Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Církve

Přehled církví působících na území města.

Římskokatolická farnost - děkanství Turnov

Děkanská 87, 511 01 Turnov, tel. +420 481 321 179
děkan: Václav Vlasák, Děkanská 87, Turnov

Hlavní činností je evangelizace a opravy kulturních památek.
Děkanství vzniklo již ve 14. století a do jeho duchovní správy patří kromě Turnova Bělá, Bukovina, Dubecko, Hrachovice, Chloumek, Chutnovka, Karlovice, Kvítkovice, Loktuše, Mašov, Přáslavice, Rohliny, Sekerkovy Loučky, Stebeň, Svatoňovice.

Kostely:
 • Děkanský kostel sv. Mikuláše Turnov
 • Filiální kostel sv. Františka z Assisi Turnov
 • Filiální kostel Narození Panny Marie Turnov
 • Filiální kostel sv. Matěje na Hruštici
 • Filiální kostel sv. Jiří Přáslavice
 • Filiální kostel sv. Jana Křtitele Nudvojovice

Informace o pořadu bohoslužeb:

 • Den Čas - Kostel - Bohoslužba
 • Neděle 10:00 - Narození P. Marie - Mše svátá
 • Neděle 18:00 - sv. Mikuláše - Mše svátá
 • Úterý 18:00 - sv. Františka - Mše svátá
 • Čtvrtek 18:00 - sv. Františka - Mše svátá
 • Pátek 18:00 - sv.Mikuláše - Mše svátá
 • 1.Úterý v měsíci 15:30 - kaple sv.Josefa v DD Pohoda - Mše svátá
 • 2.Sobota v měsíci 16:00 - sv. Jana Křtitele Nudvojovice - Mše svátá
 • 3.Sobota v měsíci 16:00 - sv. Jiří Karlovice - Mše svátá
 • 4.Sobota v měsíci 16:00 - sv. Matěje Hruštice - Mše svátá

Úřední hodiny na děkanství: Po, Út, Čt, Pá 9 - 12 hodin

Sbor Jednoty bratrské

28. října 543, 511 01 Turnov
Správce sboru: Ing. Jiří Bárta, tel.: 605 483 324, sbor@jbturnov.cz 
Pravidelná shromáždění: neděle od 9:30

Náš sbor je součástí jedné z nejstarších protestantských církví Jednoty bratrské. Jeho bohatá historie nás inspiruje, abychom byli aktuální a reagovali na výzvy současnosti podobně jako naši předkové.

Náš hlavní projekt – Rodinné centrum Deštník – je zaměřen na podporu zdravého fungování rodin s dětmi z Turnova a okolí, podporu partnerského vztahu, podporu a povzbuzení rodičů ve výchově, předcházení sociálního vyloučení rodičů na mateřské dovolené, budování zdravých partnerských i mezigeneračních vztahů. Jedná se o zapojení nejen maminek a dětí, ale i tatínků, dědečků, babiček, tedy více generací. V rámci jednotlivých aktivit chceme pracovat jak s dospělými, tak s dětmi a umožnit jim kvalitní a hodnotný společně strávený čas.

Projekt zahrnuje:

 • Kluby pro rodiče s dětmi – pravidelné programy výtvarného nebo hudebně-dramatického, pohybového charakteru, tematické rozhovory pro rodiče. Účelem programů je rozvoj vzájemných vztahů, motivace k aktivnímu přístupu rodičů k dětem a dětí k rodičům, prarodičům a dalším dospělým.
 • Jednorázové a pobytové aktivity.
 • Manželské poradenství, pomoc s řešením rodinných konfliktů, výchovy dětí a složitých rodinných situací, manželské večery, přednášky. 

Další informace na www.jbturnov.cz.

Církev adventistů sedmého dne

modlitebna: Nádražní ul. 1130, 511 01 Turnov
Michal Čančík tel. číslo: 604 663 799

Církev adventistů sedmého dne působí ve všech zemích světa s výjimkou několika států s totalitním režimem. Má v současnoti přes deset mil. členů (pokřtěných). Provozuje více než pět tisíc škol, z toho 87 universit, stovky nemocnic, domovů důchodců a sirotčinců. Má 56 nakladatelství a přes dva tisíce rozhlasových stanic.

V oblasti Českého ráje působí církev od dvacátých let 20. století. Turnovský sbor si svépomocí vybudoval modlitebnu v Nádražní ul. Budova neslouží jen k sakrálním účelům, ale její prostory jsou určeny též k pořádání kulturních a jiných akcí (semináře, přednášky). V případě zájmu koná ve školách přednášky týkající se prevence před závislostí na kouření a drogách.

Při církvi působí, rovněž celosvětově, humanitární organizace ADRA. Má pobočku i v Turnově. Městský úřad jí poskytuje skladové prostory v bývalých kasárnách, kde provádí sběr šatstva, příp. nábytku a zajišťuje pomoc pro sociálně slabší občany.

Církev československá husitská

sídlo: Koněvova 665, 511 01 Turnov, tel. +420 481 321 535
farář: ThMgr. Oldřich Bezděčík

Nábožesnká obec Církve československé husitské je spravována Radou starších (předseda Josef Khol).

Pravidelné bohoslužby se konají vždy v neděli od 8.30 hodin.

Další údaje o činnostech náboženské obce (biblické hodiny, pobožnosti, vyučování náboženství, bohoslužby v okolí Turnova...) lze získat na faře, či na sborové vývěsce, kde jsou informace stále aktualizovány.

Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické – Unitas fratrum

sídlo: Na Sboře 80, tel: 481 320 058, e-mail: ondrej.halama@tiscali.cz
Kazatel: ThMgr. Ondřej Halama

Kurátorka: tka Pernerová Ochranovské sbory tvoří Český distrikt světové církve Jednoty bratrské - Unitas fratrum. Jednota bratrská je nejstarší reformační církví, která vznikla v roce 1457 ve východočeském Kunvaldu, na konci 16. století vydala Bibli kralickou a její nejvýraznější postavou byl biskup J.A.Komenský. Exulanti, kteří v době protireformace opouštěli Čechy i Moravu obnovili Jednotu bratrskou v roce 1722 v Herrnhutu (Ochranov) nedaleko Žitavy. Dnes je Jednota bratrská světovou církví, v anglicky mluvícím světě známí pod názvem Moravian Church. Převážná většina členů je v Africe. Do Čech se Jednota bratrská vrátila po roce 1870. Ochranovské sbory tvoří seniorát v rámci Českobratrské církve evangelické, která je největší evangelickou církví u nás, má asi 250 farností, školy i diakonská zařízení.

Ochranovský sbor v Turnově získal v roce 2000 památný turnovský dům „Na Sboře“, rodný dům p. A. Marka a bývalý sbor Českých bratří. Ten je dnes centrem sboru a zároveň místem, kde se konají příležitostné programy pro turnovskou veřejnost. V domě je umístěna expozice o historii domu a Jednoty bratrské.

Sbor organizuje práci s dětmi a mládeží, pořádá letní dětské tábory a připravuje další programy.

Bohoslužby: vždy v neděli v 9. hod

Sbor křesťanské společenství Turnov

Ing. Pavel Marek, Kudrnáčova 1290, 511 01 Turnov


Vytvořeno 3.2.2008 | přečteno 10526x | Richard Mochal