polských studentů v Turnově 19 20 10 2010 (8)

 
Exkurze polských studentů v Turnově 19 20 10 2010 (10)

Exkurze polských studentů v Turnově 19 20 10 2010 (10)

 
Exkurze polských studentů v Turnově 19 20 10 2010 (11)

Exkurze polských studentů v Turnově 19 20 10 2010 (11)

 
Návštěva studentů hotelové školy a cestovního ruchu podobně zaměřené školu v obci Bolkow (52011)

Návštěva studentů hotelové školy a cestovního ruchu podobně zaměřené školu v obci Bolkow (52011)

 
Návštěva studentů hotelové školy a cestovního ruchu podobně zaměřené školu v obci Bolkow (052010)

Návštěva studentů hotelové školy a cestovního ruchu podobně zaměřené školu v obci Bolkow (052010)

 
Informační tabule na naučné stezce

Informační tabule na naučné stezce

 
Návštěva studentů hotelové školy a cestovního ruchu podobně zaměřené školu v obci Bolkow (52013)

Návštěva studentů hotelové školy a cestovního ruchu podobně zaměřené školu v obci Bolkow (52013)

 
Návštěva studentů hotelové školy a cestovního ruchu podobně zaměřené školu v obci Bolkow (52014)

Návštěva studentů hotelové školy a cestovního ruchu podobně zaměřené školu v obci Bolkow (52014)

 
Návštěva studentů hotelové školy a cestovního ruchu podobně zaměřené školu v obci Bolkow (52012)

Návštěva studentů hotelové školy a cestovního ruchu podobně zaměřené školu v obci Bolkow (52012)

 
Návštěva studentů hotelové školy a cestovního ruchu podobně zaměřené školu v obci Bolkow (52015)

Návštěva studentů hotelové školy a cestovního ruchu podobně zaměřené školu v obci Bolkow (52015)

 
Návštěva studentů hotelové školy a cestovního ruchu podobně zaměřené školu v obci Bolkow (52016)

Návštěva studentů hotelové školy a cestovního ruchu podobně zaměřené školu v obci Bolkow (52016)

 
Návštěva studentů hotelové školy a cestovního ruchu podobně zaměřené školu v obci Bolkow (52017)

Návštěva studentů hotelové školy a cestovního ruchu podobně zaměřené školu v obci Bolkow (52017)

 
Návštěva studentů hotelové školy a cestovního ruchu podobně zaměřené školu v obci Bolkow (52018)

Návštěva studentů hotelové školy a cestovního ruchu podobně zaměřené školu v obci Bolkow (52018)

 
Návštěva studentů hotelové školy a cestovního ruchu podobně zaměřené školu v obci Bolkow (52020)

Návštěva studentů hotelové školy a cestovního ruchu podobně zaměřené školu v obci Bolkow (52020)

 
Návštěva studentů hotelové školy a cestovního ruchu podobně zaměřené školu v obci Bolkow (52019)

Návštěva studentů hotelové školy a cestovního ruchu podobně zaměřené školu v obci Bolkow (52019)

 
Obnova mostku přes náhon Jizera

Obnova mostku přes náhon Jizera

 
Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (1)

Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (1)

 
Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (2)

Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (2)

 
Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (3)

Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (3)

 
Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (4)

Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (4)

 
Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (5)

Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (5)

 
Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (7)

Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (7)

 
Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (8)

Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (8)

 
Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (6)

Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (6)

 
Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (10)

Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (10)

 
Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (9)

Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (9)

 
Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (11)

Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (11)

 
Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (12)

Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (12)

 
Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (13)

Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (13)

 
Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (14)

Průběh workshopu cestovního ruchu 4 6 2009 Turnov (14)

 
Revitalizace a rozšíření pěší Zámecké stezky pod zámkem Hrubý Rohozec (1)

Revitalizace a rozšíření pěší Zámecké stezky pod zámkem Hrubý Rohozec (1)

 
Zvukový panel s cizojazyčnými mutacemi na náměstí Českého ráje

Zvukový panel s cizojazyčnými mutacemi na náměstí Českého ráje

 
Revitalizace a rozšíření pěší Zámecké stezky pod zámkem Hrubý Rohozec (2)

Revitalizace a rozšíření pěší Zámecké stezky pod zámkem Hrubý Rohozec (2)

 
 
Vytvořeno 30.6.2009 | přečteno 1715x | Richard Mochal
load