Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Chodník Turnov, Přepeřská ulice

Cílem projektu je výstavba nového chodníku v ulici Přepeřská ve městě Turnov, která kopíruje silnici II/610  a je přizpůsobena osobám s omezenou schopností pohybu a orientace včetně jednoho přechodu pro chodce a jednoho místa pro přecházení. Jedná se o přechod pro chodce v oblasti křižovatky Přepeřské a Nudvojovické ulice a jedno místo na přecházení na začátku úseku.


irop a mmr

Město Turnov získalo během září 2020 na základě žádosti o dotaci na projekt „Chodník Turnov, Přepeřská ulice“ Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1.300.043,48 Kč v rámci 53. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, Specifický cíl 4.1.: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu z celkových předpokládaných způsobilých nákladů 1.368.466,83 Kč. Dotace z Evropské unie činí 95% z uznatelných nákladů, 5% přispěje žadatel – Město Turnov.

http://www.irop.mmr.cz/cs/

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012536

Plánovaný termín dokončení realizace projektu: 30. 09. 2020

Dodavatel stavebních prací: MIZERA-STAVBY a.s.


Vytvořeno 7.9.2020 14:57:07 | přečteno 216x | Richard Mochal
load