Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Město

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335, Turnov 511 01
ISDS: vehbxe9

IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227 (Město Turnov je plátcem DPH od 1.5.2009)
č. účtů: 
1263075359/0800 základní běžný účet - dotace
19-1263075359/0800 příjmový účet
50032-1263075359/0800 odpady
27-1263075359/0800 výdajový účet

Kontakty Městský úřad Turnov

Turnov je městem s vlastní právní subjektivitou. Znamená to, že v právních vztazích vystupuje Město Turnov svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Vztah mezi Městem, jeho správními orgány, volenými představiteli a občany upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích.

Své záležitosti spravuje samostatně při dodržování ostatních obecně závazných předpisů a norem.

Do této samostatné působnosti patří mimo jiné:

 • schvalování programu rozvoje svého územního obvodu
 • hospodaření s majetkem obce
 • poskytování a přijímání darů
 • sestavování rozpočtu a hospodaření podle něj

Město dále:

Město rovněž řeší úkoly v oblastech:

 • školství
 • sociální péče
 • zdravotnictví
 • kultury

Město též zajišťuje:

 • záležitosti veřejného pořádku
 • zřizuje městskou policii
 • spravuje, udržuje a provozuje zařízení sloužící k uspokojování potřeb občanů
 • odpovídá za čistotu obce
 • odvoz a likvidaci odpadů
 • zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod

Město má právo:

 • ukládat sankce
 • udělovat a odnímat čestné občanství
 • udělovat ceny

K naplňování těchto základních úkolů vydává obecně závazné vyhlášky.

V rozsahu stanoveném zvláštními předpisy vykonává město státní správu. Jedná o tzv. přenesenou působnost.

Na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích může obec (rada města) vydávat nařízení i ve věcech, patřících do této přenesené působnosti.

Kromě výjimek daných zákonem a schvalování územně plánovací dokumentace nepřísluší voleným zastupitelům v oblasti přenesené působnosti rozhodovat.

Město Turnov je členem těchto regionálních a celostátních sdružení:

load